Norsk for utlendinger

Norsk for utlendinger

Kursene i Norsk for utlendinger består av trinndelte kurs fra trinn 1 til trinn 4. I tillegg tilbys det et kortkurs på nybegynnernivå som tilsvarer den første halvdelen av trinn 1. Kursene starter i januar (vårsemesteret) og i august (høstsemesteret). Det er obligatorisk oppmøte på den første forelesningen.

Oppstart høst 2020

  • Trinn 1, 2 og 3: uke 34 (fra mandag 17. august).
  • Kortkurs og Trinn 4: uke 35 (fra mandag 24. august)

Med forbehold om endringer pga. koronaviruset.


Hva DU må gjøre som ny student på norskkurs

  • steg for steg som ny norskkursstudent

Spørsmål og svar

  • hvem hjelper deg med hva?

Opptak

Det er opptak til alle trinn hver høst og vår. Søknadsfrister: 1. juni (høst) og 1. november (vår). Vil du søke på kurs eller har du andre spørsmål om opptak? Ta kontakt med Opptakskontoretopptak@ntnu.no.


Lær norsk FØR du kommer!


Eksamen

  • Diverse nyttig informasjon om eksamen.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Vi nås på e-post: norskkurs@hf.ntnu.no

Besøksadr.: Dragvoll, Bygg 5, nivå 5.