Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltkurs - helse og omsorg

 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Første trimester ultralyd for jordmødre 19.04.2021 18.05.2021
Kjerne- og strålingsfysikk 16.06.2021 15.08.2021
Ultralyd av overekstremiteter 01.05.2021 24.08.2021
Marte Meo-metoden 01.05.2021 26.08.2021
Basal ultralyd 01.05.2021 30.08.2021
Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år 01.05.2021 30.08.2021
Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis 15.06.2021 30.08.2021
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 31.05.2021 01.09.2021
Musikkbasert miljøbehandling 15.06.2021 01.09.2021
Kognitiv atferdsterapi (KAT) for barn og ungdom 01.05.2021 01.09.2021
Rådgiving og veiledning for PPT 01.06.2021 02.09.2021
Innføring i audiopedagogikk 15.05.2021 06.09.2021
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis 01.06.2021 07.09.2021
Prehospitalt psykisk helsearbeid 15.04.2021 07.09.2021
Universell utforming 15.06.2021 07.09.2021
Psykisk helse og voldsproblematikk 01.05.2021 13.09.2021
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.05.2021 13.09.2021
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 01.06.2021 14.09.2021
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.06.2021 14.09.2021
Samtaler med barn og unge 01.06.2021 14.09.2021
Kunnskapsbasert habilitering 15.08.2021 15.09.2021
Programmering 15.05.2021 16.09.2021
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.05.2021 20.09.2021
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 01.06.2021 21.09.2021
Ernæring, psykisk helse og prestasjon 16.08.2021 22.09.2021
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.05.2021 23.09.2021
Universell utforming for servicenæringen 15.08.2021 24.09.2021
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 16.08.2021 27.09.2021
Læringsteknologi for synshemmede 01.06.2021 28.09.2021
Selvmordsforebygging 01.08.2021 06.10.2021
Hverdagsaktiviteter og psykisk helsearbeid 01.08.2021 06.10.2021
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
01.10.2021 15.10.2021
Veiledning i praksisstudier (sosialt arbeid/sosionom/barnevern) 15.09.2021 18.10.2021
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 15.06.2021 18.10.2021
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år 01.05.2021 28.10.2021
Nevrosykepleie 1 – Akuttnevrologi og nevrokirurgi 15.09.2021 08.11.2021
Ultralyd av underekstremiteter 01.12.2021 04.01.2022
Hørselsvansker - utvikling og (re)habilitering av talespråk 01.12.2021 23.01.2022
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 01.11.2021 21.03.2022
Ultralyd av hofte og lyske 01.05.2022 03.08.2022
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2022 30.01.2023

Lyst til å begynne med en gang?

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere, en mann og en kvinne. Foto.

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Dame i hvit t-skjorte som ser rett mot kamera. Foto.

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

Skreddersydd videreutdanning

Skreddersydd videreutdanning

Vurderer du bedriftsintern opplæring? Samarbeid med NTNU om å dekke kompetansebehovet!

Skreddersydd videreutdanning for bedrift eller organisasjon

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev