Norsk for utlendinger

Norsk for utlendinger

NTNU tilbyr norskkurs på alle nivå. Kursene er primært rettet mot NTNUs studenter og ansatte.

Kursene har oppstart i januar (vårsemesteret) og i august (høstsemesteret). Det er obligatorisk oppmøte på den første forelesningen.


Informasjon om kurs for flyktninger høsten 2022


Toggler til forsiden NFUT

Mer informasjon om opptak finner du på Opptakskontorets nettsider

Når du har fått opptak til norskkursene må du gjøre følgende:

  1. Registrere deg i Studentweb
  2. Takke ja til tilbudet gjennom Søknadsweb
  3. Registrere deg til en av norskkursgruppene
  4. Betale semesteravgiften. Du får ikke tilgang til Blackboard før denne er betalt!
  5. Melde deg opp til eksamen i kurset
  6. Møte opp i første forelesning. Om du ikke møter, vil du miste plassen.

Personer som trenger dokumentasjon på fullført norskkurs kan laste ned karakterutskrift fra Studentweb.

Tok du kurs før 2003/2004, så vil ikke resultatet være tilgjengelig i Studentweb. Du kan da kontakte NTNU Historisk arkiv for å se om de kan finne resultatene.

Våre norskkurs gir ikke fritak fra kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap når du skal søke permanent opphold i Norge. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon om prøven i samfunnskunnskap.

Når du skal søke om norsk statsborgerskap og trenger dokumentasjon på norskkunskaper vil ulike regler gjelde. Du må sjekke UDIs nettside for detaljer om kravene i din spesifikke situasjon. 

 

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om opptak: opptak@ntnu.no

Spørsmål om kursene: norskkurs@ntnu.no

Viktige frister

Viktige frister

Vårsemester 

Høstsemester