Institutt for språk og litteratur

Studier ved Institutt for språk og litteratur

Studenter ute på Drgvoll


Instituttet tilbyr studier på bachelor- og masternivå i tillegg til årsstudium og andre emnetilbud. Kursporteføljen omfatter ph.d.-utdanning, ulike nettbaserte kurs samt norskkurs for utenlandske studenter og ansatte og flere etter- og videreutdanningskurs (EVU) som er tilrettelagt for deg som er yrkesaktiv.