FRA0502 - Fransk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer D

Faglig innhold

Fransk 2 er et språkkurs med vekt på utvikling av praktiske språkferdigheter og grammatikk. Emnet gir også en innføring i franskspråklige lands historie og samfunnsforhold.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidater som har bestått dette emnet
- har grunnleggende kunnskap i fransk språk, kultur og samfunnsliv.
- har kjennskap til det franske lydsystemet.
- har kjennskap til grunnleggende fransk grammatikk for praktisk bruk.
- har kjennskap til økonomiske, sosiale og politiske hovedtrekk fra fransk samfunnsliv.
- kjenner til ulike skikker for tiltaleformer til bruk både privat og profesjonelt.
- har utviklet et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet
- kan forstå og gjøre seg forstått muntlig og skriftlig på nivå A2 i
Det felles europeiske rammeverket for språk.
- kan holde en presentasjon på fransk av et prosjekt.
- kan forstå enkle tekster og artikler om kulturelle forhold på fransk.
- kan produsere tilsvarende tekster på fransk; notater, sammendrag, brev, eposter og korte essays, og behersker et egnet språklig uttrykk for skriftlig formell kommunikasjon på et grunnleggende nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Diktat

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen (4 timer) og muntlig eksamen (ca. 10 minutter). Tellingsandel henholdsvis 2/3 og 1/3. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA0500 7.5
HFFRA005 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 D 20.12.2018 09:00
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.