course-details-portlet

SPA0502 - Spansk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i spansk språk med vekt på uttale, lytteforståelse, grunnleggende grammatikk og skriftlige øvelser.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • har kjennskap til grunnleggende spansk grammatikk for praktisk bruk
 • kjenner til ulike skikker for tiltaleformer til bruk både privat og profesjonelt
 • skal utvikle et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan forstå og gjøre seg forstått muntlig og skriftlig på nivå A2
 • kan forstå enklere tekster og artikler om kulturelle forhold på spansk
 • kan produsere tilsvarende tekster på spansk i tillegg til notater, sammendrag, brev, mailer og korte essays

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av digitale forelesninger og gruppetimer. Studenter skal gjennomføre 3 obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, hvorav minst én av disse er muntlig. Skriftlige arbeidskrav kan bestå av underoppgaver (eksempelvis kan flere korte skriftlige innleveringer samlet utgjøre arbeidskravet). Alle de obligatoriske aktivitetene må være godkjent innen de oppsatte fristene for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er studentens ansvar å holde seg informert om frister og krav for dette emnet ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamensformen i emnet er en skriftlig eksamen med tilhørende justerende muntlig eksamen.

- Skriftlig eksamen har en varighet på 4 timer. Eksamen skal besvares på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

- Sluttvurderingen av den skriftlige eksamenen justeres gjennom en muntlig eksamen på ca. 10 minutter. Muntlig eksamen avholdes på spansk. Muntlig eksamen vil ikke bli gjennomført dersom den skriftlige eksamenen ikke er bestått.

Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1101 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Spansk
 • Språk og litteratur
 • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU