course-details-portlet

JAP0502 - Japansk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 10 minutter E
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en videre innføring i japansk allmennspråk fra JAP0501 med vekt på uttale, grammatikk og videre oppbygging av ordforråd for å kommunisere i dagligdagse situasjoner. Emnet gir et videre innblikk i japansk kultur og samfunnsliv gjennom tekststudium og samtale. Studenter som ønsker å ta delstudier i Japan, oppfordres til å ta emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- kan ca. 100 kanji (kinesiske tegn som brukes i japansk).
- kan ca. 600 japanske ord.
- har grunnleggende kunnskaper om japansk setningsstruktur.
- har grunnleggende kunnskaper om japansk uttale og intonasjon.
- har grunnleggende kunnskaper om sentrale sider ved japansk kultur tilknyttet vokabularet.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan lese og skrive enkle tekster, f.eks. brev og e-poster med japanske fonetiske bokstaver (hiragana og katakana) og kanji.
- kan forstå japansk tale som snakkes tydelig og langsommere enn normalt.
- kan ha enkle samtaler om egne tanker, følelser og meninger.
- kan skille mellom høflige og mer uformelle uttrykk, og selv bruke passende uttrykk i ulike kontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon
  • 1 skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen (4 timer) teller 50% av endelig karakter. Muntlig eksamen (ca. 10 min.) teller 50% av endelig karakter. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved første forsøk på gjentatt eksamen om man ikke bestod eksamen og ønsker å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er tallmessig adgangsregulert. Det vil si at det har et begrenset antall plasser.

For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Kursmateriell

Lærebok i japansk: An Integrated Course in Elementary Japanese: Genki I , 2nd. ed.(kap.7-12) og andre utdelte tekster.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2019

Undervisningsspråk: Engelsk, Japansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Japansk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 E 19.12.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 E 04.06.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU