course-details-portlet

TMA4245 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Deskriptiv statistikk. Sannsynlighet for hendelser og stokastiske variabler. Uavhengige og avhengige stokastiske variabler. Betinget sannsynlighet. Monte Carlo simulering. En- og flerdimensjonale sannsynlighetsfordelinger. De viktigste klassene av endimensjonale sannsynlighetsfordelinger. Parameterestimering, intervallestimering og hypotesetesting for et- og to-utvalgsdata. Enkel lineær regresjon. Bruk av dataverktøy, inkludert programmering, for å visualisere data, til å utføre og benytte Monte Carlo simuleringer og andre numeriske beregninger relatert de ulike temaene i emnet.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner de grunnleggende begrepene og prinsippene for sannsynlighetsregning og statistisk inferens. Videre kjenner studenten til enkle statistiske modeller og prosesser ofte brukt innen teknologi og naturvitenskap, og vet hvordan slike situasjoner best kan analyseres.

2. Ferdigheter. Studenten kan regne ut sannsynligheter for hendelser i enkle situasjoner. Studenten kan videre anvende sin kunnskap om sannsynlighetsregning og statistikk til å gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske situasjoner innen teknologi og naturvitenskap. I slike analyser er studenten i stand til å benytte programmeringsverktøy når dette er formålstjenlig.

3. Generell kompetanse. Studenten har noe kunnskap i å bruke programmering til å generere plott og til å utføre numeriske beregninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter gis basert på en avsluttende skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5062 7.5
ST0201 3.7
ST0101 3.7
ST1101 3.7
ST1201 3.7
TMA4240 7.5
ST0202 7.5 HØST 2008
ST6200 3.7 HØST 2008
ST6201 3.7 HØST 2008
SIF5060 3.7
ST0103 7.5 HØST 2009
MET1002 7.5 VÅR 2017
AR100219 7.5 HØST 2019
REA1154 7.5 HØST 2019
REA1154F 7.5 HØST 2022
ISTA1001 5.0 HØST 2024
ISTA1002 5.0 HØST 2024
ISTA1003 5.0 HØST 2024
ISTG1001 5.0 HØST 2024
ISTG1002 5.0 HØST 2024
ISTG1003 5.0 HØST 2024
ISTT1001 5.0 HØST 2024
ISTT1002 5.0 HØST 2024
ISTT1003 5.0 HØST 2024
VB6200 5.0 HØST 2024
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU