IT1901 - Informatikk prosjektarbeid I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 50/100 A
Mappevurdering 30/100 A
Mappevurdering 10/100 A
Mappevurdering 10/100 A

Faglig innhold

I dette kurset skal en gruppe på 5-9 studenter gjennomføre et mellomstort programmeringsprosjekt. Hovedmålet er å gi studentene forståelse for samspillet mellom prosess og produkt-orienterte utfordringer og aktiviteter i et programmeringsprosjekt. Viktige aspekter er kunnskap om metoder og teorier for organisering av gruppe-programmeringsprosjekter. Studenter må arbeide med og reflektere over integrasjonen av ulike komponenter for å sette sammen et større programvareprodukt.
Oppsummering: Målet med kurset er å forbedre studentenes praktiske ferdigheter i gruppearbeid og i programmering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kunnskap om metoder og teorier for organisering av gruppe-programmeringsprosjekter.
Forståelse for samspillet mellom prosess og produkt-orienterte utfordringer og aktiviteter i et programmeringsprosjekt.

Ferdighet:
Praktiske ferdigheter i programmering og integrasjonen av ulike komponenter for å sette sammen et større software-produkt.

Generell kompetanse:
Har kompetanse i gruppesamarbeid og kan reflektere over både tekniske og organisatoriske aspekter av et programmeringsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsmetoder:
1) Gruppearbeid og refleksjon
2) Forelesninger og presentasjoner i grupper.

Aktiviteter:
a) Gruppearbeid og prosjektstyring
b) Utvikling av et programvareprodukt

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk (BIT)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på bachelor Informatikk og lektorutdanning i realfag, studieretningen for matematikk og informatikk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT191 7.5
TDT4113 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 10/100 A
Høst ORD Mappevurdering 10/100 A
Høst ORD Mappevurdering 50/100 A
Høst ORD Mappevurdering 30/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.