Studieretningen biologi og kjemi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Studieretningen biologi og kjemi

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår. For studieplanene de andre studieår, se planen som er lagt ut i Studiehåndboka for realfag, lenke i boksen til høyre

Detaljert oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4110 Informasjonsteknologi 7,5
MA0001 Brukerkurs i matematikk A 7,5
KJ1000 Generell kjemi 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen 7,5
PPU4611 Praksis 1 0
MA0002 Brukerkurs i matematikk B 7,5
KJ1020 Organisk kjemi 15

Etter 1. studieår må du velge Fag 1, enten kjemi eller biologi


2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2 0
KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs 7,5
BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
To valg TMT4130 Uorganisk kjemi og KJ2053 Kromatografi (ev. KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi) eller
BI1002 Faunistikk og floristikk

15
BI1001 Celle- og molekylærbiologi 15

Kjemi som fag 1: Velg TMT4130 og KJ2053 (ev. KJ2022 ved spesialisering i organisk kjemi). Ta BI1002 i 6. semester. 
Biologi som fag 1: Velg BI1002. Ta TMT4130 i 6. semester. Du kan gjøre 60-gruppen i kjemi komplett ved å ta KJ2072 Naturmiljøkjemi i 6. semester (eller ett valgfritt kjemiemne 7,5 sp) og TBT4102 Biokjemi I i 7. semester. 


3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4620 Fagdidaktikk 1 - biologi 7,5
PPU4626 Fagdidaktikk 1 - kjemi 7,5
PPU4613 Praksis 3 0
BI1006 Dyrenes struktur og funksjon 7,5
BI1007 Plantenes struktur og funksjon 7,5

Den obligatoriske bacheloroppgaven inngår i emnene BI1006 og BI1007 både når du har biologi og kjemi som fag 1. 

Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1 (unntatt emnene som gjenstår i 60-gruppen i Fag 2). Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i kjemi og biologi 30

Kjemi som fag 1: i tillegg til de valgfrie emnene i kjemi (15 sp) må du ta BI1002 Faunestikk og floristikk.
Biologi som fag 1: i tillegg til de valgfrie emnene i biologi (15 sp) må du ta TMT4130 Uorganisk kjemi og KJ2072 Naturmiljøkjemi (eller ett valgfritt kjemiemne 7,5 sp).


4. år 

Syvende semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Ex.Phil. 7,5
TBT4102  Biokjemi 1 7,5
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1 (unntatt emnene som gjenstår i 60-gruppen i Fag 2). Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i kjemi og biologi 15

 

Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4614 Praksis 4 0
PPU4621 Fagdidkatikk 2 - biologi 7,5
PPU4627 Fagdidaktikk 2 - kjemi 7,5

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i kjemi og biologi 15
Flere valg BI3950 Masteroppgave i biologi eller BI3960 Masteroppgave i biologididaktikk eller KJ3950 Masteroppgave i kjemi eller KJ3960
Masteroppgave i kjemididaktikk
0
Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i kjemi og biologi 15
Flere valg BI3950 Masteroppgave i biologi eller BI3960 Masteroppgave i biologididaktikk eller KJ3950 Masteroppgave i kjemi eller KJ3960
Masteroppgave i kjemididaktikk
30

Omfanget av masteroppgaven er 30 studiepoeng. Den kan legges til siste semester eller spres over de to siste semestrene. Her kan det gjøres tilpassinger ut fra hvilke emner du ønsker å velge i niende og tiende semester. Masteremnene i fag 1 skal velges i samråd med veileder, og minst 15 studiepoeng skal være på masternivå (3000-nivå eller høyere grads nivå). De resterende 15 studiepoengene kan være på 2000-nivå (videregående emner). Emnene må være faglig relevante for masteroppgaven. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Profesjonsrelevansen skal beskrives.
Kjemi som fag 1: velg KJ3950 eller KJ3960
Biologi som fag 1: velg BI3950 eller BI3960 

 

60-gruppen i biologi skal inneholde følgende emner:

 • BI1001 Celle- og molekylærbiologi (15 sp) (V)
 • BI1002 Faunistikk og floristikk (15 sp) (V)
 • BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi (15 sp) (H)
 • BI1006 Dyrenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)
 • BI1007 Plantenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)

Velger du biologi som Fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor biologi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare biologiemner i lenken under

Valgbare emner i biologi

60-gruppen i kjemi skal inneholde følgende emner:

 • KJ1000 Generell kjemi (15 sp) (H)
 • KJ1020 Organisk kjemi (15 sp) (V)
 • TMT4130 Uorganisk kjemi (7,5 sp) ( V)
 • KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (7,5 sp) (H)
 • TBT4102 Biokjemi I (7,5 sp) (H)
 • valgfritt kjemiemne (7,5 sp)

Velger du kjemi som Fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor kjemi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare kjemiemner i lenken under.

Valgbare emner i kjemi

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Generell informasjon:

Biologi:

Kjemi: