Norsk for utlendinger

Norsk for utlendinger

NTNU tilbyr norskkurs på alle nivå. Kursene er primært rettet mot NTNUs studenter og ansatte.

I Trondheim tilbyr vi undervisning på alle trinn både i høstsemesteret og i vårsemesteret.
I Gjøvik tilbyr vi undervisning på kortkurs, trinn 1 og trinn 2 både i høstsemesteret og i vårsemesteret, studieåret 2023/2024. I Ålesund tilbyr vi undervisning på kortkurs og trinn 1 i høstsemesteret, og trinn 2 i vårsemesteret.

Vi tilbyr også et delvis digitalt trinn 3-kurs over 2 semestre for Ålesund og Gjøvik.

Kursene har oppstart i januar (vårsemesteret) og i august (høstsemesteret). 

Mer informasjon om kursene.

Toggler til forsiden NFUT

Mer informasjon om opptak finner du på Opptakskontorets nettsider

Informasjon om innplasseringstest finnes på de engelske sidene under Placement test.

Når du har fått opptak til norskkursene må du gjøre følgende:

  1. Registrere deg i Studentweb
  2. Takke ja til tilbudet gjennom Søknadsweb
  3. Registrere deg til en av norskkursgruppene
  4. Betale semesteravgiften. Du får ikke tilgang til Blackboard før denne er betalt!
  5. Melde deg opp til eksamen i kurset
  6. Møte opp i første forelesning. Om du ikke møter, vil du miste plassen.

Personer som trenger dokumentasjon på fullført norskkurs kan laste ned karakterutskrift fra Studentweb

Tok du kurs før 2003/2004, så vil ikke resultatet være tilgjengelig i Studentweb. Du kan da kontakte NTNU Historisk arkiv for å se om de kan finne resultatene.

Våre norskkurs gir ikke fritak fra kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap når du skal søke permanent opphold i Norge. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon om prøven i samfunnskunnskap.

Når du skal søke om norsk statsborgerskap og trenger dokumentasjon på norskkunskaper vil ulike regler gjelde. Du må sjekke UDIs nettside for detaljer om kravene i din spesifikke situasjon. 

 

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om opptak og studieavgift: opptak@ntnu.no

Spørsmål om kursene: norskkurs@ntnu.no

Viktige datoer

Viktige datoer

Vårsemester 

Høstsemester