course-details-portlet

IT1901 - Informatikk prosjektarbeid I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap og ferdigheter i smidig applikasjonsutvikling i team. Applikasjonen vil bruke en klientserverarkitektur, strukturert i moduler og konfigurert med et byggesystem. Gruppene vil bruke et system for sporing av utviklingsoppgaver, kildekodeadministrasjon og kodevurdering. Fokuset er mer på kodekvalitet og testing, enn på funksjonalitet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
* har kunnskap om smidig programvareutviklingspraksis, og kunne forklare teknikker som korte utviklingssykluser, parprogrammering og testdrevet utvikling.
* har kunnskap om objektorienterte designprinsipper, kodekvaliteter og verktøy og teknikker for å forbedre dem
* har kunnskap om teknikker og rammer for automatisk testing av programvare
* har kunnskap om problemsporing, kildekodeadministrasjon, kontinuerlig integrasjon med automatiske bygg og deres rolle i smidig utvikling.
* har kunnskap om programvarearkitekturen til desktop og web klienter ved å bruke en REST API-server og hvordan den visualiseres og dokumenteres

Ferdigheter:
* kan skrive brukerhistorier, transformere dem om til utviklingsoppgaver som administreres av et sporingssystem og bruke et kildekodeadministrasjonssystem med forgrening og sammenslåing for å følge dem opp.
* kan designe, skrive og teste kode for desktop-klient og REST API-server, ved hjelp av moderne verktøy for utvikling- og kvalitetsvurdering
* kan strukturere programvare som moduler og konfigurere et byggesystem for å håndtere kjøring og testing av alle deler
* kan dokumentere programvaren med lettvekts formater og verktøy

Generelle kompetanser:
* kan planlegge og koordinere småskala utviklingsprosesser
* kan reflektere over både tekniske og organisatoriske aspekter av et programvareutviklingsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsmetoder:
1) Praktiske programmeringsoppgaver
2) Gruppearbeid og refleksjon
3) Forelesninger og presentasjoner i grupper.

Aktiviteter:
a) Praktisk programmering og bruk av ulike verktøy
b) Gruppearbeid og prosjektstyring
c) Utvikling av et programvareprodukt

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurdering (karaktergivende) gjøres på bakgrunn av både individuelle og gruppebaserte innleveringer. Ved gjentak må hele emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Datateknologi (MTDT)
Informatikk (BIT)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på bachelor Informatikk, lektorutdanning i realfag (studieretningen for matematikk og informatikk) og 5-årig master i datateknologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT191 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU