Videreutdanning deltid - Trondheim og Ålesund

Kreftsykepleie


Studiestart 2019

Studiestart blir i uke 36. Trykk på lenken i overskriften for nærmere informasjon om studiestart.


Om kreftsykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med pasienter som har eller har hatt kreft, og deres familie? Som kreftsykepleier får du kunnskap om forebyggende helsearbeid, kreftsykdommer, behandling, bivirkninger, rehabilitering, symptomlindring og omsorg ved livets slutt. 


Søk opptak  

Videreutdanning i kreftsykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring.  

Søknadsfristen er 15. april. Vi tar opp studenter i Trondheim og Ålesund. 


Jobbmuligheter og videre studier  

Videreutdanning i kreftsykepleie gir deg kompetanse til å arbeide med kreftpasienter både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Videreutdanningens oppbygning  

Videreutdanning i kreftsykepleie har et omfang på 60 studiepoeng og består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (15 studiepoeng).  


Studieveiledning  

Vi har studieveiledere både i Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i kreftsykepleie.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 2 år

Studieprogramkode: VKRESP
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid
Undervisningsspråk: Norsk

Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim (Øya) eller Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU

Har du søkt om opptak i 2019?

På Opptakskontorets nettsider finner du informasjon om når tilbud blir sendt ut i hovedopptaket og ved eventuelle suppleringsopptak. Der finner du også fristene for å takke ja til studieplass og annen relevant informasjon for deg som har søkt.