Norsk for utlendinger

Norsk for utlendinger

Kursene i Norsk for utlendinger består av trinndelte kurs fra trinn 1 til trinn 4 samt kortkurs på nybegynnernivå som tilsvarer den første halvdelen av trinn 1. I tillegg tilbyr vi nettbaserte kurs på trinn 1 og trinn 2 samt et nettbasert kortkurs. De digitale kursene er ment for søkere tilhørende Campus Ålesund og Campus Gjøvik. Les mer om kursene. 

Kursene starter i januar (vårsemesteret) og i august (høstsemesteret). Det er obligatorisk oppmøte på den første forelesningen.

Oppstart høst 2020

  • Trinn 1, 2 og 3: uke 34 (fra mandag 17. august).
  • Kortkurs og Trinn 4: uke 35 (fra mandag 24. august)
På grunn av koronaviruset vi det bli en kombinasjon av digitale forelesninger og forelesninger på campus. 

Hva DU må gjøre som ny student på norskkurs

  • steg for steg som ny norskkursstudent

Spørsmål og svar

  • hvem hjelper deg med hva?

Opptak

Det er opptak til alle trinn hver høst og vår. Søknadsfrister: 1. juni (høst) og 1. november (vår). Vil du søke på kurs eller har du andre spørsmål om opptak? Ta kontakt med Opptakskontoretopptak@ntnu.no.


Lær norsk FØR du kommer!


Eksamen

  • Diverse nyttig informasjon om eksamen.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Vi nås på e-post: norskkurs@hf.ntnu.no

Besøksadr.: Dragvoll, Bygg 5, nivå 5.

Innplasseringstest 2020

Innplasseringstest 2020

Innplasseringstest til trinn 2 og trinn 3 blir organisert mandag 03.08.20 fra kl.09.00 til 12.00. Testene blir digitale og skal skrives hjemmefra. Mer informasjon sendes per e-post til søkere.