Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

– Studiets oppbygning

Studiet har fem studieretninger:

Hver studieretning er en kombinasjon av to fag. Du må velge studieretning så tidlig som mulig og senest innen 15. september den høsten du starter. Allerede første semester vil de ulike studieretningene ha en del forskjellige emner. Til og med under Realstart, tiden før ordinær undervisning i emnene starter, vil noen av aktivitetene være spesielt tilpasset de forskjellige retningene. Du bør ha full fordypning fra videregående skole i begge de to fagene du velger.

Når du har valgt studieretning vil valget av emner være fastlagt 1. studieår. Deretter vil det i flere av retningene være mulig å velge emner slik at det best mulig legges tilrette for en senere spesialisering. Etter 1. studieår må du derfor velge hvilket av de to fagene du vil fordype deg i (velge fag 1).

14 jan 2020