Videreutdanning, Trondheim

Avansert klinisk sykepleie


Ønsker du mer kunnskap om sykepleie til pasienter i spesialist- og kommunehelsetjenesten? Her er videreutdanningen for deg! NTNU tilbyr i samarbeid med St. Olavs hospital en ny videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.


NTNU tilbyr også:


 

 

Her vil du oppnå økt kompetanse og utvikle dine evner til å yte avansert sykepleie til pasienter med kompliserte sykdomstilstander.

Studiet tilbyr fordypning innen eget spesialområde så vel som generelle relevante områder, bl.a. forskningsmetode, patofysiologi, farmakologi og opplevelser og reaksjoner på akutt/kritisk sykdom.

Mon, 16 Jan 2017 14:13:43 +0100
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 1,5 år

Studieprogramkode: SPVAKSPL
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: Tidspunkt for neste oppstart er ennå ikke bestemt.

Avgift: kr 54 000,-

Informasjonens gyldighet: 2015/2016

Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie hvis du har spørsmål om videreutdanningene.

E-post: ism-post@mh.ntnu.no
Telefon: 72 82 07 00
Besøksadresse: Øya helsehus, Mauritz Hansen gate 2 (Studentservice i 2. etasje)