For deg som er student

For deg som er student

Studenter leser til eksamen

Studiestart 

Spørsmål og svar om studiestart og studiehverdagen

Studieveiledning

Informasjon om studieveiledning og oversikt over studieveilederne våre

Studiemiljø og studentmedvirkning

Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.

Bacheloroppgaven

Informasjon om bacheloroppgaven

Masterstudiet

Informasjon om veiledning, skriving av masteroppgave, frister og innlevering av masteroppgave.

Eksamen, timeplan og pensum

Spørsmal og svar om timeplan, eksamen og pensumlister 

Reise på utveksling?

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter får reise på utveksling. Søknadsprosessen steg for steg

Utdanningsplan, grad og vitnemål

Svar på spørsmål om utdanningsplan, sammensetning av fag eller innpassing av tidligere avlagt utdanning. 

Permisjon og deltid

Spørsmål og svar om permisjon og deltid


Arbeidserfaring mens du studerer?

  • NTNU Bridge - NTNUs koblingsportal mellom studenter og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber


Instagram

ISL-studentene på Instagram
@snakkebobla