Heading kontakt

Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13

Kontakt ​

Den femårige lektorutdanningen med mastergrad i realfag er et tverrfaglig studium og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning.

Trenger du mer informasjon, bør du først avklare om du har et spørsmål om undervisningsfagene eller til lærerutdanningen som profesjonsutdanning.

For generelle spørsmål om utdanningen kan du kontakte studieveileder ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Har du faglige spørsmål om undervisningsfagene kan du kontakte studieveileder ved det aktuelle instituttet. For spørsmål rettet mot den praktisk-pedagogiske delen av studiet kan du kontakte studieveileder ved Institutt for lærerutdanning.

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • For deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning

Studentdemokratiet

Her kan du lese om studentdemokratiet ved NTNU