Studieretningen matematikk og fysikk

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Studieretningen matematikk og fysikk


Studieretningens oppbygging

Informasjonens gyldighet - MLREAL

Informasjonens gyldighet

Studieplanene endres for hvert år. I tabellen for studieplanen under, velger du det startåret/kullet som gjelder for deg

 

Studieplan for matematikk og fysikk

Detaljert oppbygning

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • MA1301 Tallteori (H) (Kan også tas som fjernstudium, med koden MA6301)
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • TMA4120 Matematikk 4K (H)

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • Enten MA2501 Numeriske metoder (V) eller TMA4215 Numerisk matematikk (H)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

Krav til resterende valgbare emner i matematikk

60-gruppen i fysikk skal inneholde følgende emner:

Valgbare emner i fysikk

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Generell informasjon:

Fysikk:

Matematikk