Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning


Intervjuer på Viderebloggen

Skriving på jobb

Det er langt fra bare kommunikasjonsmedarbeidere som skriver i jobben sin. I dagens samfunn må de aller fleste forholde seg til tekster og skriving. Kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk har søknadsfrist 5. januar 2020. Les mer på Viderebloggen.no

 

Tyskland forteller - i Berlin

Vi ønsker å gi deltagerne innblikk i det som skjer i Tyskland i dag, derfor legger vi deler av kurset til Berlin, sier lektor Caroline Nilstad, fagansvarlig for kurset Tyskland forteller sammen med professor Ingvild Folkvord. Les intervju på Viderebloggen.no

Berlin