Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Studenter i nordisk jobber

Om bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur

Hvor godt kjenner du deg selv? Nordiskstudiet gir deg en innføring i språket og litteraturen som har formet samfunnet rundt oss og måten vi tenker på. God morsmålsforståelse ligger til grunn for vellykket muntlig og skriftlig kommunikasjon. En bachelorgrad i nordisk språk og litteratur vil dermed gi deg en kompetanse som er etterspurt i alle yrker.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad med fordypning i nordisk kan du kan få mulighet til bl.a. å undervise i norsk i grunnskoler (fra og med 5. klasse) og i den videregående skolen (etter ettårig Praktisk-pedagogisk utdanning), arbeide i media og med journalistikk og å arbeide i kommunikasjons- og kunnskapsbedrifter.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Studiet består av en fordypning i nordisk språk og litteratur, i tillegg til fellesemner, Fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Fri, 07 Jul 2017 14:52:33 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap
Studieprogramkode: BNORDLIT/studieretning BNORDISK
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 889 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet