Språkvitenskap

Språkvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Foto: Gro Lurås/NTNU

Studier PHD-faktaboks

  • Ph.d. Fulltid, 3 år eller deltid
  • Studiested Trondheim
  • Opptak Se søknad og opptak
  • Søknadsfrist Rullerende opptak

Språket er en helt avgjørende del av det som gjør oss til mennesker. Gjennom språket kan vi kommunisere om det som har skjedd, det som skjer nå og det som skal skje. Fortid, nåtid og framtid. Ingen andre dyr har samme evne.

På ph.d.-programmet i språkvitenskap forsker vi på hvordan språk er oppbygd, hvordan barn lærer språk, hvordan vi mennesker kan sjonglere mellom flere språk, hvordan språk endrer seg, og hvordan språk brukes som kommunikasjonsredskap. Programmet er treårig og består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og ei avhandling på 2,5 år.

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsprosjekt som presenteres i en avhandling.

Les mer om programmets oppbygning

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge og kvalifiserer deg for ledende arbeid innen forskning og høyere utdanning, kultursektoren, forvaltning og næringsliv.

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en mastergrad eller annen tilsvarende utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinformasjon