VIDEREUTDANNING HELTID - GJØVIK, TRONDHEIM OG ÅLESUND

Anestesisykepleie


Studiestart 2019

Studiestart blir i uke 34. Trykk på lenken i overskriften for nærmere informasjon om studiestart.


Om anestesisykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med akutt og/eller kritisk syke pasienter i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag? Som anestesisykepleier har du ansvar for pasienter som trenger anestesi (narkose/bedøvelse) i forbindelse med kirurgiske inngrep eller undersøkelser, samt ved akuttmedisinske tilstander. 


Søk opptak  

Videreutdanning i anestesisykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring.  

Søknadsfristen er 15. april. Vi tar opp studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. 


Jobbmuligheter og videre studier 

Hvis du tar en videreutdanning i anestesisykepleie vil du være kvalifisert for en rekke spennende oppgaver, f.eks. i anestesi- og operasjonsavdelinger, postoperative overvåkningsavdelinger og akuttmottak på sykehus, og i ambulansetjenesten. Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Videreutdanningens oppbygning  

Videreutdanning i anestesisykepleie har et omfang på 90 studiepoeng og gjennomføres på heltid over tre semester. Videreutdanningen består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (45 studiepoeng).  


Studieveiledning  

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i anestesisykepleie.   

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 1,5 år

Studieprogramkode: VASP
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk


Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Gjøvik, Trondheim (Øya) eller Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Har du søkt om opptak i 2019?

På Opptakskontorets nettsider finner du informasjon om når tilbud blir sendt ut i hovedopptaket og ved eventuelle suppleringsopptak. Der finner du også fristene for å takke ja til studieplass og annen relevant informasjon for deg som har søkt.

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU