Matematikk og informatikk

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Matematikk og informatikk

Detaljert oppbygning

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • TMA4140 Diskret matematikk (H)
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • MA2106 Kompleks funksjonsteori og differensialligninger (H)

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger (V)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

 TMA4320 utgjør bacheloroppgaven. 

 

Det er også krav til de resterende valgbare emnene i graden. Disse står beskrevet i Studieplanen

60-gruppen i informatikk skal inneholde følgende emner:

 • TDT4109 Informasjonsteknologi, grunnkurs (H)
 • TDT4100 Objektorientert programmering (V)
 • TDT4120 Algoritmer og datastrukturer (H)
 • TDT4140 Programvareutvikling (V)
 • TDT4145 Datamodellering og databasesystemer (V)
 • IT1901 Informatikk prosjektarbeid I (7,5 sp) (H)
 • TDT4180 Menneske-maskin interaksjon (V)
 • IT2805 Webteknologi (H)

Med informatikk som fag 1 er TTM4100 Kommunikasjon, tjenester og nett (V) obligatorisk. 

Det er også krav til de videre valgbare emnene i informatikk, i henhold til fordypning. Dette står beskrevet i studieplanen og i studieplanbeskrivelsen. 

Studieplan for matematikk og informatikk

Studieretningens oppbygging
​​​​​​​

Studieplan for matematikk og informatikk 2021/2022


​​​​​​​Trenger du mer hjelp?

 

 

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​