Matematikk og kjemi

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Matematikk og kjemi

Detaljert oppbygning

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • MA1301 Tallteori (H) 
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • MA2106 Kompleks funksjonsteori og differensialligninger (H)

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger (V)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

TMA4320 utgjør bacheloroppgaven for kull 2021 og senere kull. 

 

Det er også krav til de resterende valgbare emnene i graden. Disse står beskrevet i Studieplanen

60-gruppen i kjemi

Gjennom 60-gruppen i kjemi skal studentene tilegne seg en bred og solid bakgrunn i kjemi som både dekker sentrale behov i skolen og gir et godt grunnlag for en fordypning i kjemi. Med bakgrunn i dette skal 60-gruppen i kjemi bestå av følgende emner.

 • KJ1002 Generell kjemi (H – 15 sp)
 • KJ1021 Organisk kjemi grunnkurs u/lab (V – 7,5 sp)
 • KJ1041 Fysikalsk kjemi: Molekylær struktur (H – 7,5 sp)
 • KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (H – 7,5 sp)
 • TBT4102 Biokjemi I (H – 7,5 sp)
 • TMT4130 Uorganisk kjemi (V – 7,5 sp)
 • TKJ4162 Fysikalsk kjemi: Kjemisk termodynamikk (V – 7,5 sp)

Ønsker du å velge kjemi som hovedprofil (fag 1), er det ganske detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor kjemi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig.

Det er også krav til de videre valgbare emnene i kjemi. Dette er beskrevet i Studieplanen

Studieplan for matematikk og kjemi

Studieretningens oppbygging ​​​​​​​


Studieplan for matematikk og kjemi 2021/2022


Trenger du mer hjelp?


 

person-portlet

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​