Kjemi og biologi

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Kjemi og biologi

Detaljert oppbygning

60-gruppen i kjemi skal inneholde følgende emner:

 • KJ1002 Generell kjemi (15 sp) (H)
 • KJ1021 Organisk kjemi grunnkurs uten lab (7,5 sp) (V)
 • KJ1024 Organisk kjemi lab (7,5 sp) (V)
 • TMT4130 Uorganisk kjemi (7,5 sp) ( V)
 • KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (7,5 sp) (H)
 • TBT4102 Biokjemi I (7,5 sp) (H)
 • valgfritt kjemiemne (7,5 sp) valgt blant følgende:
  • KJ2053 Kromatografi (Analytisk kjemi II) (V)
  • KJ2072 Naturmiljøkjemi (V)
  • TBI4110 Økotoksikologi og miljøressursar (V)
  • KJ2031 Videregående uorganisk kjemi (H)
  • KJ1041 Fysikalsk kjemi: molekylær struktur(H)
  • TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk (H)
  • TMT4185 Materialteknologi (H)
  • TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi (V)

 

Velger du kjemi som Fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor kjemi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare kjemiemner i Studieplanen

60-gruppen i biologi skal inneholde følgende emner:

 • BI1001 Celle- og molekylærbiologi (15 sp) (V)
 • BI1002 Faunistikk og floristikk (15 sp) (V)
 • BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi (15 sp) (H)
 • BI1006 Dyrenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)
 • BI1007 Plantenes struktur og funksjon (7,5 sp) (H)

BI1006 + BI1007 utgjør bacheloroppgaven for studenter med biologi som fag 1, og er lagt til 5. semester

Velger du biologi som fag 1 er det detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor biologi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig. Du finner en oversikt over valgbare biologiemner i Studieplanen

Studieplan for kjemi og biologi

Studieretningens oppbygging ​​​​​​​


Studieplan for kjemi og biologi 2021/2022


Trenger du mer hjelp?


Studiehåndboka for realfag​​​​​ 

 

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​