Norsk for utlendinger

Norsk for utlendinger

Kursene i Norsk for utlendinger består av trinndelte kurs fra trinn 1 til trinn 4 samt kortkurs (tilsvarer den første halvdelen av trinn 1). I tillegg tilbys noen nettbaserte kurs på trinn 1 og trinn 2 samt kortkurs. Les mer om kursene. 

Kursene starter i januar (vårsemesteret) og i august (høstsemesteret). Det er obligatorisk oppmøte på den første forelesningen.

Oppstart høst 2020

  • Trinn 1, 2 og 3: uke 34 (fra mandag 17. august).
  • Kortkurs og Trinn 4: uke 35 (fra mandag 24. august)
  • Timeplan Høst 2020
På grunn av koronaviruset vil undervisningen høst 2020 bli en kombinasjon av digitale forelesninger og forelesninger på campus. 

Hva DU må gjøre som ny student på norskkurs

  • steg for steg som ny norskkursstudent

Spørsmål og svar

  • hvem hjelper deg med hva?

Opptak

Det er opptak til alle trinn hver høst og vår. Søknadsfrister: 1. juni (høst) og 1. november (vår). Vil du søke på kurs eller har du andre spørsmål om opptak? Ta kontakt med Opptakskontoretopptak@ntnu.no.


Lær norsk FØR du kommer!


Eksamen

  • Diverse nyttig informasjon om eksamen.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Pga. Koronaviruset nås vi kun på e-post: norskkurs@hf.ntnu.no

Innplasseringstest 2020

Innplasseringstest 2020

Innplasseringstest til trinn 2 og trinn 3 blir organisert mandag 03.08.20 fra kl.09.00 til 12.00. Testene blir digitale og skal skrives hjemmefra. Mer informasjon sendes per e-post til søkere.