course-details-portlet

TDT4145 - Datamodellering og databasesystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen, semesterprøve og prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 3 timer D
Prosjektoppgave 30/100
Semesterprøve 30/100 2 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende innføring i datamodellering, med vekt på ER-modeller. Relasjonsmodellen, relasjonsalgebra og SQL. Databasekonstruksjon. Normalisering som designteori for relasjonsdatabaser. Andre databasemodeller. Lagringsteknologier, filorganisering og aksess-strukturer. Queryutføring. Databasehåndteringssystemer. Transaksjonsbegreper, samtidig utførelse og sikkerhet mot tap av data. Dataintegritet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: 1. Databasesystemer - generelle egenskaper og systemstruktur. 2. Datamodellering med vekt på entity-relationship-modeller. 3. Relasjonsdatabasemodellen for databasesystemer, databaseskjema og dataintegritet. 4. Spørrespråk: Relasjonsalgebra og SQL. 5. Designteori for relasjonsdatabaser. 6. Systemdesign og programmering mot databasesystemer. 7. Datalagring, filorganisering og indeksstrukturer. 8. Utføring av databasespørringer. 9. Transaksjoner, samtidighet og robusthet mot feil. Ferdigheter: 1. Datamodellering med entity-relationship-modellen. 2. Realisering av relasjonsdatabaser. 3. Databaseorientert programmering: SQL, relasjonsalgebra og database-programmering i Python. 4. Vurdering og forbedring av relasjonsdatabaseskjema med utgangspunkt i normaliseringsteori. 5. Analyse og optimalisering av ytelsen til databasesystemer. Generell kompetanse: 1. Kjennskap til anvendelser av databasesystemer og forståelse for nytte og begrensninger ved slike systemer. 2. Modellering av og analytisk tilnærming til datatekniske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid, øvingsoppgaver og selvstudium. Studenter må gjennomføre obligatoriske øvinger for å få vurdering i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Øvinger må være godkjente for å kunne få evaluering i emnet.

Ved gjentak av emnet må alle delvurderinger gjøres på nytt.

Det vil kunne arrangeres utsatt eksamen både for midtsemesterprøve og skriftlig skoleeksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan både midtsemesterprøve og skriftlig skoleeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8020 7.5
MNFIT167 7.5
MNFIT167 7.5
IT1607 7.5 VÅR 2006
IT167 7.5 VÅR 2006
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen, semesterprøve og prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesterprøve 30/100 D 26.02.2024 10:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL310 Sluppenvegen 14 232
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 57
SL311 Sluppenvegen 14 311
SL415 Sluppenvegen 14 53
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 D 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 208
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 212
SL410 Sluppenvegen 14 109
Vår ORD Prosjektoppgave 30/100

Innlevering
22.03.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU