course-details-portlet

FRA0502 - Fransk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 2/3 4 timer A
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter

Faglig innhold

Fransk 2 er et språkkurs med vekt på utvikling av praktiske språkferdigheter og grammatikk. Emnet gir også en innføring i franskspråklige lands historie og samfunnsforhold.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidater som har bestått dette emnet
- har grunnleggende kunnskap i fransk språk, kultur og samfunnsliv.
- har kjennskap til det franske lydsystemet.
- har kjennskap til grunnleggende fransk grammatikk for praktisk bruk.
- har kjennskap til økonomiske, sosiale og politiske hovedtrekk fra fransk samfunnsliv.
- kjenner til ulike skikker for tiltaleformer til bruk både privat og profesjonelt.
- har utviklet et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet
- kan forstå og gjøre seg forstått muntlig og skriftlig på nivå A2 i
Det felles europeiske rammeverket for språk.
- kan holde en presentasjon på fransk av et prosjekt.
- kan forstå enkle tekster og artikler om kulturelle forhold på fransk.
- kan produsere tilsvarende tekster på fransk; notater, sammendrag, brev, eposter og korte essays, og behersker et egnet språklig uttrykk for skriftlig formell kommunikasjon på et grunnleggende nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Diktat

Mer om vurdering

Emnet vurderes på følgende måte:
- Skriftlig eksamen (4 timer) som teller 2/3 i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen (ca. 10 minutter) som teller 1/3 i fastsettingen av endelig karakter.
Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA0500 7.5
HFFRA005 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk språk
  • Fransk
  • Fremmedspråk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig eksamen 2/3 F 30.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3 A

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU