Hva kan jeg bli?

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Hva kan du bli?

Lektorstudenter i gruppearbeid
Foto: Geir Mogen

Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8–13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb.

Gjennom lærerutdanningen vil du blant annet utvikle din didaktiske kompetanse. Didaktikkens kjerneområder er hva skal en lære, hvordan kan en lære og hvorfor skal en lære. Dette betyr at du får innsikt i å:

  • analysere forutsetninger og behov for at mennesker skal kunne lære
  • kunne legge til rette for at mennesker skal lære å lære
  • kunne velge og grunngi læringsinnhold og arbeidsmåter som stimulerer til læring
  • kunne formidle lærestoff på en motiverende måte
  • kunne bruke vurderingsformer som fremmer læring

Denne kompetansen er ikke nyttig bare i læreryrket. Flere bransjer etterspør personer med denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning. Mange ansatte innen forlagsbransjen har også denne utdanningen. I tillegg er ulike typer informasjonsstillinger i både det private og offentlige næringsliv relevant for personer med en slik utdanning. I år 2000 var det ca. 10 000 personer i Norge som var lærerutdannet med praktisk-pedagogisk utdanning som arbeidet i stillinger utenfor skoleverket.

Samtidig gir lektorutdanningen i realfag deg en meget solid realfagskompetanse. Vi legger vekt på at denne kompetansen skal inneholde både teoretiske og teknologiske perspektiver ved faget. Denne bakgrunnen har gjort mange kandidater fra utdanningen ettertraktet i yrker som krever fordypning i et realfag.

Sletting av studielån
Studenter som tar en lærerutdanning innen realfag kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet sitt. Søknadsfristen er seks måneder etter fullført eksamen.

Videre studier

Videreutdanning for lærere

NTNU tilbyr videreutdanning og deltidsstudier innenfor skole og utdanning. Studiene holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet, og er praksisnære. Kursene er tilpasset lærere som er i jobb.

Åpne emner

Åpne emner kan tas som et tillegg til din lærerutdanning. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som lektorstudent og fremtidig lærer.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon     

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren forteller

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren forteller


Ressurspublisering

Jobb som lektor: Tore Ismanto Hofstad

- Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Studieprogram: Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Tore Ismanto Hofstad

Arbeidsgiveren: Trond Hofstad

Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Trond Hofstad

- Trond Hofstad er rektor på Strinda videregående skole i Trondheim. Han har ansvar for 200 ansatte og 1100 elever, og han tar hvert år imot mellom 40 og 50 lektorstudenter fra NTNU som skal ha praksisplass.