Studier ved Institutt for språk og litteratur

Institutt for språk og litteratur

Studier ved Institutt for språk og litteratur

Studenter ute på Drgvoll


Instituttet tilbyr studier på årsstudiums-, bachelor- og masternivå i tillegg til ph.d.-utdanning og enkeltstående emner. Kursporteføljen omfatter også norskkurs for utenlandske studenter og ansatte og flere etter- og videreutdanningskurs (EVU) som er tilrettelagt for deg som er yrkesaktiv.


Alit

Litteraturstudenter på biblioteket

Allmenn litteraturvitenskap

Bachelor
Master
Årsstudium

Lektor i språk

Lektorutdanning i språkfag

5-årig master

Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

2-årig master 

tegnspråk og tolk

Studier i tegnspråk

Norsk tegnspråk

Bachelor
Årsstudium 

 

Andre masteremner

Logopedi

Master (EVU)

 

phd

Ph.d

Ph.d.-programmet i språkvitenskap
Ph.d.-programmet i estetiske fag