Studiemiljø

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Studiemiljø

Lektorstudenter i sofakroken.
Foto: Geir Mogen

I den femårige lektorutdanningen vil du møte dine medstudenter i mange ulike læringsmiljø. Fagstudiene vil noen ganger bære preg av tradisjonelle undervisningsmetoder med forelesninger i store auditorier, men vil også involvere for eksempel laboratoriearbeid og faglige prosjekter under veiledning. I de praktisk-pedagogiske elementene av utdanningen vil du også oppleve klassefølelse gjennom seminarundervisning og liknende.

Du vil gjennom praksisperiodene få et direkte innblikk i hvordan det er å være lærer i skolen i dag. Du vil møte virkelige elever med virkelige utfordringer. Praksis, og også studiet for øvrig, fokuserer sterkt på veiledning som hjelpemiddel i læringsprosessene. Deler av lærerutdanningen består også av studentstyrte seminarer hvor den enkeltes bidrag betyr mye for egen læringsprosess.

Ut over det rent faglige, er vi opptatt av sosial aktivitet på våre studier, både under og etter studietiden. Studentene arrangerer jevnlig sammenkomster gjennom hele studiet og er dermed bidragsytere til egen velferd. Faglærere og ansatte deltar, og er også bidragsytere på disse arrangementene. Linjeforeningen heter Spanskrøret

NTNU ønsker at alle studenter skal få muligheten til å være med i et nettverk som gir muligheter til oppfølging også etter studiene. Dette kalles alumni-organisasjoner som vel egentlig best kan beskrives som en arena for meningsutveksling etter at studietiden er slutt. Vi ønsker å følge opp dette både ved å legge til rette for aktivitet via internett, og også stille opp på aktiviteter utenfor de digitale kanalene.

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim