Studieretningen matematikk og fysikk

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Studieretningen matematikk og fysikk

Informasjonens gyldighet
Tabellen  Studieløp gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår. For studieplanene de andre studieår, se planen som er lagt ut i Studiehåndboka for realfag, lenke i boksen til høyre

Detaljert oppbygning

 1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
MA1101 Grunnkurs i analyse I 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
FY1001 Mekanisk fysikk 7,5
Andre semester (vår)
Emne Emnekode Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen 7,5
PPU4611 Praksis 1 0
MA1102 Grunnkurs i analyse II 7,5
MA1103 Flerdimensjonal analyse 7,5
FY1003 Elektrisitet og magnetisme 7,5

Etter 1. studieår må du velge Fag 1, enten matematikk eller fysikk. 


2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2 0
To valg TMA4240 Statistikk eller TFY4165 Termisk fysikk 7,5
TMA4120 Matematikk 4K 7,5
TFY4165 Termisk fysikk 7,5

Matematikk som fag 1: velg TMA4240.
Fysikk som fag 1: du bør velge TFY4165 Termisk fysikk i dette semesteret, men det er også mulig å ta emnet i 7. semester. Ta TMA4245 Statistikk i 4. semester.

Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg MA1202 Lineær algebra med anvendelser eller TDT4102
Prosedyre- og objektorientert programmering eller TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
7,5
To valg MA2401 Geometri eller TMA4245 Statistikk 7,5
TFY4163 Bølgefysikk og fluidmekanikk 7,5
TFY4215 Innføring i kvantefysikk 7,5

Matematikk som fag 1: velg MA1202 og MA2401.
Fysikk som fag 1: velg TDT4102 eller TMA4320 og TMA4245. Ta MA2401 i 6. semester. 


3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4622 Fagdidaktikk 1 - fysikk 7,5
PPU4628 Fagdidaktikk 1 - matematikk 7,5
PPU4613 Praksis 3 0
TFY4185 Måleteknikk 7,5
To valg MA1301Tallteori eller TFY4195 Optikk 7,5

Matematikk som fag 1: velg MA1301. Du kan gjøre 60-gruppen i fysikk komplett ved å ta TFY4195 Optikk og TFY4300 Energi- og miljøfysikk i 7. semester. Den obligatoriske bacheloroppgaven inngår i emnet TFY4185 Måleteknikk.
Fysikk som fag 1: velg TFY4195. Du kan gjøre 60-gruppen i matematikk komplett ved å ta MA2401 Geometri i 6. semester og MA1301 Tallteori i 7. semester. Den obligatoriske bacheloroppgaven inngår i emnet TFY4185 Måleteknikk.

Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1 (unntatt emnene som gjenstår i 60-gruppen i Fag 2). Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og  fysikk 30

Matematikk som fag 1: i tillegg til de valgfrie emnene i matematikk må du velge MA2501 Numeriske metoder (eller TMA4215 Numerisk matematikk i 7. semester) og TMA4150 Algebra (eller TMA4145 Lineære metoder i 7. semester).
Fysikk som fag 1: i tillegg til de valgfrie emnene i fysikk (22,5 sp) må du ta MA2401 Geometri


 4. år

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Ex.Phil 7,5
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1 (unntatt emnene som gjenstår i 60-gruppen i Fag 2). Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og  fysikk 22,5

 Matematikk som fag 1: i tillegg til det valgfrie emnet i matematikk (7,5 sp) må du velge TFY4195 Optikk og TFY4300 Energi- og miljøfysikk.
Fysikk som fag 1: i tillegg til det valgfrie emnet i fysikk (7,5 sp) må du velge MA1301 Tallteori og TFY4300 Energi- og miljøfysikk.

Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4614 Praksis 4 0
PPU4623 Fagdidaktikk 2 - fysikk 7,5
PPU4629 Fagdidaktikk 2 - matematikk 7,5

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og fysikk 15
Flere valg MA3950 Masteroppgave i matematikk eller FY3950 Masteroppgave i fysikk eller FY3960 Masteroppgave i fysikkdidaktikk 0
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og fysikk 15
Flere valg MA3950 Masteroppgave i matematikk eller FY3950 Masteroppgave i fysikk eller FY3960 Masteroppgave i fysikkdidaktikk 30

Omfanget av masteroppgaven er 30 studiepoeng. Den kan legges til siste semester eller spres over de to siste semestrene. Her kan det gjøres tilpassinger ut fra hvilke emner du ønsker å velge i niende og tiende semester. Masteremnene i fag 1 skal velges i samråd med veileder, og minst 15 studiepoeng skal være på masternivå (3000-nivå eller høyere grads nivå). De resterende 15 studiepoengene kan være på 2000-nivå (videregående emner). Emnene må være faglig relevante for masteroppgaven. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Profesjonsrelevansen skal beskrives.
Matematikk som fag 1: velg MA3950 (ingen egen emnekode for matematikkdidaktikk)
Fysikk som fag 1: velg FY3950 eller FY3960

 

60-gruppen i fysikk skal inneholde følgende emner:

Valgbare emner i fysikk

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • MA1301 Tallteori (H) (Kan også tas som fjernstudium, med koden MA6301)
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • TMA4120 Matematikk 4K (H)

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • Enten MA2501 Numeriske metoder (V) eller TMA4215 Numerisk matematikk (H)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

Krav til resterende valgbare emner i matematikk

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Generell informasjon:

Fysikk:

Matematikk