course-details-portlet

TDT4140 - Programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Praktisk og teoretisk forståelse for programvareproduktutvikling for små, samlokaliserte utviklingsteam, med spesiell fokus på utviklingsprosesser, kravarbeid, programvarekvalitet og teknologivalg.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenter må demonstrere selvstendig basiskunnskap om begreper, prinsipper og praksiser for viktigste internasjonalt brukte utviklingsprosesser, metoder for kravarbeid, for å sikre kvalitet på programvareprodukter, gjøre teknologivalg og å se sammenheng mellom teknologivalg og produktegenskaper.

Ferdigheter: Studenter må vise at de kan selvstendig planlegge og gjennomføre små programvareutviklingsprosjekter i samlokaliserte utviklingsteam.

Generell kompetanse: Studenter skal kunne selvstendig og kritisk reflektere over praksisbaserte og forskningsbaserte råd, samt egne erfaringer fra programvareutvikling, kunne arbeide effektivt i et programvareutviklingsteam, kjenne moderne verktøy og teknologi for programvareutvikling og ha evne til å sette seg inn i et domene for et programvareprodukt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk gruppeprosjekt med flere leveranser og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappen består av en skriftlig gruppekontrakt, forstudie, to retrospektivrapporter, individuell og gruppe-refleksjonsrapport, samt to muntlige presentasjoner av produkt. De to presentasjonene vil være på dedikerte dager som oppgis ved semesterstart og manglende oppmøte på disse vil påvirke vurderingen i emnet.

Det gis tilbakemelding underveis på alle leveranser med unntak av refleksjonsapportene.

Ved gjentak, ved stryk eller forbedring av karakter, må hele mappen gjentas.

Kursmateriell

Bøker og artikler. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8018 7.5
IT1602 7.5 VÅR 2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU