Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er internasjonal koordinator for IE-fakultetet, samt studieveileder for 5-årig lektorutdanning i realfag, studieretning matematikk og informatikk (MLREAL). 

Oppgaver knyttet til internasjonalisering:

  • Internasjonal studentmobilitet
  • IE's representant i internasjonalt forum - kontaktperson opp mot Internasjonal seksjon
  • Kontaktperson for IE's innvekslingsstudenter

Oppgaver knyttet til studieveiledning:

  • Utdanningsplan og innpassing
  • Utveksling
  • Studiemiljø, trivsel og motivasjon
  • Permisjon, frivillig eller ved sykdom
  • Psykososiale spørsmål 
  • Annet du måtte lure på som student

Grunnet Corona har jeg dessverre ikke drop-in veiledning nå. Jeg er tilgjengelig for digital veiledning på telefon 73412982 eller på e-post (trude.b.solvang@ntnu.no) - ta gjerne kontakt om jeg kan hjelpe deg med noe!