Matematikk og biologi​

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Matematikk og biologi​

Detaljert oppbygging

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • MA1301 Tallteori (H) (Kan også tas som fjernstudium, med koden MA6301)
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • MA2106 Kompleks funksjonsteori og differensialligninger (H) hvis matematikk tas som fag 1. Hvis du tar matematikk som fag 2 kan, og bør, du ta TMA4255 Anvendt statistikk (V) i stedet.

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger (V)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

TMA4320 utgjør bacheloroppgaven.

Det er også krav til de resterende valgbare emnene i graden. Dette står beskrevet i Studieplanen

60-gruppen i biologi skal inneholde følgende emner:

 • BI1001 Celle- og molekylærbiologi  (15 sp) (V)
 • BI1002 Faunistikk og floristikk (15 sp) (V)
 • BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi (15 sp) (H)
 • BI1006 Dyrenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)
 • BI1007 Plantenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)

BI1006 + BI1007 utgjør bacheloroppgaven for studenter med biologi som fag 1, og er lagt til 5. semester

Velger du biologi som fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor biologi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare biologiemner i Studieplanen

 

Studieretningens oppbygging - Matematikk og biologi​

Studieretningens oppbygging


Studieplan for matematikk og biologi 2021/2022

 

​​​​​​Trenger du mer hjelp?

 

 

 

person-portlet