Videreutdanning, Trondheim

Avansert klinisk sykepleieStudiet kvalifiserer deg for å utøve spesialsykepleie til pasienter med sammensatte, akutte og langvarige sykdomstilstander. Utdanningen retter seg både mot sykepleiere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som ønsker å yte effektiv helsehjelp av god kvalitet til pasienter med kompliserte sykdomstilstander. 


NTNU tilbyr også:


Søknadsfrist 16. april


Målgruppe

Sykepleiere i spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Studiets oppbygging

Dette er et deltidstudium over tre semestre som kan kombineres med jobb. Arbeidsbelastningen er 2/3 av et fulltidsstudium og undervisning blir gitt i samlinger, totalt utgjør disse 11 uker. I tillegg kommer fire uker praksis. 

Fullført studium gir 60 studiepoeng. 


Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til jobb som spesialsykepleier. Man kan gå inn i fagutviklingsstillinger, kunne delta og lede kvalitetsutviklingsarbeid, kunne veilede kollegaer i sin profesjonsutøvelse og drive pasient og pårørendeopplæring. 

Man kan søke om å få studiet innpasset i en mastergrad.  


Fagmiljø

Studiet tilbys av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.


Studieveiledning

Faglig kontaktperson
Stine Borgen Lund

Administrativ kontaktperson
Astrid Østensen
Telefon 73 59 52 16
E-post videre@ntnu.no

 

Fakta

Studiepoeng: 60

Undervisningsform: Deltidsstudium med samlinger i Trondheim

Søknadsfrist: 16. april 2018
Studiestart: medio august 2018

Pris: kr 54 000. Se pris og angrerett

Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

Les om Unni Lundberg og John Helge Hamberg som har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie og opplever større trygghet ovenfor både pasienter og kolleger.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.