course-details-portlet

JAP0501 - Japansk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 10 minutter E
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 2 timer
Muntlig eksamen 50/100 10 minutter

Faglig innhold

Emnet gir en første innføring i japansk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, skriftspråk og grunnleggende grammatikk. Emnet gir også et innblikk i japansk kultur og samfunnsliv gjennom tekststudium og samtale. Studenter som ønsker å ta delstudier i Japan, oppfordres til å ta emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
-kan alle de moderne japanske fonetiske bokstavene (46 hiragana og 46 katakana) og ca. 40 kanji (kinesiske tegn som brukes i japansk).
-kan ca. 300 grunnleggende ord.
-kjenner prinsippene for uttale og intonasjon av enkle ytringer.
-er kjent med sentrale sider ved japansk kultur tilknyttet vokabularet.

Ferdigheter
Kandidaten
-kan lese og skrive enkle setninger med japanske fonetiske bokstaver (hiragana og katakana) og kanji.
-kan konstruere enkle grammatisk korrekte setninger.
-kan analysere strukturen i enkle japanske setninger.
-kan snakke om noen enkle emner på japansk.
-kan forstå enkel japansk tale med langsom og tydelig diksjon.
-kan bruke passende uttrykk (for eksempel hilsener) i en del gitte talesituasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig aktivitet
  • 1 skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Vurderingsform:
Skriftlig eksamen på 4 timer som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.
Muntlig eksamen på ca. 10 minutter som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deleksamener tas på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er tallmessig adgangsregulert. Det vil si at det har et begrenset antall plasser.

For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Kursmateriell

Lærebok i japansk: An Integrated Course in Elementary Japanese: Genki I , 2nd. ed.(kap.1-6) og andre utdelte tekster.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Japansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Japansk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU