Studieplaner for realfag og informatikk ved NTNU 2020-2021

Studieplaner for realfag og informatikk ved NTNU 2020-2021

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

 

Felles informasjon

Gjøvik

Trondheim

Ålesund