course-details-portlet

TDT4109 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består at to deler: IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3).
IKT-teori:
- Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte.
- Digital representasjon av informasjon.
- Data og programvaresikkerhet.
Programmering:
- Variabler og datatyper.
- Input og output.
- Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon.
- Algoritmer.
- Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler.
- Bruk av objektorienterte biblioteker.
- Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary).
- Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).
- Rekursjon, sortering og søking.
- Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema.
- Python som programmeringsomgivelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Har grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon, algoritmer, programvare, nettverk, og sikkerhet.
- Har grunnleggende kunnskap om prosedyreorientert programmering.
- Har grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.
- Har kjennskap til objektorientert programmering.
Ferdigheter:
- Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
- Kan anvende objekt-orienterte biblioteker og tilhørende metode-kall.
- Kan bruke relevante programmeringsverktøy, som IDLE eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler.
- Kan for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning for så å teste om den fungerer i Python.
- Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter med noen hundre linjer kode.
- Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT-systemer, for eksempel hvor sikkert et system er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger og et mindre obligatorisk prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4105 7.5
TDT4110 7.5
TDT4127 5.0
IT1102 7.5
TDT4115 7.5
IT1101 3.7
IT1103 3.7
SIF8008 7.5
MNFIT111 3.7
MNFIT100 3.7
MNFIT101 5.0
MNFIT113 3.7
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 D 09.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 52
SL210 Sluppenvegen 14 41
SL120 orange sone Sluppenvegen 14 5
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 11
SL354 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
Sommer UTS Skriftlig 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU