Kjemi og biologi

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Kjemi og biologi

Detaljert oppbygning

60-gruppen i kjemi

Gjennom 60-gruppen i kjemi skal studentene tilegne seg en bred og solid bakgrunn i kjemi som både dekker sentrale behov i skolen og gir et godt grunnlag for en fordypning i kjemi. Med bakgrunn i dette skal 60-gruppen i kjemi bestå av følgende emner:

 • KJ1002 Generell kjemi (H – 15 sp)
 • KJ1021 Organisk kjemi grunnkurs u/lab (V – 7,5 sp)
 • KJ1024 Organisk kjemi, laboratoriekurs (V – 7,5 sp)
 • KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (H – 7,5 sp)
 • TBT4102 Biokjemi I (H – 7,5 sp)
 • TMT4130 Uorganisk kjemi (V – 7,5 sp)

Ett av følgende emner:

 • KJ2053 Kromatografi (Analytisk kjemi II) (V)
 • KJ2072 Naturmiljøkjemi (V)

Velger du kjemi som Fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor kjemi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare kjemiemner i Studieplanen

60-gruppen i biologi skal inneholde følgende emner:

 • BI1001 Celle- og molekylærbiologi (15 sp) (V)
 • BI1002 Faunistikk og floristikk (15 sp) (V)
 • BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi (15 sp) (H)
 • BI1006 Dyrenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)
 • BI1007 Plantenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)

BI1006 + BI1007 utgjør bacheloroppgaven for studenter med biologi som fag 1, og er lagt til 5. semester

Velger du biologi som fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor biologi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare biologiemner i Studieplanen

Studieplan for kjemi og biologi

Studieretningens oppbygging ​​​​​​​


Studieplan for kjemi og biologi 2021/2022


Trenger du mer hjelp?


Studiehåndboka for realfag​​​​​ 

 

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​