Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltemner

Enkeltemner:

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
Første trimester ultralyd for jordmødre 01.06.2022 29.08.2022
Basal ultralyd 01.05.2022 29.08.2022
Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år 01.05.2022 29.08.2022
Ultralyd av hofte/lyske 01.05.2022 31.08.2022
Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis 01.06.2022 31.08.2022
Universell utforming 01.08.2022 03.09.2022
Innføring i audiopedagogikk 15.05.2022 05.09.2022
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 29.05.2022 05.09.2022
Miljøterapeutisk arbeid – teoretisk grunnlag og perspektiver 01.05.2022 05.09.2022
Musikkbasert miljøbehandling 20.06.2022 05.09.2022
Prehospitalt psykisk helsearbeid 20.04.2022 06.09.2022
Forvaltnings- og helserett, 15 stp. 01.06.2022 07.09.2022
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.06.2022 08.09.2022
Rådgiving og veiledning for PPT 01.06.2022 08.09.2022
Veilederutdanning for praksisveiledere, bioingeniør 15.06.2022 08.09.2022
Psykisk helse og voldsproblematikk 01.05.2022 12.09.2022
Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn 01.05.2022 12.09.2022
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.05.2022 12.09.2022
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2022 13.09.2022
Samtaler med barn og unge for PPT 01.06.2022 15.09.2022
Programmering for helsepersonell 15.05.2022 15.09.2022
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.05.2022 19.09.2022
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift 15.05.2022 20.09.2022
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.05.2022 22.09.2022
Veiledning i praksisstudier (sosialt arbeid/sosionom/barnevern) 01.09.2022 26.09.2022
Læringsteknologi ved synsnedsettelser 15.05.2022 27.09.2022
Forskningsbiobanking - Helsedata og persontilpasset medisin 08.08.2022 28.09.2022
Selvmordsforebygging 01.08.2022 05.10.2022
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 15.06.2022 17.10.2022
Miljøterapeutisk arbeid - organisering, strukturer og kontekster 15.08.2022 24.10.2022
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år 01.05.2022 26.10.2022
Nevrosykepleie 2 – Kroniske sykdommer, rehabilitering og palliasjon 15.09.2022 07.11.2022
Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synssvekkelser 15.11.2022 24.01.2023
Innføring i synssvekkelser og synspedagogisk praksis 15.05.2023 05.09.2023
Hørselsvansker - utvikling og rehabilitering av talespråk 01.12.2023 23.01.2024
Hørselsvansker - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2023 30.01.2024

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere, en mann og en kvinne. Foto.

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Dame i hvit t-skjorte som ser rett mot kamera. Foto.

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.