Empirisk etikk

Empirisk etikk

Ord fra løsrevne setninger på engelsk: "Mother nature knows bes..", "...mpering with nature is dangerous - ", "...s naturally beautiful..."

Hva mener folk er riktig og galt, og hvorfor? Hva ligger til grunn for utbredte oppfatninger om hva som er moralsk rett og galt å gjøre? Når er det snakk om klare og uttrykkelige prinsipper, og når der det snakk om følelser vi ikke så lett kan forklare? 

I dette emnet skal vi kjøre prosjekter innen empirisk etikk, hvor vi undersøker folks oppfatninger om moralske spørsmål, og hvordan de begrunner disse oppfatningene. 

Ved hjelp av enkle spørreundersøkelser eller eksperimenter vil vi undersøke hva som er avgjørende for ens moralske oppfatninger, og hvor fleksible disse oppfatninger er. Vi vil også diskutere hva folks oppfatning er betyr for hvordan noe bør være.

Mulige prosjekter i dette emnet er folks oppfatninger om ulike kulturelle normer og praksiser, innføring av ny teknologi, forpliktelser overfor andre, forbud og påbud, og grunnleggende etiske begreper. Noen eksempler på mulige overordnede problemstillinger er:

 • Hva skylder vi (ville) dyr?
 • Når er det ok å lyve?
 • Uetiske handlinger – men ikke hvis en gjør dem i den virtuelle verden?
 • Hva er rettferdighet – og hvor viktig er det egentlig?
 • Motbydelig – og dermed umoralsk?
 • Hvilke forpliktelser har en overfor sine foreldre?
 • Hva mener vi med at noe er naturlig – og når er det av etisk betydning?

Gruppene i emnet velger problemstilling fritt, slik at en kan undersøke helt andre etiske spørsmål enn disse. Gruppene rekrutterer selv deltakere. For å få interessante resultater kreves det kløkt og driftighet i utformingen og gjennomføringen av prosjektet. 

Dette emnet krever ingen bestemt faglig bakgrunn, men snarere åpenhet og interesse for å bore i grunnleggende normer i samfunnet, og finne måter å undersøke disse på ved kreativ bruk av spørsmål og eksperimenter. 

Etiske oppfatninger henger sammen med en sterk inngripen i hverandres liv: Det kan dreie seg om hva en vil pålegge eller forhindre andre fra å gjøre. Studentene i dette emnet bør derfor være forberedt på utfordrende diskusjoner og undersøkelser om følsomme tema. Samtidig vil emnet gi en sjelden mulighet til å utforske egne og andres etiske oppfatninger og hva som ligger til grunn for disse.

(Illustrasjon: Nuffield Council of bioethics, UK)


Fakta om landsbyen - HLS3802

Emnekode: HLS3802
Landsbytittel: Empirisk etikk
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Lars Øystein Ursin
KontaktinformasjonLars.ursin@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim 

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.