Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Intensivsykepleie

 

Om intensivsykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med akutt og/eller kritisk syke pasienter hvor situasjonen ofte er livstruende og kompleks, og hvor sykdomstilstanden kan endre seg raskt? Som intensivsykepleier ivaretar du pasienter som har behov for kontinuerlig overvåkning, pleie og medisinsk/kirurgisk behandling for å opprettholde livsviktige funksjoner.


Søk opptak  

Videreutdanning i intensivsykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring.  

Søknadsfristen er 15. april. Vi tar opp studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. 


Jobbmuligheter og videre studier 

Videreutdanningen i intensivsykepleie kvalifiserer deg til spennende arbeidsoppgaver for pasienter i alle aldersgrupper, fra premature nyfødte til de aller eldste. Du kan jobbe både ved spesialiserte intensivavdelinger som behandler pasientgrupper med forskjellig type organsvikt, men også i oppvåknings-/intermediæravdelinger, prehospitaltjenester eller kommunehelsetjenesten. Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Videreutdanningens oppbygning  

Videreutdanning i intensivsykepleie har et omfang på 90 studiepoeng og gjennomføres på heltid over tre semester. Videreutdanningen består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (45 studiepoeng).  


Studieveiledning  

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i intensivsykepleie.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 1,5 år

Studieprogramkode: VISP
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk


Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Gjøvik, Trondheim (Øya) eller Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Har du søkt om opptak i 2019?

På Opptakskontorets nettsider finner du informasjon om når tilbud blir sendt ut i hovedopptaket og ved eventuelle suppleringsopptak. Der finner du også fristene for å takke ja til studieplass og annen relevant informasjon for deg som har søkt.

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på