Intensivsykepleie

Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Intensivsykepleie

To intensivsykepleiestudenter i simuleringslab. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Intensivsykepleie - forside

Om intensivsykepleie  

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med akutt og/eller kritisk syke pasienter hvor situasjonen ofte er livstruende og kompleks, og hvor sykdomstilstanden kan endre seg raskt? Som intensivsykepleier ivaretar du pasienter som har behov for kontinuerlig overvåkning, pleie og medisinsk/kirurgisk behandling for å opprettholde livsviktige funksjoner.


Søk opptak  

Søknadsfrist 15. april

Videreutdanning i intensivsykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring.  

Vi tar opp studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. 


Jobbmuligheter

Videreutdanningen i intensivsykepleie kvalifiserer deg til spennende arbeidsoppgaver for pasienter i alle aldersgrupper, fra premature nyfødte til de aller eldste. Du kan jobbe både ved spesialiserte intensivavdelinger som behandler pasientgrupper med forskjellig type organsvikt, men også i oppvåknings-/intermediæravdelinger, prehospitaltjenester eller kommunehelsetjenesten. 


Videre studier

Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Studiets oppbygning  

Videreutdanning i intensivsykepleie har et omfang på 90 studiepoeng og gjennomføres på heltid over tre semester. Videreutdanningen består av teoretiske emner (45 studiepoeng) og kliniske praksisstudier (45 studiepoeng).  


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på videreutdanningen i intensivsykepleie ved NTNU?


Læringsutbytte

Når du har fullført utdanningen som intensivsykepleier, forventes det at du har oppnådd videreutdanningens læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt  

Vi har studieveiledere både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i intensivsykepleie.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: VISP
  • Studieprogram: Videreutdanning i intensivsykepleie
  • Studiepoeng: 90
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Studiested: Ålesund, Gjøvik, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona