Studieretningen matematikk og kjemi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Studieretningen matematikk og kjemi

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår. For studieplanene de andre studieår, se planen som er lagt ut i Studiehåndboka for realfag, lenke i boksen til høyre

Detaljert oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
MA1101 Grunnkurs i analyse I 7,5
KJ1000 Generell kjemi 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen 7,5
PPU4611 Praksis 1 0
MA1102 Grunnkurs i analyse II 7,5
KJ1020 Organisk kjemi 15

Etter 1. studieår må du velge Fag 1, enten matematikk eller kjemi. 


2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2 0
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs 7,5
TBT4102 Biokjemi 1 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
To valg ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk eller MA2401 Geometri 7,5
To valg MA1202 Lineær algebra med anvendelser eller KJ2053 Kromatografi  (ev. KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi) 7,5
MA1103 Flerdimensjonal analyse 7,5
TMT4130 Uorganisk kjemi 7,5

Matematikk som fag 1: Velg ST1101 og MA1202. Ta MA2401 Geometri i 6. semester. Du kan gjøre 60-gruppen i kjemi komplett ved å velge KJ2072 Naturmiljøkjemi i 6. semester eller ta ett valgfritt kjemiemne (7,5 sp).
Kjemi som fag 1: Velg MA2401 og KJ2053 (ev. KJ2022 ved spesialisering i organisk kjemi). Ta TMA4240 Statistikk i 7. semester.


3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4626 Fagdidaktikk 1 - kjemi 7,5
PPU4628 Fagdidaktikk 1 - matematikk 7,5
PPU4613 Praksis 3 0
TMA4120 Matematikk 4K 7,5
MA1301 Tallteori 7,5

Kjemi som fag 1: I stedet for TMA4120 kan du ta Ex. Phil i 5. semester og TMA4120 i 7. semester, men vi kan ikke garantere kollisjonsfrihet dersom du velger å bytte om på emnene.

Sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1 (unntatt emnene som gjenstår i 60-gruppen i Fag 2). Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og  kjemi 30

Matematikk som fag 1: Du må du ta MA2401 og KJ2072 (ev. ett valgfritt kjemiemne i 7. semester), samt bacheloroppgaven MA2010 Lærerutdanningsprosjektet i matematikk. Du må velge MA2501 Numeriske metoder (eller TMA4215 Numerisk matematikk i 7. semester) og TMA4150 Algebra (eller TMA4145 Lineære metoder i 7. semester).
Kjemi som fag 1: i tillegg til de valgfrie emnene i kjemi (22,5 sp) må du ta bacheloroppgaven KJ2900 Bachelorprosjekt i kjemi. 


4. år

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studieprogram
EXPH0004 Ex.Phil. 7,5
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1 (unntatt emnene som gjenstår i 60-gruppen i Fag 2). Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og  kjemi 22,5

 Kjemi som fag 1: i tillegg til de valgfrie emnene i kjemi (15 sp) må du ta TMA4240 Statistikk

Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studieprogram
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4614 Praksis 4 0
PPU4627 Fagdidaktikk 2 - kjemi 7,5
PPU4629 Fagdidaktikk 2 - matematikk 7,5

5. år

Niende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og  kjemi . 15
Flere valg MA3950 Masteroppgave i matematikk/matematikkdidaktikk
eller KJ3950 Masteroppgave i kjemi eller KJ3960 Masteroppgave i kjemididaktikk
0
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og  kjemi . 15
Flere valg MA3950 Masteroppgave i matematikk/matematikkdidaktikk
eller KJ3950 Masteroppgave i kjemi eller KJ3960 Masteroppgave i kjemididaktikk
30

Omfanget av masteroppgaven er 30 studiepoeng. Den kan legges til siste semester eller spres over de to siste semestrene. Her kan det gjøres tilpassinger ut fra hvilke emner du ønsker å velge i niende og tiende semester. Masteremnene i fag 1 skal velges i samråd med veileder, og minst 15 studiepoeng skal være på masternivå (3000-nivå eller høyere grads nivå). De resterende 15 studiepoengene kan være på 2000-nivå (videregående emner). Emnene må være faglig relevante for masteroppgaven. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Profesjonsrelevansen skal beskrives.
Matematikk som fag 1: velg MA3950 (ingen egen emnekode for matematikkdidaktikk)
Kjemi som fag 1: velg KJ3950 eller KJ3960

 

60-gruppen i kjemi skal inneholde følgende emner:

 • KJ1000 Generell kjemi (15 sp) (H)
 • KJ1020 Organisk kjemi (15 sp) (V)
 • TMT4130 Uorganisk kjemi (7,5 sp) ( V)
 • KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (7,5 sp) (H)
 • TBT4102 Biokjemi I (7,5 sp) (H)
 • valgfritt kjemiemne (7,5 sp)

Ønsker du å velge kjemi som hovedprofil (fag 1), er det ganske detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor kjemi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig.

Du finner en oversikt over valgbare kjemiemner i lenken under:

Valgbare emner i kjemi

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • MA1301 Tallteori (H) (Kan også tas som fjernstudium, med koden MA6301)
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • TMA4120 Matematikk 4K (H)

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • Enten MA2501 Numeriske metoder (V) eller TMA4215 Numerisk matematikk (H)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

Det er også krav til de resterende valgbare emnene i graden. Se lenken under for detaljer.

Krav til resterende valgbare emner i matematikk

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kjemi:

Matematikk