course-details-portlet

TDT4140 - Programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Programvare-prosesser, smidige metoder, prosjektledelse og planlegging, prosessimplementasjon, faser i programvareutvikling, endringsstyring, programvareevolusjon, gjenbruk av komponenter, gruppeprosesser, gruppekommunikasjon, Software Engineering som profesjon, programvarekvalitet og prosessforbedring.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene vil få kunnskap om programvareutvikling, som bl.a. prosessmodeller, metoder og teknikker for design, implementering, testing, planlegging, konfigurasjonsstyring og kvalitetsstyring.

Ferdigheter:
Planlegge og administrere små programvareutviklingsprosjekter og delta som designer / programmerer / tester i større programvareprosjekter.

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne forstå betydningen av programvareutvikling som et yrke. Studentene skal kunne forstå og samtale om komplekse programvareutviklings-prosjekter og tilhørende tekniske og organisatoriske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Hoveddelen av faget vil dreie seg om et gruppeprosjekt med flere iterasjoner, demoer og presentasjoner. I tillegg vil forelesninger holdes av både faglærere og eksterne foredragsholdere. Faget vil også ha individuelle leveranser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8018 7.5
IT1602 7.5 01.01.2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU