Matematikk og fysikk

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Matematikk og fysikk

Detaljert oppbygning

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • MA1301 Tallteori (H) (Kan også tas som fjernstudium, med koden MA6301)
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • MA2106 Kompleks funksjonsteori og differensialligninger (H)

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger (V)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

TMA4320 utgjør bacheloroppgaven.

 

Det er også krav til de resterende valgbare emnene i matematikk. Disse står beskrevet i Studieplanen

60-gruppen i fysikk skal inneholde følgende emner:

Videre valgbare emner og krav til graden står beskrevet i Studieplanen

Studieplan for matematikk og fysikk

Studieretningens oppbygging


Studieplan for matematikk og fysikk 2021/2022
​​​​​​​

Trenger du mer hjelp?


person-portlet

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​