JAP0502 - Japansk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 4 timer
Muntlig eksamen 5 minutter

Faglig innhold

Emnet gir en videreføring i japansk allmennspråk med vekt på uttale, grammatikk og videre oppbygging av ordforråd for å kommunisere i dagligdagse situasjoner. De som ønsker å ta delstudier i Japan, oppfordres til å ta emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- kjenner ca. 100 kinesiske tegn
- kjenner ca. 600 japanske ord
- har grunnleggende kunnskaper om japansk setningsstruktur
- har grunnleggende kunnskaper om japansk uttale og intonasjon
- har grunnleggende kunnskaper om viktige sider ved japansk kultur tilknyttet vokabularet


Ferdigheter
Kandidaten
- kan lese og skrive enkle tekster, f.eks. brev og e-poster hvor japanske og kinesiske tegn brukes
- kan forstå japansk tale som snakkes tydelig og langsommere enn normalt
- kan ha enkle samtaler om egne tanker, følelser og meninger
- kan skille mellom høflige og mer uformelle uttrykk, og selv bruke passende uttrykk i ulike kontekster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlige presentasjon (10-20 minutter)

Mer om vurdering

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved første forsøk på gjentatt eksamen om man ikke bestod eksamen og ønsker å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er tallmessig adgangsregulert. Det vil si at det har et begrenset antall plasser.

Kursmateriell

Lærebok i japansk, for eksempel: "An Integrated Course in Elementary Japanese" (kap 7-12) eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Skriftlig eksamen 06.12.2017 09:00
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Skriftlig eksamen
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.