course-details-portlet

TTM4100 - Kommunikasjon - Tjenester og nett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Multimediekomponenter og teletjenester, svitsjingprinsipper, nettyper og Internet. Referansemodeller (f.eks. OSI og TCP/IP)og generisk protokollfunksjonalitet. Funksjonalitet i applikasjonsnivå, transportnivå , nettnivå, linknivå, og (delvis) fysisk nivå. Innen applikasjonsnivået vil det legges vekt på arkitektur og protokoller for DNS (Domain Name System), E-mail og WWW (World Wide Web). Beskrivelse av multimediasystemer. Beskrivelse av trådløs og mobil nettverk. Grunnleggende kommunikasjonssikkerhet.

Læringsutbytte

A. Kunnskaper:
Emnet skal gi kunnskap om og grunnleggende forståelse av:
1) De mest fundamentale konsepter, prinsipper og teknologier som er grunnlaget for kommunikasjonsnett og tjenester. Dette inkluderer arkitektur og prinsipper som omhandler nettbaserte tjenester, svitsjeteknikker, funksjonalitet og protokoller i nettets fem ulike kommunikasjonslag, og bruken av transportlagsprotokoller i design av nettapplikasjoner.
2) Trådløse og mobile nett.
3) Multimedia over nett.
4) Kommunikasjonssikkerhet.

B. Ferdigheter:
Emnet skal gi ferdigheter i:
1) Å kunne resonere og drøfte arkitektur, prinsipper, og teknologier ved design og implementering av kommunikasjonsnett og tjenester.
2) Å kunne forklare hvordan og hvorfor nettets fem lag fungerer.
3) Å kunne kommunisere, resonere og drøfte trådløse og mobile nett, og bruk av multimedia over nettet.
4) Å kunne designe og implementere elementære nettapplikasjoner som utnytter transportlagsprotokollen.
5) Å kunne sørge for grunnleggende sikkerhet i kommunikasjon over nett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, og obligatoriske teoretiske øvinger og programmeringsøvinger. Forelesninger og øvinger er felles for alle som tar emnet. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Teoretiske øvinger
  • Programmeringsøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. En (potensiell) utsatt skriftelig eksamen kan også ha en annen utforming enn ordinær eksamen.

Ved gjentak, må godkjente obligatoriske aktiviteter som er eldre enn 2 år gjentas for å gå opp til eksamen, uansett om studenten har bestått emnet tidligere eller ikke. Godkjente obligatoriske aktiviteter fra de to siste årene vil normalt godkjennes. Dette må likevel avklares med emneansvarlig tidlig i semesteret.

Kursmateriell

James F. Kurose and Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT2203 4.5
SIE5003 7.5
MNFIT223 4.5
MNFIT223 4.5
TTM4190 5.0
IMT2006 6.0
TTM4200 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
14.05.2020

Innlevering
14.05.2020


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU