Studiemiljø

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Studiemiljø

Lektorstudenter i sofakroken.
Foto: Geir Mogen

Det er mye fokus på rekrutteringssvikt og på realfagenes svake stilling i den norske skolen. Du blir en del av et miljø preget av entusiasme for realfag, lærerutdanning og formidling, inkludert formidling av realfagene utenfor klasserommet.

I løpet av utdanningen vil du møte dine medstudenter i mange ulike læringsmiljø. Undervisningen kan variere fra tradisjonelle forelesninger i store auditorier til mer praktiske øvelser som laboratoriearbeid og faglige prosjekter med veiledning. I de praktisk-pedagogiske elementene av utdanningen vil du også oppleve klassefølelse gjennom seminarundervisning og liknende.

Praksisperioder

Gjennom praksisperiodene får du et direkte innblikk i hvordan det er å være lærer i skolen i dag. Du vil møte ekte elever med reelle utfordringer. Praksis, og også studiet for øvrig, legger stor vekt på veiledning som et verktøy i læringsprosessene. Deler av lærerutdanningen består av studentstyrte seminarer hvor den enkeltes bidrag betyr mye for egen læringsprosess.

Linjeforeningen

Spanskrøret arbeider for at du som student skal få et bredt tilbud ved siden av studiet. Linjeforeningen er en sosial møteplass, arrangerer faglige arrangementer og organiserer sin egen fadderordning.

KRYSSPUBLISERT fra ILU: Sammen

Sammen

Vil du gjøre noe for andre, og samtidig deg selv?

SAMMEN er av studenter - for studenter. Vår viktigste oppgave er å skape gode relasjoner og vennskap, og for å få til dette kan det være fint å møtes rundt ulike aktiviteter.

Uansett om du er ny i Trondheim eller kanskje har studert her noen år allerede, så er det normalt å savne noen å dele små og store opplevelser med. En rekke undersøkelser viser at det er mange studenter som lengter etter akkurat det samme - noen å dele studiehverdagen med.

Når vi møtes i SAMMEN bygger vi vennskap med utgangspunkt i aktiviteter. Som medlem hos oss kan du arrangere brettspillkveld, ta med deg en gjeng på escape room, lage kunstskole, strikke, bake, danse, bli med på overnattingstur under åpen himmel og mye, mye mer!


Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim