Videreutdanning og deltidsstudier:

Helse og omsorg


 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
19.11.2018 Trondheim
Fasilitatorkurs simulering 20.11.2018 Gjøvik
Traumatisering hjå barn og unge – førebygging av omsorgssvikt, overgrep, sjølvskading og sjølvmord 09.01.2019 Trondheim
Ungdom, rus og avhengighet 10.01.2019 Trondheim
Arbeid og helse 10.01.2019 Trondheim
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 14.01.2019 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 17.01.2019 Gjøvik
Farmakologi for ambulansepersonell 20.01.2019 Trondheim
Fysisk aktivitet 21.01.2019 Trondheim
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 22.01.2019 Trondheim
Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene 22.01.2019 Trondheim
Helseinformatikk introduksjonskurs 28.01.2019 Trondheim
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 29.01.2019 Trondheim
Databaseteknikk 31.01.2019 Trondheim
Biologi og sykdomslære for informatikere 31.01.2019 Trondheim
Masteroppgave i helseinformatikk 01.02.2019 Trondheim
Klinisk farmasi og farmakoterapi 04.02.2019 Trondheim
Brukersentrert systemutvikling 04.02.2019 Trondheim
Ultralyd av dialysefistler 07.02.2019 Trondheim
Medisin og samfunn 07.02.2019 Trondheim
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 13.02.2019 Trondheim
Kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon 25.02.2019 Trondheim
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 18.03.2019 Trondheim.
Akuttmedisin for legevaktpersonell 24.04.2019 Gjøvik
Innføring i audiopedagogikk 02.09.2019 Trondheim
Innføring i syn og synspedagogisk arbeid 03.09.2019
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.10.2020 Gardermoen og Oslo
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.10.2020 Gjøvik
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 04.01.2021 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 04.01.2021 Trondheim

Kathinka Meirik

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

To sykepleiere

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Bilde av kursdeltager

Lærer å like stillheten

På instruktørkurs i mindfulness lærer deltagerne få bedre kontakt med seg selv og måten de oppfatter omgivelsene på. Bli med på samling i instruktørkurs i mindfulness

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev