SPA0502 - Spansk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir en videre innføring i spansk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, grunnleggende grammatikk og skriftlige øvelser.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kjennskap til grunnleggende spansk grammatikk for praktisk bruk
-kjenner til ulike skikker for tiltaleformer til bruk både privat og profesjonelt
-skal utvikle et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene


FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og gjøre seg forstått muntlig og skriftlig på nivå A2
-kan holde en presentasjon av et prosjekt
-kan forstå enklere tekster og artikler om kulturelle forhold på spansk
-kan produsere tilsvarende tekster på spansk i tillegg til notater, sammendrag, brev, mailer og korte essays

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger og seminarer. Det skriftlige arbeidskravet kan bestå av underoppgaver (eksempelvis kan flere korte skriftlige innleveringer samlet utgjøre arbeidskravet). Både den skriftlige aktiviteten og de muntlige aktivitetene må være godkjent innen de oppsatte fristene for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er studentens ansvar å holde seg informert om frister og krav for dette emnet ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 muntlige aktiviteter
  • 1 skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen (4 timer) og muntlig eksamen (ca. 10 minutter). Tellingsandel henholdsvis 2/3 og 1/3. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1101 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 HJELPEMIDD 20.12.2018 09:00 SL110 hvit sone
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 HJELPEMIDD 01.06.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.