Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

– Kontakt


Den femårige lektorutdanningen med mastergrad i realfag er et tverrfaglig studium og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning. Trenger du mer informasjon, bør du først avklare om du har et spørsmål om undervisningsfagene eller til lærerutdanningen som profesjonsutdanning. For generelle spørsmål om utdanningen kan du kontakte studieveileder ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Har du faglige spørsmål om undervisningsfagene kan du kontakte studieveileder ved det aktuelle instituttet. For spørsmål rettet mot den praktisk-pedagogiske delen av studiet kan du kontakte studieveileder ved Institutt for lærerutdanning.

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.