Hva kan jeg bli?

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Hva kan du bli?


Du får en svært solid realfagskompetanse med både teoretiske og teknologiske perspektiver i faget. Dette gjør deg ettertraktet i yrker som krever fordypning i et realfag. Du blir kvalifisert for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8–13). Din fagbakgrunn vil være avgjørende for hvilke muligheter du har for å få en lærerjobb.

Skolen trenger deg

Ønsker du å kombinere din faglige interesse med arbeid blant barn og ungdom, er lærerutdanning et spennende valg. Vi har alle minner fra skolen. Vi husker den inspirerte læreren som vekket vår entusiasme og åpnet øynene for interessante fenomener og perspektiver, men også den kjedelige læreren som fikk oss til å mislike et fag. Vil du bli den gode læreren som på en positiv måte kan bidra til et inspirerende møte med realfagene i skolen?

Du kan bli mye annet enn lærer

Behovet for kvalifiserte realfagslærere er stort! Men har du realfagskompetanse og lærerutdanning, kan du bli mye annet enn lærer. Med en slik bakgrunn er du også etterspurt innen annen opplæring og formidling, forskning, industri og næringsliv.

Du får en didaktiske kompetanse som ikke bare nyttig i læreryrket; den etterspørres også i flere andre bransjer. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, TV og andre mediebedrifter har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning. Mange ansatte i forlagsbransjen har også bakgrunn fra lærerutdanningen. I tillegg er det relevante stillinger innen kommunikasjon for personer med denne utdanningen.
 


Sletting av studielån

Studenter som tar en lærerutdanning innen realfag kan få slettet inntil 51 000 kroner av studielånet sitt. Søknadsfristen er seks måneder etter fullført eksamen. Jobber som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark i minst tre år, kan du få slettet 55 000 kroner av studielånet ditt i tillegg. Les mer på Lånekassen.
 


Videre studier

Videreutdanning for lærere

NTNU tilbyr videreutdanning og deltidsstudier innenfor skole og utdanning. Studiene holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet, og er praksisnære. Kursene er tilpasset lærere som er i jobb.

Åpne emner

Åpne emner kan tas som et tillegg til din lærerutdanning. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som lektorstudent og fremtidig lærer.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon     

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren forteller

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren forteller


Ressurspublisering

Jobb som lektor: Tore Ismanto Hofstad

- Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Studieprogram: Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Tore Ismanto Hofstad

Arbeidsgiveren: Trond Hofstad

Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Trond Hofstad

- Trond Hofstad er rektor på Strinda videregående skole i Trondheim. Han har ansvar for 200 ansatte og 1100 elever, og han tar hvert år imot mellom 40 og 50 lektorstudenter fra NTNU som skal ha praksisplass.