Studieretningen biologi og kjemi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Studieretningen biologi og kjemi


Studieretningens oppbygging

Informasjonens gyldighet - MLREAL

Informasjonens gyldighet

Studieplanene endres for hvert år. I tabellen for studieplanen under, velger du det startåret/kullet som gjelder for deg

 

Studieplan for kjemi og biologi

Detaljert oppbygning

60-gruppen i kjemi skal inneholde følgende emner:

 • KJ1000 Generell kjemi (15 sp) (H)
 • KJ1020 Organisk kjemi (15 sp) (V)
 • TMT4130 Uorganisk kjemi (7,5 sp) ( V)
 • KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (7,5 sp) (H)
 • TBT4102 Biokjemi I (7,5 sp) (H)
 • valgfritt kjemiemne (7,5 sp)

Velger du kjemi som Fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor kjemi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare kjemiemner i lenken under.

Valgbare emner i kjemi

60-gruppen i biologi skal inneholde følgende emner:

 • BI1001 Celle- og molekylærbiologi (15 sp) (V)
 • BI1002 Faunistikk og floristikk (15 sp) (V)
 • BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi (15 sp) (H)
 • BI1006 Dyrenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)
 • BI1007 Plantenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)

Velger du biologi som Fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor biologi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare biologiemner i lenken under

Valgbare emner i biologi

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Generell informasjon:

Biologi:

Kjemi: