Operasjonssykepleie

Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Operasjonssykepleie

Studenter i operasjonssykepleie ved NTNU i simulatorlab. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Heltid

Operasjonssykepleie - forside

 

MERK: Fom. studieåret 2023 vil ikke studietilbudet lengre tilbys som videreutdanning, men inngå som studieretning i Master i spesialsykepleie - NTNU.

Det søkes om opptak via søknadsweben.


Om operasjonssykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med akutt og/eller kritisk syke pasienter i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag? Som operasjonssykepleier arbeider du i team og har ansvar for å tilrettelegge for trygg gjennomføring og assistanse ved kirurgiske inngrep og undersøkelser.


Jobbmuligheter

De fleste operasjonssykepleiere arbeider i operasjonsavdelinger ved sykehus, men med en videreutdanning i operasjonssykepleie har du også mange andre spennende jobbmuligheter, som sterilsentral, dagkirurgiske enheter, poliklinikker og akuttmottak. 


Videre studier

Du kan bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Studiets oppbygning  

Videreutdanning i operasjonssykepleie har et omfang på 90 studiepoeng og gjennomføres på heltid over tre semester. Videreutdanningen består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (45 studiepoeng).  


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på videreutdanningen i operasjonssykepleie ved NTNU?


Læringsutbytte

Når du har fullført utdanningen som operasjonssykepleier, forventes det at du har oppnådd videreutdanningens læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt  

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i operasjonssykepleie.   


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: VOSP
  • Studieprogram: Videreutdanning i operasjonssykepleie
  • Studiepoeng: 90
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Studiested: Ålesund, Gjøvik, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.