Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Studenter i nordisk jobber

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Torsdag 16. august: Orienteringsmøter og akademisk skriving

10.15-11.15   Mottak og oppmøteregistrering av nye studenter

Oppmøte utenfor auditorium D15.  Studieveilederne ved ISL vil ta imot alle nye studenter og registrere oppmøte. Linjeforeningene/fadderne er også tilstede. Vi spanderer skolebrød og kaffe og te. Dersom du ikke kan delta på møtet, ber vi deg sende en e-post til studieveiledning-isl@hf.ntnu.no.

11.15-12.00     Velkomstmøte for alle nye studenter

Auditorium D15

12.15 -13.00     Orienteringsmøte nordisk/norsk som andrespråk

Auditorium D3

13.00 -13.30     Pause  

13.30-14.30     Akademisk skriving del 1

Auditorium D15

Fredag 17. august: Akademisk skriving del 2

10.15-12.00     Akademisk skriving del 2

Auditorium D15

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur

Hvor godt kjenner du deg selv? Nordiskstudiet gir deg en innføring i språket og litteraturen som har formet samfunnet rundt oss og måten vi tenker på. God morsmålsforståelse ligger til grunn for vellykket muntlig og skriftlig kommunikasjon. En bachelorgrad i nordisk språk og litteratur vil dermed gi deg en kompetanse som er etterspurt i alle yrker.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad med fordypning i nordisk kan du kan få mulighet til bl.a. å undervise i norsk i grunnskoler (fra og med 5. klasse) og i den videregående skolen (etter ettårig Praktisk-pedagogisk utdanning), arbeide i media og med journalistikk og å arbeide i kommunikasjons- og kunnskapsbedrifter.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Studiet består av en fordypning i nordisk språk og litteratur, i tillegg til fellesemner, Fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Fri, 07 Jul 2017 14:52:33 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap
Studieprogramkode: BNORDLIT/studieretning BNORDISK
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 889
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)