Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk

Foto: Elin Iversen/NTNU

Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk

3-årig bachelorstudium, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 20
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
BNORDLIT, Mon Jan 30 06:01:07 CET 2023 | B3

Ville Norge ligget på verdenstoppen i likestilling mellom kjønnene dersom Et dukkehjem aldri hadde blitt skrevet? Hva ville The Lord of the Rings og Game of Thrones vært uten den norrøne litteraturen? Hvordan endrer språket seg gjennom bruken av sosiale medier?

Nordiskstudiet gir deg en innføring i språket og litteraturen som har formet samfunnet rundt oss og måten vi tenker på. Språk er viktig i all kommunikasjon, og studier i nordisk vil gi deg en kompetanse som er etterspurt i alle yrker.

Bachelorstudiet i nordisk gir deg en grunnleggende forståelse av hvordan nordisk, og særlig norsk, språk og litteratur har utviklet seg fra norrøn tid og fram til i dag.

Les mer om læringsmålene

De fleste som studerer nordisk, utdannes til norsklærere. Våre studenter blir imidlertid også forskere, journalister, forlagsmedarbeidere, informasjonskonsulenter i både det offentlige og private næringsliv, samt rådgivere og saksbehandlere i universitets- og høyskolesektoren. I samtlige av disse er god språkbeherskelse og analytisk tenkning del av yrkets nøkkelkompetanse.

Les mer om jobbmulighetene

Det er et levende studentmiljø på instituttet. Linjeforeninga Gengangere, som er felles for studenter ved nordisk og allmenn litteraturvitenskap, arrangerer blant annet quizer, teaterturer og fester til tillegg til å ha ansvar for faglige arrangement. 

Les mer om studiemiljøet

Det første året består av innledende emner i nordisk språk og nordisk litteratur; nordisk litteraturhistorie, grammatikk og pragmatikk, tekstanalyse, norsk språkhistorie og talemålsvariasjoner i Norge.

I det andre studieåret velger du et årsstudium i et annet fag enn nordisk, eller du kan kombinere emner fra ulike fag. Det tredje året fordyper du deg i emner i nordisk språk og nordisk litteratur, og du kan her velge fritt mellom ulike emner samt at du skriver en bacheloroppgave. Studiet inkluderer også emner som er felles for alle bachelorgrader ved NTNU.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt og veiledning