course-details-portlet

FRA0502 - Fransk grunnemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer F
Muntlig eksamen 50/100 10 minutter

Faglig innhold

Fransk 2 er et språkkurs med vekt på utvikling av praktiske språkferdigheter og grammatikk. Emnet gir også en innføring i franskspråklige lands historie og samfunnsforhold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • har grunnleggende kunnskap i fransk språk, kultur og samfunnsliv
 • har kjennskap til det franske lydsystemet
 • har kjennskap til grunnleggende fransk grammatikk for praktisk bruk
 • har kjennskap til økonomiske, sosiale og politiske hovedtrekk fra fransk samfunnsliv
 • kjenner til ulike skikker for tiltaleformer til bruk både privat og profesjonelt
 • har utviklet et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • kan forstå og gjøre seg forstått muntlig og skriftlig på nivå A2 i Det felles europeiske rammeverket for språk
 • kan forstå enkle tekster og artikler om kulturelle forhold på fransk
 • kan produsere tilsvarende tekster på fransk; notater, sammendrag, brev, eposter og korte essays, og behersker et egnet språklig uttrykk for skriftlig formell kommunikasjon på et grunnleggende nivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Diktat

Mer om vurdering

Emnet vurderes på følgende måte:

- Skriftlig eksamen (4 timer). Bestått/ikke bestått.

- Muntlig eksamen (ca. 10 minutter). Bestått/ikke bestått. .

Begge deleksamener må være bestått for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved ikke-bestått emne må begge deleksamener tas på nytt.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA0500 7.5
HFFRA005 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fransk språk
 • Fransk
 • Fremmedspråk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 2/3 F 11.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
Høst UTS Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU