Ledelsen ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Ledelsen ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

person-portlet

melomrom og luft


 

Fagenhetsledere

Fagenhetsledere

Organisasjonskart og ledelsesmodell

Organisasjonskart og ledelsesmodell

Organisasjonskart og ledelsesmodellen ved instituttet

 

Utvidet ledergruppe 

Utvidet ledergruppe består av ledelsen, fagenhetsledere, innvalgte representanter og eksterne representanter. 

Representanter i utvidet ledergruppe