IT1901 - Informatikk prosjektarbeid I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

I dette kurset skal en gruppe på 5-9 studenter gjennomføre et mellomstort programmeringsprosjekt. Emnet har flere mål: mer kunnskap om objektorientert design og grunnleggende applikasjonsarkitektur, ferdigheter i programvareutvikling i gruppe og forståelse for samspillet mellom prosess og produkt-orienterte utfordringer og aktiviteter i et programmeringsprosjekt. Viktige aspekter er kunnskap om metoder og teorier for organisering av gruppe-programmeringsprosjekter. Studenter må arbeide med og reflektere over integrasjonen av ulike komponenter for å sette sammen et større programvareprodukt.
Oppsummering: Målet med kurset er å forbedre studentenes praktiske ferdigheter i gruppearbeid og i programmering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kunnskap om metoder og teorier for organisering av gruppe-programmeringsprosjekter.
Forståelse for samspillet mellom prosess og produkt-orienterte utfordringer og aktiviteter i et programmeringsprosjekt.

Ferdighet:
Praktiske ferdigheter i programmering og integrasjonen av ulike komponenter for å sette sammen et større software-produkt.

Generell kompetanse:
Har kompetanse i gruppesamarbeid og kan reflektere over både tekniske og organisatoriske aspekter av et programmeringsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsmetoder:
1) Praktiske programmeringsoppgaver
2) Gruppearbeid og refleksjon
3) Forelesninger og presentasjoner i grupper.

Aktiviteter:
a) Praktisk programmering og bruk av ulike verktøy
b) Gruppearbeid og prosjektstyring
c) Utvikling av et programvareprodukt

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk (BIT)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på bachelor Informatikk og lektorutdanning i realfag (studieretningen for matematikk og informatikk).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT191 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.