TDT4140 - Programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Programvare-prosesser, Agile Software, prosjektledelse og planlegging, System-modellering og Unified Modeling Language, Architectural Design, Software Design, Software Testing, Software Evolution, Configuration Management, Software gjenbruk, Service Oriented Architecture, Sikkerhet, Software Quality og prosessforbedring.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene vil få kunnskap om programvareutvikling-konsepter som prosessmodeller, metoder og teknikker for architecture design, testing, planlegging, konfigurasjonsstyring og kvalitetsstyring.

Ferdigheter:
Planlegge og administrere små programvareutviklings-prosjekter og delta som designer / programmerer / tester i større programvareprosjekter.

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne forstå betydningen av programvareutvikling som et yrke. Studentene skal kunne forstå og samtale om komplekse programvareutviklings-prosjekter og tilhørende tekniske og organisatoriske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsrammeverket i dette kurset er basert på følgende pilarer: foredrag av lærerne, øvelser, et obligatorisk utviklingsprosjekt, foredrag fra representanter fra næringslivet.
Alle studenter må delta i det obligatoriske utviklingsprosjektet - "Fellesprosjektet". Prosjektet er et samarbeid mellom TDT4140, TDT4180 og TDT4145. Studenter som ikke tar alle disse kursene må delta i et prosjekt med en redusert kravspesifikasjon.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1602 7.5 01.01.2008
SIF8018 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.