course-details-portlet

TDT4140 - Programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Forskjellige typer programvareprosesser prosjektledelse og planlegging med fokus på smidige metoder, gruppeprosesser, gruppekommunikasjon, kommunikasjon med brukere og kunder, prosessimplementasjon, programvareendring og vedlikehold, gjenbruk av komponenter, programvareutvikling som profesjon, programvare og etikk, programvarekvalitet og prosessforbedring, verifisering og testing.

Læringsutbytte

• Kunnskap: Studenter må demonstrere basiskunnskap om programvareutvikling innenfor temaer nevnt i faglig innhold.

• Ferdigheter: Studenter må vise at de kan planlegge og administrere små programvareutviklingsprosjekter og delta i slike prosjekter som programmerer, tester, leder, designer, dokumentansvarlig, arkitekt osv.

• Generell kompetanse: Studenter skal kunne demonstrere god forståelse av programvareutvikling som et yrke. De skal kunne forstå og reflektere om komplekse programvareutviklingsprosjekter og tilhørende tekniske og organisatoriske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Hovedaktiviteten i faget vil dreie seg om et obligatorisk smidig gruppeprosjekt basert på Scrum og XP med flere obligatoriske gruppebaserte leveranser, demoer og presentasjoner. I tillegg vil forelesninger holdes av både faglærere og eksterne foredragsholdere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas. Faget har obligatoriske øvingstimer på noen dedikerte dager. Dato for disse blir annonsert på starten av semesteret. Ugyldig fravær vil påvirke sluttkarakter i faget.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bøker og artikler. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8018 7.5
IT1602 7.5 01.01.2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU