Nordisk språk og litteratur

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Studenter i nordisk jobber

Om studieprogrammet BNORDISK (forside)

Om bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur

Nordiskstudiet gir deg en innføring i språket og litteraturen som har formet samfunnet rundt oss og måten vi tenker på. Språk er viktig i all kommunikasjon, og studier i nordisk vil gi deg en kompetanse som er etterspurt i alle yrker. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning.


Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i nordisk kan du undervise i norsk fra og med 5. klasse samt i den videregående skolen. Utdanningen åpnet også for å jobbe bl.a. i media og i kommunikasjons- og kunnskapsbedrifter. Les mer om hva du kan jobbe med etter nordiskstudier.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Studiet består av en fordypning i nordisk språk og litteratur, i tillegg til fellesemner, Fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Nordiskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

17 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap

Studieprogramkode: BNORDLIT/studieretning BNORDISK

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 889 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet