Nordisk språk og litteratur

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Studenter i nordisk jobber

Om studieprogrammet BNORDISK (forside)

Om bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur

Nordiskstudiet gir deg en innføring i språket og litteraturen som har formet samfunnet rundt oss og måten vi tenker på. Språk er viktig i all kommunikasjon, og studier i nordisk vil gi deg en kompetanse som er etterspurt i alle yrker.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning.


Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad med fordypning i nordisk kan du kan få mulighet til bl.a. å undervise i norsk i grunnskoler (fra og med 5. klasse) og i den videregående skolen, arbeide i media og med journalistikk og å arbeide i kommunikasjons- og kunnskapsbedrifter.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Studiet består av en fordypning i nordisk språk og litteratur, i tillegg til fellesemner, Fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Nordiskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om hverdagen som student på nordisk.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

24 okt 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap

Studieprogramkode: BNORDLIT/studieretning BNORDISK

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 889 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Bli med på Åpen dag

Bli med på Åpen dag

Under Åpen dag 18. mars kan du besøke oss på Dragvoll og lære mer om dette studieprogrammet. 

Les mer om Åpen dag og meld deg på