Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltkurs - helse og omsorg

 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Basal ultralyd 24.08.2020 Trondheim
Introduksjon til ultralyd 24.08.2020 Trondheim
Marte Meo-metoden 26.08.2020 Trondheim
Introduksjon til medisinsk bildeteknologi 27.08.2020 Trondheim
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Gjøvik 31.08.2020 Gjøvik
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Trondheim 31.08.2020 Trondheim
Praksisveilederutdanning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund, del 1 31.08.2020 Ålesund
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 01.09.2020 Oslo
Universell utforming 01.09.2020 Gjøvik
Rådgiving og veiledning for PPT - nettkurs 05.09.2020 Nett
Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år 07.09.2020 Trondheim
Introduksjon til MR 07.09.2020 Trondheim
Innføring i norsk tegnspråk 3 07.09.2020 Trondheim
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 07.09.2020 Trondheim
Innføringsseminar i psykodynamisk psykoterapi (PDP) 10.09.2020 Trondheim
KAT - 2-årig etterutdanning i kognitiv atferdsterapi 10.09.2020 Trondheim m.fl.
Programmering 10.09.2020 Trondheim
Dramaterapi 14.09.2020
Psykisk helse og voldsproblematikk 14.09.2020 Trondheim
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 14.09.2020 Trondheim
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 15.09.2020 Trondheim
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 15.09.2020 Trondheim
Kunnskapsbasert habilitering 15.09.2020 Nett
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
15.09.2020 Trondheim
Universell utforming for servicenæringen 16.09.2020 Oslo
Oppgavemetode i helseinformatikk 17.09.2020 Trondheim
Læringsteknologi for synshemmede 22.09.2020 Trondheim og Oslo
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 28.09.2020 Trondheim
Forskningsbiobanking - Helsedata og persontilpasset medisin 30.09.2020 Trondheim
Veiledning i praksisstudier (innen sosialt arbeid/sosionom/barnevern) 05.10.2020 Trondheim
Selvmordsforebygging 07.10.2020 Trondheim
Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeid 07.10.2020 Trondheim
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 12.10.2020 Trondheim
TeamSTEPPS® instruktørkurs 13.10.2020 Gjøvik
Akuttmedisin for legevaktpersonell 22.10.2020 Gjøvik
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år 29.10.2020 Trondheim
Universell utforming for svaksynte 02.11.2020 Øvre Vollgate 7, Oslo
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 04.01.2021 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 04.01.2021 Trondheim
Ultralyd av overekstremiteter 04.01.2021 Trondheim
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 15.03.2021 Trondheim.
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 15.08.2021 Trondheim
Ultralyd av underekstremiteter 16.08.2021 Trondheim
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.10.2021 Gardermoen og Oslo
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.10.2021 Gjøvik
Ultralyd av hofte og lyske 03.01.2022 Trondheim

Lyst til å begynne med en gang?

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Kathinka Meirik

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev