Opptak

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

 • generell studiekompetanse
 • minimum 35 skolepoeng
 • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer)
 • spesiell studiekompetanse i realfag

I tillegg til generell studiekompetanse kreves spesiell studiekompetanse i realfag:

 1. Matematikk (R1) eller Matematikk (S1+S2)
 2. og ett av følgende fag:
 • Matematikk (R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2) 
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Studiet har fire studieretninger med matematikk. Velger du en av disse retningene vil vi på det sterkeste anbefale at du har både R1 og R2, selv om kravet bare er R1. Du bør ha full fordypning fra videregående skole i begge fagene du velger å studere.

MERK: Det er kommet nye karakterkrav i matematikk, men det gjelder ikke for opptak til Lektorutdanning i realfag som har krav om spesiell studiekompetanse i realfag. Det betyr at du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått R1eller (S1 + S2).

Spesiell studiekompetanse i realfag forklart med gamle betegnelser for realfag i videregående opplæring er: 2MX eller 2MY eller 3MZ og 3MX eller 3FY eller 3KJ eller 3BI eller (2KJ og 3BT) eller (2BI og 3BT).

Vær også oppmerksom på at om du velger studieretning matematikk og biologi forutsettes det noe forkunnskaper i kjemi. Dersom du ikke har det, anbefaler vi sterkt at du deltar på oppfriskningskurs i kjemi som arrangeres uka før immatrikuleringen. Det er også mulig å delta på oppfriskningskurs i matematikk.

Krav om politiattest

På dette studieprogrammet må du legge frem gyldig politiattest ved studiestart. Du kan søke om politiattest ved å logge inn på StudentWeb etter 1. august, når studieretten din har blitt opprettet. Her finner du informasjon om hvordan du søker.

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Nyutdannede lektorer kan få slettet studielån etter tre år i jobb

Lånekassen tilbyr flere ordninger som gjelder sletting av studielån for lærere som kan kombineres. Ordningene gjelder for de som startet utdanningen høsten 2017 eller senere. Søknadsfristen er seks måneder etter fullført eksamen. Les mer på lanekassen.no.

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift
 

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2023 Alle Alle
2022 Alle Alle
2021 52,7 52,3

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.

For tidligere års poenggrenser, se Samordna opptaks side "Tidligere poengrenser".