Estetiske fag

Estetiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad)

Studier PHD-faktaboks

Ph.d.-programmet i estetiske fag gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor humanistiske disipliner som kunsthistorie, litteraturvitenskap, dansevitenskap, drama og teater, filmvitenskap, medievitenskap og musikkvitenskap. Studiet gir også mulighet til en spesialisering på tvers av disiplinene, gjennom tverrfaglige forskningsprosjekter.

Ph.d.-programmet i estetiske fag er lagt til rette for dem som ønsker å studere kunstartene, deres estetiske objekter, deres praksiser, og de former for kunnskap de legger til rette for. Her spesialiserer du deg innenfor humanistiske disipliner som kunsthistorie, litteraturvitenskap, dansevitenskap, drama og teater, filmvitenskap, kunsthistorie, medievitenskap og musikkvitenskap.

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsprosjekt som presenteres i en avhandling.

Les mer om programmets oppbygning

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge og kvalifiserer deg for ledende arbeid innen forskning og høyere utdanning, kultursektoren, forvaltning og næringsliv.

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en mastergrad eller annen tilsvarende utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinformasjon