Ph.d.-program i estetiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i estetiske fag


Om ph.d.-programmet i estetiske fag

Om ph.d.-programmet i estetiske fag

Ph.d.-programmet gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor humanistiske disipliner som kunsthistorie, litteraturvitenskap, dansevitenskap, drama & teater, filmvitenskap, kunsthistorie, medievitenskap og musikkvitenskap. Studiet gir også mulighet til en spesialisering på tvers av disiplinene, gjennom tverrfaglige forskningsprosjekter.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du må ha karakteren B eller bedre på master og det stilles høye krav til prosjektbeskrivelsen.


Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Det store flertallet av doktorer fra estetiske fag fortsetter innen akademia som postdoktorer, forskere, førsteamanuenser og, på sikt, professorer, men våre doktorer finnes også innen andre sektorer som rådgivere, forskere og konservatorer.


Studiets oppbygning

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

 


Fakta om studieprogrammet

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHESTET
Normert studietid: 3 år

Campus: Dragvoll, Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak

For nåværende ph.d.-kandidater