Ph.d.-program i språkvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i språkvitenskap

Bilde

Språkvitenskap

Om ph.d.-programmet i språkvitskap

Om ph.d.-programmet i språkvitenskap

Ph.d.-programmet omfatter alle områder av språkvitenskapen og er åpent for kvalifiserte kandidater som arbeider med språklige problemstillinger. Innenfor programmet brukes et bredt spekter av teoretiske og metodiske tilnærminger, og det forsøkes hele tiden å legge til rette for mest mulig relevant utdanning i henhold til kandidatenes arbeidsområder.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du må ha karakteren B eller bedre på master og det stilles høye krav til prosjektbeskrivelsen.


Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Det store flertallet av doktorer fra språkvitenskap fortsetter innen akademia som postdoktorer, forskere, førsteamanuenser og, på sikt, professorer, men våre doktorer finnes også innen andre sektorer som rådgivere, forskere og førstebibliotekarer.


Studiets oppbygning

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Fakta om studieprogrammet

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHSPRÅK
Normert studietid: 3 år

Campus: Dragvoll, Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak

For nåværende ph.d.-kandidater