Praksis i medisinstudiet, IIIC

Praksis i kommunehelsetjenesten

Praksis i medisinstudiet, IIIC

Informasjonen på denne siden er rettet mot allmennleger som er knyttet til praksis for medisinstudenter på IIIC. Informasjon om praksisperiode for studentene finnes i Blackboard.

Hvert år sender Fakultet for medisin og helsevitenskap ut hundrevis av medisinstudenter i ulike typer praksis. Dette er en svært viktig del av medisinstudiet hvor teoretiske kunnskaper blir utprøvd i reelle praktiske situasjoner gjennom deltakelse, observasjon, refleksjon og veiledning. Resultatet er fruktbare læringssituasjoner som bidrar til å realisere medisinstudiets hovedmål – å utdanne gode leger.

Medisinsk-praktisk kompetanse oppstår ved at våre studenter beveger seg ut av lesesalen og inn i helseinstitusjoner med levende mennesker, virkelige hendelser og faglig kompetent personell.

Praktiske opplysninger om gjennomføringen av praksis finner du i praksisveilederen [pdf]. Ta kontakt om du har spørsmål.

Kontaktinformasjon IIIC

Kontaktinformasjon IIIC

Nils Martinsen
Hovedkoordinator 
nils.martinsen@ntnu.no
992 06 299

Gunnhild Åberge Vie
Semesterkoordinator, IIIC
gunnhild.vie@ntnu.no
73 59 75 83

Guri Helmersen
Studiekonsulent, IIIC
guri.helmersen@ntnu.no

Marit Torsethaugen Moseng
Studiekonsulent, IIIC
marit.moseng@ntnu.no

Informasjon IIIC

Endrede opplysninger? 

Dersom det skjer endringer i kontaktopplysnigner, betalingsinformasjon o.a. ved deres legekontor, vennligst benytt skjema  "Skjema for endring av opplysninger, legekontor" slik at vi alltid er oppdatert!

Dere kan også sende inn endringer til studieveileder Guri Helmersen.

Ulike type avtaler

Vi har to typer avtaler som inngås med legekontorene og leger:

  1. Personlig arbeidsavtale med månedlig lønnskompensasjon, tilknytning til NTNU nettressurser og formell NTNU ansettelse
  2. Femårsavtaler. Med denne type avtale er det ikke behov for å sende inn krav for kompensasjon etter avsluttet praksistid. Det er tilstrekkelig at du bekrefter eller melder eventuelle endringer i organisasjonsnummer og kontonummer. 

Spesialistpoeng

Praksislærervirksomheten teller med 30 poeng for 6 ukers veiledning i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin, etterutdanning. Om flere leger deler på veiledningen fordeles poengene forholdsvis. Benytt skjema for poengberegning

Vil du forske?

Kanskje går du med planer om å utføre et bestemt prosjekt i egen praksis? Eller det kan være at du undrer deg over noe du gjerne vil finne ut av? Eller kanskje opplever du utilstrekkelighet i forhold til helseproblemer du møter i din praksis eller uro for at innholdet i helsetjenesten er feil?

Det er mange innfallsporter til forskning, men forskning blir mest interessant hvis det er noe man selv ønsker å finne ut av. En forutsetning er at man har tid og det handler også om forskningsmidler slik at tid kan avsettes. Her finner du informasjon om aktuelle finansieringskilder til allmennmedisinsk forskning

Se også nettsiden til Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie for mer informasjon om allmennmedisinsk forskning.