Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltkurs - helse og omsorg

 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 02.12.2019 Trondheim
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, metodeemne 07.01.2020 Trondheim
Ungdom, rus og avhengighet 13.01.2020 Trondheim
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 13.01.2020 Trondheim
Akutt og postoperativ smerte 13.01.2020 Trondheim
Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse 15.01.2020 Trondheim
Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene 21.01.2020 Trondheim
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 21.01.2020 Trondheim
Farmakologi for ambulansepersonell 27.01.2020 Nettkurs
Masteroppgave i helseinformatikk 01.02.2020 Trondheim
Helseinformatikk introduksjonskurs 03.02.2020 Trondheim
Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging 03.02.2020 Trondheim
Ultralyd av dialysefistler 05.02.2020 Trondheim
Databaseteknikk 06.02.2020 Trondheim
Biologi og sykdomslære for informatikere 06.02.2020 Trondheim
Praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 10.02.2020 Trondheim
Brukersentrert systemutvikling 10.02.2020 Trondheim
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 12.02.2020 Trondheim
Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri 13.02.2020 Trondheim
Velferdsteknologi 13.02.2020 Trondheim
Prehospitalt psykisk helsearbeid 18.02.2020 Gjøvik
Akuttmedisin for legevaktpersonell 19.02.2020 Gjøvik
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd 27.02.2020 Trondheim
Trening og coaching av hjertepasienter 01.03.2020 Trondheim
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 16.03.2020 Trondheim.
Miljøterapeutisk arbeid – oppgaver, innhold og faglige praksiser 16.04.2020 Trondheim
Selvmordsforebygging 16.04.2020 Trondheim
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 01.09.2020 Oslo
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.10.2020 Gardermoen og Oslo
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.10.2020 Gjøvik
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 04.01.2021 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 04.01.2021 Trondheim

Lyst til å begynne med en gang?

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Kathinka Meirik

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev