Avansert sykepleie

Avansert sykepleie

Videreutdanning for sykepleiere

Studier EVU-faktaboks

Er du sykepleier og ønsker videreutdanning?

Etter fullført studie kvalifiserer deg for å utøve spesialsykepleie til pasienter med sammensatte, akutte og langvarige sykdomstilstander. Utdanningen retter seg både mot sykepleiere som ønsker å yte effektiv helsehjelp av god kvalitet til pasienter med kompliserte sykdomstilstander.

Studiestart 2023

Se informasjon om studiestart.

Studiet retter seg mot sykepleiere i spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Studiet kvalifiserer til jobb som spesialsykepleier. Man kan gå inn i fagutviklingsstillinger, kunne delta og lede kvalitetsutviklingsarbeid, kunne veilede kollegaer i sin profesjonsutøvelse og drive pasient og pårørendeopplæring. 

Pasienter med komplekse sykdomstilstander behandles i dag i alle behandlingsledd i helsetjenesten, i tråd med pasientforløpene og samhandlingsreformen. Pasientenes behov for avansert utredning, behandling og sykepleie medfører at sykepleiere i kliniske avdelinger må tilegne seg kunnskapsbasert kompetanse på høyt nivå.

Studiet tilbyr fordypning innen fagområdet avansert klinisk sykepleie så vel som ny kunnskap innenfor generelle relevante områder, bl.a. forskningsmetode, patofysiologi, farmakologi og opplevelser og reaksjoner på akutt/kritisk sykdom, helsejuss, velferdsteknologi, helsepedagogikk og organisering av helsetjenesten. 

Les mer om hva du lærer

Pasienter med komplekse sykdomstilstander behandles i dag i alle behandlingsledd i helsetjenesten, i tråd med pasientforløpene og samhandlingsreformen. Pasientenes behov for avansert utredning, behandling og sykepleie medfører at sykepleiere i kliniske avdelinger må tilegne seg kunnskapsbasert kompetanse på høyt nivå.

Dette er et deltidstudium over fire semestre som kan kombineres med jobb. Arbeidsbelastningen er 50% av et fulltidsstudium og undervisning blir gitt i samlinger, totalt utgjør disse 11 uker. I tillegg kommer fire uker praksis. 

Fullført studium gir 60 studiepoeng. 

Etter fullført videreutdanning kan du søke om opptak til master i klinisk sykepleie.

Les mer om studiets oppbygning

Samlingsbasert studium med forelesninger, gruppearbeid, individuelle skriftlige oppgaver og oppgaveseminar. Det vil være ca. 11 samlinger på 4-5 arbeidsdager i Trondheim.

Les mer om undervisning

Oppstart i uke 44, med andre samling i uke 48.

 

Søknadsfrist 1. juni 2023

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Studieavgift

I 2020 var studieavgiften kr 55.000,- (med forbehold om endringer).

I kursavgiften inngår:

- Undervisning på samlinger
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte student 
- Sensur av eksamen og karakterutskrift

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Det tas forbehold om endring av kursavgiften.

Semesteravgift

I tillegg må alle som skal avlegge eksamen ved norske universitet og høyskoler i Norge, betale semesteravgift

Avmelding og angrerett

Frem til søknadsfristens utløp kan du fritt trekke søknaden din.

Har du fått opptak på et kurs/emne med kursavgift gjelder angrerettloven.

Faglig kontaktperson
Line Vatn

Studieveileder/koordinator
Rune Alexander Grønning Øyan

Kontaktperson
Astrid Østensen
Telefon 73 59 52 16
E-post: videre@ntnu.no