course-details-portlet

TDT4140 - Programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Praktisk og teoretisk forståelse for programvareproduktutvikling for små, samlokaliserte utviklingsteam, med spesiell fokus på utviklingsprosesser, kravarbeid, programvarekvalitet og teknologivalg.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenter må demonstrere basiskunnskap om begreper, prinsipper og praksiser for viktigste internasjonalt brukte utviklingsprosesser, metoder for kravarbeid, for å sikre kvalitet på programvareprodukter, gjøre teknologivalg og å se sammenheng mellom teknologivalg og produktegenskaper.

Ferdigheter: Studenter må vise at de kan planlegge og gjennomføre små programvareutviklingsprosjekter i samlokaliserte utviklingsteam.

Generell kompetanse: Studenter skal kunne kritisk reflektere over praksisbaserte og forskningsbaserte råd, samt egne erfaringer fra programvareutvikling, kunne arbeide effektivt i et programvareutviklingsteam, kjenne moderne verktøy og teknologi for programvareutvikling og ha evne til å sette seg inn i et domene for et programvareprodukt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk gruppeprosjekt med flere leveranser og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsgrunnlaget består av skriftlig gruppekontrakt, forstudie, to retrospektivrapporter, individuell og gruppe-refleksjonsrapport, samt to muntlige presentasjoner av produkt. Det gis tilbakemelding underveis på alle leveranser med unntak av refleksjonsapportene. Ved gjentak må hele emnet gjentas. Faget har obligatoriske øvingstimer på noen dedikerte dager. Dato for disse blir annonsert på starten av semesteret. Ugyldig fravær vil påvirke sluttkarakter i faget.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bøker og artikler. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8018 7.5
IT1602 7.5 VÅR 2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU