Hva lærer jeg

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Hva lærer du?

Læreryrket er et spennende valg for de som ønsker å kombinere sin faglige interesse med arbeid blant barn og ungdom. Vi har alle minner fra skolen. Vi husker den inspirerte læreren som vekket vår entusiasme og åpnet øynene for interessante fenomener og perspektiver, men også den kjedelige læreren som fikk oss til å mislike et fag. Vårt mål er å skape den gode læreren og rekruttere mennesker som på en positiv måte kan bidra til et inspirerende møte med realfagene i skolen.

Det har vært mye fokus i det siste på rekrutteringssvikt og på realfagenes svake stilling i den norske skolen. Lektorutdanning i realfag (LUR), er ett av NTNUs svar på denne problemstillingen.

Tanken bak programmet er å skape et miljø og en entusiasme for realfag, lærerutdanning og formidling. LUR retter seg altså også mot formidling av realfagene utenfor klasserommet.

LUR er et femårig studieprogram der kombinasjonen av praktisk-pedagogisk utdanning og et realfagsstudium gir deg undervisningskompetanse i videregående skole og deler av grunnskolen. Du studerer realfag sammen med vanlige realfagsstudenter, men du som velger dette programmet får egne veiledere. Dette fører til gjensidig inspirasjon mellom faglærere og studenter, og at programmet blir synlig i fagmiljøene.

Kombinasjoner av fag

LUR er ett studieprogram med fem studieretninger som hver sikrer deg undervisningskompetanse i to fag:

Du må velge studieretning innen 15. september den høsten du starter på studiet. På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innen ett av de to fagene, og skrive en masteroppgave.

Oppgaven kan være rent faglig eller fagdidaktisk. I den siste varianten kan du for eksempel forske på nye arbeidsmetoder i matematikk eller hvordan IKT kan inngå i undervisning i fysikk.

Skolen trenger deg

Behovet for kvalifiserte realfagslærere er stort! Men har du realfagskompetanse og lærerutdanning, kan du bli mye annet enn lærer. Med en slik bakgrunn er du også etterspurt innen annen opplæring og formidling, forskning, industri og næringsliv.

 

IE-banner Jævli flink


​​​​​​​Fremtiden trenger Jævli flinke ingeniører og teknologer​​​​​​​

Kvinner verden over er underrepresentert innen teknologi, ingeniør og realfag. Derfor har vi på NTNU laget serien Jævli flink pike. Her får du et innblikk i studiehverdagen til 12 teknologistudenter ved NTNU.
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​Spilleliste Jævli flink sesong 1 og sesong 2 på YouTube