Kreftsykepleie

Videreutdanning deltid - Trondheim og Ålesund

Kreftsykepleie

Helsestudenter i tverrfaglig team ved NTNU. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Deltid

Kreftsykepleie - forside

MERK: Fom. studieåret 2023 vil ikke studietilbudet lengre tilbys som videreutdanning, men inngå som studieretning i Master i spesialsykepleie - NTNU.

Om kreftsykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med pasienter som har eller har hatt kreft, og deres familie? Som kreftsykepleier får du kunnskap om forebyggende helsearbeid, kreftsykdommer, behandling, bivirkninger, rehabilitering, symptomlindring og omsorg ved livets slutt.


Jobbmuligheter

Videreutdanning i kreftsykepleie gir deg kompetanse til å arbeide med kreftpasienter både i spesialist- og primærhelsetjenesten.


Videre studier

Du kan bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Studiets oppbygning  

Videreutdanning i kreftsykepleie har et omfang på 60 studiepoeng og består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (15 studiepoeng).  


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på videreutdanningen i kreftsykepleie ved NTNU?


Læringsutbytte

Når du har fullført utdanningen som kreftsykepleier, forventes det at du har oppnådd videreutdanningens læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt  

Vi har studieveiledere både i Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i kreftsykepleie ved NTNU.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.