SPA0502 - Spansk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir en videre innføring i spansk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, grunnleggende grammatikk og skriftlige øvelser.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kjennskap til grunnleggende spansk grammatikk for praktisk bruk
-kjenner til ulike skikker for tiltaleformer til bruk både privat og profesjonelt
-skal utvikle et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene


FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og gjøre seg forstått muntlig og skriftlig på nivå A2
-kan holde en presentasjon av et prosjekt
-kan forstå enklere tekster og artikler om kulturelle forhold på spansk
-kan produsere tilsvarende tekster på spansk i tillegg til notater, sammendrag, brev, mailer og korte essays

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger og seminarer. Det skriftlige arbeidskravet kan bestå av underoppgaver (eksempelvis kan flere korte skriftlige innleveringer samlet utgjøre arbeidskravet). Både den skriftlige aktiviteten og de muntlige aktivitetene må være godkjent innen de oppsatte fristene for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er studentens ansvar å holde seg informert om frister og krav for dette emnet ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 muntlige aktiviteter
  • 1 skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares i sin helhet på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker eller andre hjelpemidler som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1101 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 05.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 04.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.