Heading kontakt

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Kontakt ​

Den femårige lektorutdanningen med mastergrad i realfag er et tverrfaglig studium og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning.

Trenger du mer informasjon, bør du først avklare om du har et spørsmål om undervisningsfagene eller til lærerutdanningen som profesjonsutdanning.

For generelle spørsmål om utdanningen kan du kontakte studieveileder ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Har du faglige spørsmål om undervisningsfagene kan du kontakte studieveileder ved det aktuelle instituttet. For spørsmål rettet mot den praktisk-pedagogiske delen av studiet kan du kontakte studieveileder ved Institutt for lærerutdanning.

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​