Avansert sykepleie

Videreutdanning, Trondheim

Avansert sykepleie


Sykepleier over sengeliggende pasient. Foto.
Foto: Geir Mogen / NTNU

 


Studiestart 2020

Studiestart 2020

Videreutdanningen i avansert sykepleie har oppstart mandag 2. november klokken 09.15. Du skal møte i rom A2-1 i Øya helsehus, 2. etasje. 


Avansert sykepleie

Studiet kvalifiserer deg for å utøve spesialsykepleie til pasienter med sammensatte, akutte og langvarige sykdomstilstander. Utdanningen retter seg både mot sykepleiere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som ønsker å yte effektiv helsehjelp av god kvalitet til pasienter med kompliserte sykdomstilstander. 


Avansert sykepleie

Målgruppe

Sykepleiere i spesialist- og primærhelsetjenesten. 


Studiets oppbygging

Dette er et deltidstudium over fire semestre som kan kombineres med jobb. Arbeidsbelastningen er 50% av et fulltidsstudium og undervisning blir gitt i samlinger, totalt utgjør disse 11 uker. I tillegg kommer fire uker praksis. 

Fullført studium gir 60 studiepoeng. 


Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til jobb som spesialsykepleier. Man kan gå inn i fagutviklingsstillinger, kunne delta og lede kvalitetsutviklingsarbeid, kunne veilede kollegaer i sin profesjonsutøvelse og drive pasient og pårørendeopplæring. 


Fagmiljø

Studiet tilbys av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.


Studieveiledning

Faglig kontaktperson
Line Vatn

Studieveileder/koordinator
Inger Finserås

Telefon 73 41 23 09
E-post inger.finseras@ntnu.no

Kontaktperson opptak
Astrid Østensen
Telefon 73 59 52 16
E-post videre@ntnu.no

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studiepoeng: 60

Undervisningsform: Deltidsstudium med samlinger i Trondheim

Pris: Kr 56000,-

Søk opptak

Ny oppstart er ikke avklart. 

Avansert sykepleie

Navneendring

Dette studiet tilsvarer det som tidligere het Avansert klinisk sykepleie. 

Korona

Forbehold 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at søknadsfrist, studiestart og samlinger utsettes, ev. at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Studieplan Avansert sykepleie

Litteraturliste

Litteraturliste

Litteraturliste for videreutdanning i Avansert sykepleie - del 1.  Ny liste for 2020 blir lagt ut snart.  

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere, en mann og en kvinne. Foto.

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.