Intensivsykepleie

Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Intensivsykepleie

To intensivsykepleiestudenter i simuleringslab. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Heltid

Intensivsykepleie - forside

 

MERK: Fom. studieåret 2023 vil ikke studietilbudet lengre tilbys som videreutdanning, men inngå som studieretning i Master i spesialsykepleie - NTNU.

Se mer om studiet og kontakt  

 

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanningen.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: VISP
  • Studieprogram: Videreutdanning i intensivsykepleie
  • Studiepoeng: 90
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Studiested: Ålesund, Gjøvik, Trondheim