Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltemner

Enkeltemner:

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
Ultralyd av dialysefistler 19.11.2023 08.01.2024
Metodiske tilnærminger i miljøterapeutisk arbeid 01.12.2023 11.01.2024
Videreutdanning i klinisk cytologi 01.12.2023 15.01.2024
Barn og unges psykiske helse i et folkehelseperspektiv 01.12.2023 15.01.2024
Ungdom i risiko, alvorlige rusproblemer og rusbehandling - modul 2 01.12.2023 15.01.2024
Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis 01.12.2023 15.01.2024
Nevroutviklingsforstyrrelser 01.12.2023 18.01.2024
Hørselsvansker - utvikling og rehabilitering av talespråk 01.12.2023 22.01.2024
Autismespekterforstyrrelser, tiltak og intervensjoner 01.12.2023 23.01.2024
Kunnskapsbasert habilitering 01.12.2023 29.01.2024
Ultralyd av underekstremiteten 15.11.2023 29.01.2024
Helseinformatikk introduksjonskurs 15.11.2023 29.01.2024
Farmakologi for ambulansepersonell 31.12.2023 29.01.2024
Hørselsvansker - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2023 30.01.2024
TeamSTEPPS® instruktørkurs 10.01.2024 31.01.2024
Databaseteknikk for helsepersonell 15.11.2023 01.02.2024
Biologi og sykdomslære for informatikere 15.11.2023 01.02.2024
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2023 01.02.2024
Brukersentrert systemutvikling 15.11.2023 05.02.2024
Fedmebehandling og -forebygging; voksen 01.12.2023 06.02.2024
Velferdsteknologi 15.11.2023 08.02.2024
Palliasjon 11.12.2023 08.02.2024
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 01.01.2024 15.02.2024
Reflekterende prosesser 20.01.2024 26.02.2024
Doppler ultralyd i obstetrikk 01.11.2023 11.03.2024
Fedmebehandling og -forebygging; barn 01.12.2023 12.03.2024
Rus og psykisk helsearbeid 01.12.2023 16.04.2024
Ultralyd av aorta og perifere arterier 25.05.2024 01.09.2024
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 01.06.2024 13.09.2024
Basal ultralyd 01.05.2025 01.08.2025

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere, en mann og en kvinne. Foto.

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Dame i hvit t-skjorte som ser rett mot kamera. Foto.

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.