Helsesykepleie

Helsesykepleie

Master i helsesykepleie

Hanne Nissen Bjørnsen

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Ålesund
  Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MHELSP, Tue Jun 18 21:37:55 MEST 2024 | M2

 

Vil du bidra til å fremme god helse og forebygge sykdom blant barn, unge, deres familier og omsorgspersoner? Liker du å omgås barn og ungdom og ønsker å spille en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid?

Da er master i helsesykepleie noe for deg!

I utdanningen lærer du blant annet om:

 • barn og unges helse og utvikling og deres oppvekstmiljø.
 • metoder og strategier som fremmer helse, mestring og livskvalitet for barn og unge
 • folkehelse, folkehelsearbeid og bærekraftig utvikling i helsetjenesten
 • organisering, ledelse, teknologi- og kvalitetsutvikling av folkehelsearbeidet i kommunene

I praksisperioden får du jobbe med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Disse erfaringene gjør deg godt rustet til helsesykepleierrollen.

Med kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder, øvelse i kritisk tenkning og kunnskapshåndtering og analyse av faglige problemstillinger, vil du i tillegg utvikle ferdigheter til å kunne bidra til en forskningsbasert utvikling av faget og en kunnskapsbasert praksis til det beste for barn og unges helse.

Les mer om hva du lærer

Etter endt utdanning er du kvalifisert til å jobbe som helsesykepleier. Helsesykepleiere jobber vanligvis i kommunehelsetjenesten, i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, ved helsestasjon for ungdom, på vaksinasjons- og smittevernkontor og i flyktningehelsetjenesten.

Med en mastergrad kvalifiserer du også for fag- og prosjektstillinger i kommunehelsetjenesten, samt undervisnings- og stipendiatstillinger ved høgskole og universitet.

Det er et stort behov for helsesykepleiere i Norge.

Les mer om jobbmulighetene

Studiet tilbys i Trondheim og i Ålesund.

Les om hvordan det er å være student i Trondheim og Ålesund her:

- Student i Trondheim
- Student i Ålesund

Les mer om studiemiljøet

Master i helsesykepleie er et praksisnært fulltidsstudium over to år som avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Utdanningen tilbys i Trondheim og Ålesund. Merk at det er separate opptak til de to studiebyene og du kan ikke bytte studiested underveis i studiet.

Det kan gis innpass for inntil 60 studiepoeng fra tidligere utdanning som helsesykepleier. Dette vurderes etter søknad og forutsetter tildelt studieplass.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15 april. Du søker opptak via NTNUs Søknadsweb.

Vi gjør oppmerksom på at du finner Master i helsesykepleie under "2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske/nordiske søkere høst 2024" i Søknadsweb.

For å kvalifisere til opptak og søke må du ha:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge
 • Gjennomsnittskarakter C eller bedre i bachelorgraden

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta kontakt dersom du har spørsmål om studiet.

Kontakt og veiledning