Kreftsykepleie

Videreutdanning deltid - Trondheim og Ålesund

Kreftsykepleie

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Kreftsykepleie - forside

Om kreftsykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med pasienter som har eller har hatt kreft, og deres familie? Som kreftsykepleier får du kunnskap om forebyggende helsearbeid, kreftsykdommer, behandling, bivirkninger, rehabilitering, symptomlindring og omsorg ved livets slutt. 


Søk opptak  

Søknadsfrist 15. april

Videreutdanning i kreftsykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring.  

Vi tar opp studenter i Trondheim og Ålesund. 


Jobbmuligheter

Videreutdanning i kreftsykepleie gir deg kompetanse til å arbeide med kreftpasienter både i spesialist- og primærhelsetjenesten.


Videre studier

Du kan bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Studiets oppbygning  

Videreutdanning i kreftsykepleie har et omfang på 60 studiepoeng og består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (15 studiepoeng).  


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på videreutdanningen i kreftsykepleie ved NTNU?


Læringsutbytte

Når du har fullført utdanningen som kreftsykepleier, forventes det at du har oppnådd videreutdanningens læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt  

Vi har studieveiledere både i Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i kreftsykepleie ved NTNU.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona