Heading kontakt

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Kontakt ​

Studieveileder hjelper deg med:

  • informasjon om studieprogrammet
  • studieretningsvalg og videre studier
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • utfordringer i studiehverdagen
  • andre spørsmål om studiet

Send oss gjerne en e-post.

Faglig veiledning

Faglig veiledning

Har du faglige spørsmål om undervisningsfagene kan du kontakte studieveileder ved det aktuelle instituttet. For spørsmål rettet mot den praktisk-pedagogiske delen av studiet kan du kontakte studieveileder ved Institutt for lærerutdanning.

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​