course-details-portlet

JAP0501 - Japansk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 10 minutter
Mappevurdering 50/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 10 minutter E
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en første innføring i japansk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, skriftspråk og grunnleggende grammatikk. Emnet gir også et innblikk i japansk kultur og samfunnsliv gjennom tekststudium og samtale. Studenter som ønsker å ta delstudier i Japan, oppfordres til å ta emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
-kan alle de moderne japanske fonetiske bokstavene (46 hiragana og 46 katakana) og ca. 40 kanji (kinesiske tegn som brukes i japansk).
-kan ca. 300 grunnleggende ord.
-kjenner prinsippene for uttale og intonasjon av enkle ytringer.
-er kjent med sentrale sider ved japansk kultur tilknyttet vokabularet.

Ferdigheter
Kandidaten
-kan lese og skrive enkle setninger med japanske fonetiske bokstaver (hiragana og katakana) og kanji.
-kan konstruere enkle grammatisk korrekte setninger.
-kan analysere strukturen i enkle japanske setninger.
-kan snakke om noen enkle emner på japansk.
-kan forstå enkel japansk tale med langsom og tydelig diksjon.
-kan bruke passende uttrykk (for eksempel hilsener) i en del gitte talesituasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig aktivitet
  • 1 skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen (4 timer) teller 50% av endelig karakter. Muntlig eksamen (ca. 10 min.) teller 50% av endelig karakter. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved første forsøk på gjentatt eksamen om man ikke bestod eksamen og ønsker å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er tallmessig adgangsregulert. Det vil si at det har et begrenset antall plasser.

For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Kursmateriell

Lærebok i japansk: An Integrated Course in Elementary Japanese: Genki I , 2nd. ed.(kap.1-6) og andre utdelte tekster.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2019

Undervisningsspråk: Engelsk, Japansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Japansk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering (2) 50/100

Utlevering 03.06.2020

Innlevering 03.06.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 E 18.12.2019 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 39
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU