course-details-portlet

MA2106 - Kompleks funksjonsteori og differensialligninger

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Deriverbarhet av funksjoner av komplekse variable, Cauchy-Riemann-ligningene, analytiske og harmoniske funksjoner, kompleks integrasjon, Cauchys integralteorem og -formel, analytiske funksjoner som potensrekker, nullpunkter og poler, essensielle singulariteter, Laurent-rekker, residyregning, Fourier-rekker, Fourier-teknikker for partielle differensialligninger, separasjon av variable, bølgeligningen, varmeligningen, Laplace-ligningen.

Læringsutbytte

  1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om grunnleggende begrep innenfor kompleks funksjonsteori. Studenten har kjennskap til Fourierrekker og bruken av slike rekker i studiet av partielle differensialligninger. Studenten har kjennskap til grunnleggende teori for partielle differensialligninger. Studenten har et solid grunnlag for videre studier i kompleks analyse og av differensialligninger. Studenten har kunnskap om de krav som stilles til stringens i matematisk analyse.
  2. Ferdigheter. Studenten har grunnleggende tekniske regneferdigheter som er viktige innen kompleks analyse og differensialligninger. Studenten kan sette seg inn i matematiske resonnement som kombinerer ulike begreper og resultater fra emnets faglige innhold. Studenten er i stand til selv å utlede enkle setninger som bygger på emnets faglige innhold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4120 5.0 HØST 2022
MA2104 7.5 HØST 2022
MA2105 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 3
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 46
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 15
SL430 Sluppenvegen 14 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU