Matematikk og kjemi

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Matematikk og kjemi

Detaljert oppbygning

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • MA1301 Tallteori (H) 
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • MA2106 Kompleks funksjonsteori og differensialligninger (H)

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger (V)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

TMA4320 utgjør bacheloroppgaven for kull 2021 og senere kull. 

 

Det er også krav til de resterende valgbare emnene i graden. Disse står beskrevet i Studieplanen

60-gruppen i kjemi skal inneholde følgende emner:

 • KJ1002 Generell kjemi (15 sp) (H)
 • KJ1021 Organisk kjemi grunnkurs uten lab (7,5  sp) (V)
 • TMT4130 Uorganisk kjemi (7,5 sp) ( V)
 • KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (7,5 sp) (H)
 • TBT4102 Biokjemi I (7,5 sp) (H)
 • to valgfrie kjemiemner, valgt blant:
  • KJ2053 Kromatografi (Analytisk kjemi II) (V)
  • KJ2072 Naturmiljøkjemi (V)
  • TBI4110 Økotoksikologi og miljøressursar (V)
  • KJ2031 Videregående uorganisk kjemi (H)
  • KJ1041 Fysikalsk kjemi: Molekylær struktur(H)
  • TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk (H)
  • TMT4185 Materialteknologi (H)
  • TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi (V)
  • TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi ogbiolgi(V)
  • TKJ4162 Fysikalsk kjemi (V)

 

Ønsker du å velge kjemi som hovedprofil (fag 1), er det ganske detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor kjemi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig.

Det er også krav til de videre valgbare emnene i kjemi. Dette er beskrevet i Studieplanen

Studieplan for matematikk og kjemi

Studieretningens oppbygging ​​​​​​​


Studieplan for matematikk og kjemi 2021/2022


Trenger du mer hjelp?


 

person-portlet

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​