Videreutdanning og deltidsstudier:

Helse og omsorg


 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

Barn og unges psykiske helse 29.08.2019 Trondheim
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 01.09.2019 Trondheim
Universell utforming 01.09.2019 Gjøvik
Innføring i audiopedagogikk 02.09.2019 Trondheim
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 02.09.2019 Trondheim
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis 03.09.2019
Talevitenskap 03.09.2019 Trondheim
Programmering 05.09.2019 Trondheim
Innføring i kognitiv atferdsterapi 09.09.2019 Trondheim
Innføring i norsk tegnspråk 1 09.09.2019 Trondheim
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 09.09.2019 Trondheim
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 10.09.2019 Trondheim
Oppgavemetode i helseinformatikk 12.09.2019 Trondheim
Psykisk helse og voldsproblematikk 16.09.2019 Trondheim
Hverdagsaktiviteter i psykisk helsearbeid 16.09.2019 Trondheim
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 17.09.2019 Trondheim
Dramaterapi 17.09.2019
Forskningsbiobanking og persontilpasset medisin 18.09.2019 Trondheim
Læringsteknologi for synshemmede 24.09.2019 Trondheim og Oslo
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
01.10.2019 Trondheim
Veiledning i praksisstudier 07.10.2019 Trondheim
Kunst, kultur og psykisk helsearbeid 09.10.2019 Trondheim
Rus og psykisk helsearbeid 09.10.2019 Trondheim
Marte Meo-praktiker 23.10.2019 Trondheim
Miljøterapeutisk arbeid - organisering, strukturer og kontekster 23.10.2019 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 13.11.2019 Gjøvik
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 01.09.2020 Oslo
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.10.2020 Gardermoen og Oslo
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.10.2020 Gjøvik
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 04.01.2021 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 04.01.2021 Trondheim
To sykepleiere

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Kathinka Meirik

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev