Intensivsykepleie

Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Intensivsykepleie

To intensivsykepleiestudenter i simuleringslab. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Heltid

Intensivsykepleie - forside

 

MERK: Fom. studieåret 2023 vil ikke studietilbudet lengre tilbys som videreutdanning, men inngå som studieretning i Master i spesialsykepleie - NTNU.

Det søkes om opptak via søknadsweben.


Om intensivsykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med akutt og/eller kritisk syke pasienter hvor situasjonen ofte er livstruende og kompleks, og hvor sykdomstilstanden kan endre seg raskt? Som intensivsykepleier ivaretar du pasienter som har behov for kontinuerlig overvåkning, pleie og medisinsk/kirurgisk behandling for å opprettholde livsviktige funksjoner.


Jobbmuligheter

Videreutdanningen i intensivsykepleie kvalifiserer deg til spennende arbeidsoppgaver for pasienter i alle aldersgrupper, fra premature nyfødte til de aller eldste. Du kan jobbe både ved spesialiserte intensivavdelinger som behandler pasientgrupper med forskjellig type organsvikt, men også i oppvåknings-/intermediæravdelinger, prehospitaltjenester eller kommunehelsetjenesten. 


Videre studier

Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Studiets oppbygning  

Videreutdanning i intensivsykepleie har et omfang på 90 studiepoeng og gjennomføres på heltid over tre semester. Videreutdanningen består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (45 studiepoeng).  


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på videreutdanningen i intensivsykepleie ved NTNU?


Læringsutbytte

Når du har fullført utdanningen som intensivsykepleier, forventes det at du har oppnådd videreutdanningens læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt  

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i intensivsykepleie.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: VISP
  • Studieprogram: Videreutdanning i intensivsykepleie
  • Studiepoeng: 90
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Studiested: Ålesund, Gjøvik, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.