Opptak

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Opptak

Lektorutdanningen ved NTNU er et grunnstudium som du kan søke opptak til direkte fra videregående opplæring. Opptakskravet til lektorutdanningen med mastergrad i realfag er:

 • generell studiekompetanse
 • minimum 35 skolepoeng
 • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer)
 • spesiell studiekompetanse i realfag

MERK: Det er kommet nye karakterkrav i matematikk, men det gjelder ikke for opptak til Lektorutdanning i realfag som har krav om spesiell studiekompetanse i realfag. Det betyr at du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått R1eller (S1 + S2).

Sletting av studielån
Studenter som tar en lærerutdanning innen realfag kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet sitt. Søknadsfristen er seks måneder etter fullført eksamen.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

For opptak til Lektorutdanningen i realfag vil det i tillegg til generell studiekompetanse kreves spesiell studiekompetanse i realfag:

 1. Matematikk (R1) eller Matematikk (S1+S2)
 2. og ett av følgende fag:
 • Matematikk (R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2) 
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Studiet har fire studieretninger med matematikk. Velger du en av disse retningene vil vi på det sterkeste anbefale at du har både R1 og R2, selv om kravet bare er R1. Du bør ha full fordypning fra videregående skole i begge fagene du velger å studere.

Vær også oppmerksom på at om du velger studieretning matematikk og biologi forutsettes det noe forkunnskaper i kjemi. Dersom du ikke har det, anbefaler vi sterkt at du deltar på oppfriskningskurs i kjemi som arrangeres uka før immatrikuleringen. Det er også mulig å delta på oppfriskningskurs i matematikk

Spesiell studiekompetanse i realfag forklart med gamle betegnelser for realfag i videregående opplæring:

2MX eller 2MY eller 3MZ

og

3MX eller 3FY eller 3KJ eller 3BI eller (2KJ og 3BT) eller (2BI og 3BT).
 

Krav om politiattest

På dette studieprogrammet må du legge frem gyldig politiattest ved studiestart. Du kan søke om politiattest ved å logge inn på StudentWeb etter 1. august, når studieretten din har blitt opprettet. Her finner du informasjon om hvordan du søker.
 

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2022 47,6 47,3
2021 52,7 52,3
2020 53,7 51,8

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.

For tidligere års poenggrenser, se Samordna opptaks side "Tidligere poengrenser".