Norsk for utlendinger

Norsk for utlendinger

NTNU tilbyr følgende kurs:

Kortkurs: Introduksjonskurs (A1/A2) - kun for studenter, ansatte og partnere av ansatte

Trinn 1: Nybegynnerkurs (A2/B1) - kun for studenter, ansatte og partnere av ansatte

Trinn 2: Litt øvet (B1/B2)

Trinn 3: Øvet (B2/C1)

Trinn 4: Perfeksjonering (C1/C2)

 

Trondheim: alle trinn både høst og vår

Ålesund: kortkurs og trinn 1 om høsten, trinn 2 om våren, trinn 3 over 2 semestre (oppstart om høsten)

Gjøvik: kortkurs, trinn 1 og trinn 2 både høst og vår, trinn 3 over 2 semestre (oppstart om høsten)

 

Søk her

 

Toggler til forsiden NFUT

Mer informasjon om opptak finner du på Opptakskontorets nettsider

Informasjon om innplasseringstest finnes på de engelske sidene under Placement test.

Når du har fått opptak til norskkursene må du gjøre følgende:

  1. Registrere deg i Studentweb
  2. Takke ja til tilbudet gjennom Søknadsweb
  3. Registrere deg til en av norskkursgruppene
  4. Betale semesteravgiften. Du får ikke tilgang til Blackboard før denne er betalt!
  5. Melde deg opp til eksamen i kurset
  6. Møte opp i første forelesning. Om du ikke møter, vil du miste plassen.

Personer som trenger dokumentasjon på fullført norskkurs kan laste ned karakterutskrift fra Studentweb

Tok du kurs før 2003/2004, så vil ikke resultatet være tilgjengelig i Studentweb. Du kan da kontakte NTNU Historisk arkiv for å se om de kan finne resultatene.

Våre norskkurs gir ikke fritak fra kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap når du skal søke permanent opphold i Norge. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon om prøven i samfunnskunnskap.

Når du skal søke om norsk statsborgerskap og trenger dokumentasjon på norskkunskaper vil ulike regler gjelde. Du må sjekke UDIs nettside for detaljer om kravene i din spesifikke situasjon. UDI godtar karakterutskrifter fra NTNU. Vi skriver ikke egne bekreftelser på gjennomført norskopplæring.

 

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om opptak og studieavgift: opptak@ntnu.no

Spørsmål om kursene: norskkurs@ntnu.no

Viktige datoer

Viktige datoer

Vårsemester 

Høstsemester