Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Operasjonssykepleie


Studiestart 2019

Studiestart blir i uke 34. Trykk på lenken i overskriften for nærmere informasjon om studiestart.


Om operasjonssykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med akutt og/eller kritisk syke pasienter i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag? Som operasjonssykepleier arbeider du i team og har ansvar for å tilrettelegge for trygg gjennomføring og assistanse ved kirurgiske inngrep og undersøkelser. 


Søk opptak  

Videreutdanning i operasjonssykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring.  

Søknadsfristen er 15. april. Vi tar opp studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. 


Jobbmuligheter og videre studer 

De fleste operasjonssykepleiere arbeider i operasjonsavdelinger ved sykehus, men med en videreutdanning i operasjonssykepleie har du også mange andre spennende jobbmuligheter, som sterilsentral, dagkirurgiske enheter, poliklinikker og akuttmottak. Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Videreutdanningens oppbygning  

Videreutdanning i operasjonssykepleie har et omfang på 90 studiepoeng og gjennomføres på heltid over tre semester. Videreutdanningen består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (45 studiepoeng).  


Studieveiledning  

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i operasjonssykepleie.   


 
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 1,5 år

Studieprogramkode: VASP
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk 


Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Gjøvik, Trondheim (Øya) eller Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Har du søkt om opptak i 2019?

På Opptakskontorets nettsider finner du informasjon om når tilbud blir sendt ut i hovedopptaket og ved eventuelle suppleringsopptak. Der finner du også fristene for å takke ja til studieplass og annen relevant informasjon for deg som har søkt.

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU