TDT4140 - Programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Programvare-prosesser, Agile Software, prosjektledelse og planlegging, System-modellering og Unified Modeling Language, Architectural Design, Software Design, Software Testing, Software Evolution, Configuration Management, Software gjenbruk, Service Oriented Architecture, Sikkerhet, Software Quality og prosessforbedring.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene vil få kunnskap om programvareutvikling-konsepter som prosessmodeller, metoder og teknikker for architecture design, testing, planlegging, konfigurasjonsstyring og kvalitetsstyring.

Ferdigheter:
Planlegge og administrere små programvareutviklings-prosjekter og delta som designer / programmerer / tester i større programvareprosjekter.

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne forstå betydningen av programvareutvikling som et yrke. Studentene skal kunne forstå og samtale om komplekse programvareutviklings-prosjekter og tilhørende tekniske og organisatoriske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsrammeverket i dette kurset er basert på følgende pilarer: foredrag av lærerne, øvelser, et obligatorisk utviklingsprosjekt, foredrag fra representanter fra næringslivet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8018 7.5
IT1602 7.5 01.01.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.