Studieretningen matematikk og biologi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Studieretningen matematikk og biologi

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår. For studieplanene de andre studieår, se planen som er lagt ut i Studiehåndboka for realfag, lenke i boksen til høyre

Detaljert oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
MA1101 Grunnkurs i analyse I 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
TMT4115 Generell kjem 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng

LÆR1000

 

PPU4611

Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen
Praksis 1
7,5
MA1102 Grunnkurs i analyse II 7,5
BI1001 Celle- og molekylærbiolog 15

Etter 1. studieår må du velge Fag 1, enten matematikk eller biologi.


2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4602
PPU4612
Pedagogikk 2
Praksis 2
7,5
TMA4240 Statistikk 7,5
BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
To valg MA1202 Lineær algebra med anvendelser eller
TMA4255 Anvendt statistikk
7,5
MA1103 Flerdimensjonal analyse 7,5
BI1002 Faunistikk og floristikk 15

Matematikk som fag 1: velg MA1202.
Biologi som fag 1: velg TMA4255.


3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4628 Fagdidaktikk 1 - matematikk 7,5
PPU4620 Fagdidaktikk 1 - biologi 7,5
PPU4613 Praksis 3 0
To valg TMA4120 Matematikk 4K og MA1301 Tallteori eller BI1006 Dyrenes struktur og funksjon og BI1007 Plantenes struktur og funksjon 15

Matematikk som fag 1: velg TMA4120 og MA1301. Ta obligatorisk bacheloroppgave MA2010 Lærerutdanningsprosjektet i matematikk i 6. semester og BI1006 og BI1007  i 7. semester
Biologi som fag 1: velg BI1006 og BI1007. Bacheloroppgaven vil inngå i BI1006 og BI1007. Ta MA1301 i 7. semester. 

Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MA2401 Geometri 7,5
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1 (unntatt emnene som gjenstår i 60-gruppen i Fag 2). Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og biologi 22,5

Matematikk som fag 1: velg MA2501 Numeriske metoder (eller TMA4215 Numerisk matematikk i 7. semester) og TMA4150 Algebra (eller TMA4145 Lineære metoder i 7. semester). Du må også ta den obligatoriske bacheloroppgaven MA2010 Lærerutdanningsprosjektet i matematikk


 4. år

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Ex.Phil 7,5
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1 (unntatt emnene som gjenstår i 60-gruppen i Fag 2). Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og biologi 22,5

Matematikk som fag 1: i tillegg til det valgfrie emnet i matematikk (7,5 sp) må du ta BI1006 Dyrenes struktur og funksjon og BI1007 Plantenes struktur og funskjon.
Biologi som fag 1: i tillegg til de valgfrie emnene i biologi (15 sp) må du ta MA1301 Tallteori.  

Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4614 Praksis 4 0
PPU4621 Fagdidaktikk 2 - biologi 7,5
PPU4629 Fagdidaktikk 2 - matematikk 7,5

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og biologi 15
Flere valg MA3950 Masteroppgave i matematikk/matematikkdidaktikk eller BI3950 Masteroppgave i biologi eller BI3960 Masteroppgave i biologididaktikk 0
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og biologi 15
Flere valg MA3950 Masteroppgave i matematikk/matematikkdidaktikk eller BI3950 Masteroppgave i biologi eller BI3960 Masteroppgave i biologididaktikk 30

Omfanget av masteroppgaven er 30 studiepoeng. Den kan legges til siste semester eller spres over de to siste semestrene. Her kan det gjøres tilpassinger ut fra hvilke emner du ønsker å velge i niende og tiende semester. Masteremnene i fag 1 skal velges i samråd med veileder, og minst 15 studiepoeng skal være på masternivå (3000-nivå eller høyere grads nivå). De resterende 15 studiepoengene kan være på 2000-nivå (videregående emner). Emnene må være faglig relevante for masteroppgaven. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk
Matematikk som fag 1: velg MA3950 (ingen egen emnekode for matematikkdidaktikkoppgaver)
Biologi som fag 1: velg BI3950 eller BI3960 

 

60-gruppen i biologi skal inneholde følgende emner:

 • BI1001 Celle- og molekylærbiologi  (15 sp) (V)
 • BI1002 Faunistikk og floristikk (15 sp) (V)
 • BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi (15 sp) (H)
 • BI1006 Dyrenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)
 • BI1007 Plantenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)

Velger du biologi som Fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor biologi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare biologiemner i lenken under.

Valgbare emner i biologi

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • MA1301 Tallteori (H) (Kan også tas som fjernstudium, med koden MA6301)
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • TMA4120 Matematikk 4K (H) hvis matematikk tas som fag 1. Hvis du tar matematikk som fag 2 kan, og bør, du ta TMA4255 Anvendt statistikk (V) i stedet.

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • Enten MA2501 Numeriske metoder (V) eller TMA4215 Numerisk matematikk (H)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

Det er også krav til de resterende valgbare emnene i graden. Se lenken under for detaljer

Krav til resterende valgbare emner i matematikk


Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Generell informasjon:

Biologi:

Matematikk