course-details-portlet

IT1901 - Informatikk prosjektarbeid I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap og ferdigheter i smidig applikasjonsutvikling i team. Applikasjonen vil bruke en klientserverarkitektur, strukturert i moduler og konfigurert med et byggesystem. Gruppene vil bruke et system for sporing av utviklingsoppgaver, kildekodeadministrasjon og kodevurdering. Fokuset er mer på kodekvalitet og testing, enn på funksjonalitet.

Læringsutbytte

Kunnskap: * har kunnskap om smidig programvareutviklingspraksis, og kunne forklare teknikker som korte utviklingssykluser, parprogrammering og testdrevet utvikling. * har kunnskap om objektorienterte designprinsipper, kodekvaliteter og verktøy og teknikker for å forbedre dem * har kunnskap om teknikker og rammer for automatisk testing av programvare * har kunnskap om problemsporing, kildekodeadministrasjon, kontinuerlig integrasjon med automatiske bygg og deres rolle i smidig utvikling. * har kunnskap om programvarearkitekturen til desktop og web klienter ved å bruke en REST API-server og hvordan den visualiseres og dokumenteres Ferdigheter: * kan skrive brukerhistorier, transformere dem om til utviklingsoppgaver som administreres av et sporingssystem og bruke et kildekodeadministrasjonssystem med forgrening og sammenslåing for å følge dem opp. * kan designe, skrive og teste kode for desktop-klient og REST API-server, ved hjelp av moderne verktøy for utvikling- og kvalitetsvurdering * kan strukturere programvare som moduler og konfigurere et byggesystem for å håndtere kjøring og testing av alle deler * kan dokumentere programvaren med lettvekts formater og verktøy Generelle kompetanser: * kan planlegge og koordinere småskala utviklingsprosesser * kan reflektere over både tekniske og organisatoriske aspekter av et programvareutviklingsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsmetoder: 1) Praktiske programmeringsoppgaver 2) Gruppearbeid og refleksjon 3) Forelesninger og presentasjoner i grupper. Aktiviteter: a) Praktisk programmering og bruk av ulike verktøy b) Gruppearbeid og prosjektstyring c) Utvikling av et programvareprodukt

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurdering (karaktergivende) gjøres på bakgrunn av både individuelle og gruppebaserte innleveringer. Det kan også være obligatoriske, ikke-karaktergivende innleveringer. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på Bachelor i informatikk, lektorutdanning i realfag (studieretningen for matematikk og informatikk) og 5-årig Master i datateknologi.

Objektorientert programmering (TDT4100) kreves bestått, mangler det må emneansvarlig godkjenne deltakelse.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT191 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
05.12.2023


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU