Videreutdanning og deltidsstudier

Helse og omsorg


Deltids- og erfaringsbaserte masterprogram
Masterprogram Undervisningsform
Aktivitet og bevegelse Heltid (2 år) eller deltid (4 år) med samlinger i Trondheim
Avansert klinisk sykepleie Erfaringsbasert. Heltid (2 år) eller deltid (4 år) med samlinger i Ålesund
Barn og unges psykiske helse Erfaringsbasert deltidsstudium med fleksibel progresjon og samlinger i Trondheim.
Barnevern Erfaringsbasert. Heltid over to år eller deltid over fire år med samlinger i Trondheim.
Gerontologi Erfaringsbasert deltidsstudium (4 år) med samlinger i Gjøvik.
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Erfaringsbasert deltidsstudium (4 år) med samlinger i Gjøvik og Lillehammer.
Helseinformatikk Deltidsstudium med fleksible progresjon. Samlinger i Trondheim.
Klinisk sykepleie Erfaringsbasert deltidsstudium (4 år) eller en kombinasjon av heltid- og deltidsstudium (2,5 år) med samlinger i Gjøvik.
Logopedi Erfaringsbasert deltidsstudium (4 år) med samlinger i Trondheim.
Medisinsk MR-avbildning Nettbasert deltidsstudium (4 år) med samlinger i Trondheim
Pedagogisk- psykologisk rådgivning Erfaringsbasert deltidsstudium med fleksibel progresjon og samlinger i Trondheim.
Psykisk helsearbeid Erfaringsbasert heltidsstudium (2 år). Samlinger i Trondheim
Spesialpedagogikk Erfaringsbasert deltidsstudium, nettbasert med samlinger.

Et erfaringsbasert masterprogram er et tilbud til deg som har høyere utdanning og minst to års yrkeserfaring. Undervisningen er erfaringsbasert, det betyr at den tar utgangspunkt i deltagernes arbeidserfaring og er praksisnær.

Noen erfaringsbaserte masterprogram inneholder mindre metodefag enn en ordinær master. Det kan bety at du ikke kan gå videre med en doktorgrad (ph.d.).

Videreutdanning som bygger på bachelorgrad
Videreutdanning Undervisningsform
Aktivitetsvitenskap Deltid, samlinger i Trondheim
Akuttsykepleie Heltid i Trondheim
Aldring, eldres helse og sykdom Deltid, samlinger i Trondheim
Anestesisjukepleie Heltid i Ålesund
Anestesisykepleie Heltid i Gjøvik
Anestesisykepleie Heltid i Trondheim
Arbeid og helse Deltid, samlinger i Trondheim
Audiologi - enkeltemner Deltid i Trondheim
Avansert klinisk sykepleie Heltid i Trondheim
Barn og unges psykiske helse:
  • Sped- og småbarns psykiske helse - tilknytning, samspill og omsorg
  • Traumatisering av barn og unge - forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading og selvmord
  • Ungdom, rus og avhengighet
Deltid, samlinger i Trondheim
Barnevernledelse Deltid, samlinger i Trondheim
Barnesykepleie Heltid i Trondheim
Bevegelsesvitenskap Deltid, samlinger i Trondheim
Demensomsorg Deltid, samlinger i Ålesund
Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Deltid over to år med samlinger i Gjøvik
Etikk i praksis for helse- og sosialtjenesten Deltid, samlinger i Ålesund
Fedme og helse Deltid, samlinger i Trondheim
Flerkulturell forståelse Deltid, samlinger i Ålesund
Fysisk aktivitet Deltid, samlinger i Trondheim
Helsesøsterutdanning Heltid i Trondheim
Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Deltid over to år med samlinger i Ålesund.
Hverdagsaktiviteters bidrag til psykisk helse Deltid, samlinger i Trondheim
Intensivsjukepleie Heltid i Ålesund
Intensivsykepleie Heltid i Gjøvik
Intensivsykepleie Heltid i Trondheim
Jordmorutdanning Heltid i Trondheim
Kardiologisk sykepleie Deltid over to år med samlinger i Trondheim
Kreftsykepleie Deltid over to år med samlinger i Trondheim
Kreftsykepleie Deltid over to år med samlinger i Ålesund
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Deltid, samlinger i Ålesund
Magnetisk resonans Deltid Trondheim
MBSR-MBCT Teacher Training Deltid med samlinger på Gardermoen og i Oslo. Engelskspråklig undervisning.
Nasjonal paramedic-utdanning Deltid over to år med samlinger i Gjøvik, Lillehammer og Oslo
Nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell  Deltid over to år med samlinger i Trondheim
Operasjonssjukepleie Heltid i Ålesund
Operasjonssykepleie Heltid i Gjøvik
Operasjonssykepleie Heltid i Trondheim
Oppmerksomt nærvær Deltid over ett år med seks samlinger ved Gjøvik (Sjusjøen)
Palliativ omsorg Deltid over to år med ukentlig samlingsdag i Gjøvik
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Deltid, samlinger i Trondheim
Pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Deltid, samlinger i Trondheim
Prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere Deltid, samlinger i Gjøvik
Psykisk helse: Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv Deltid, samlinger i Trondheim
Psykisk helsearbeid Heltid, Samlinger i Trondheim
Psykososialt arbeid med barn og unge Deltid, samlinger i Trondheim
Rus og psykisk helse Deltid, samlinger i Trondheim
Skriving av vitenskapelig artikkel Deltid, samlinger i Trondheim
Smerte og palliasjon Deltid, samlinger i Trondheim
Tverrfaglig veiledning Deltid over to år med ukentlig samling i Gjøvik eller Lillehammer
Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering Deltid, samlinger i Ålesund
Tverrprofesjonell veiledning Deltid, samlinger i Ålesund
Ultralyd av hjerte og kar Deltid, samlinger i Trondheim
Ultralyddiagnostikk for jordmødre Heltid, samlinger i Trondheim
Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk Deltid, samlinger i Trondheim
Videreutdanning for kontoransatte innen barn og unges psykiske helse - del 2 Deltid, samlinger i Trondheim

 

Bachelorprogram på deltid
Bachelorprogram Undervisningsform
Sykepleie Deltid over 4 år. Desentralisert, med samlinger i Gjøvik.

Enkeltkurs i Trondheim

Enkeltkurs i Gjøvik

Enkeltkurs i Ålesund

Enkeltkurs i Oslo

Enkeltkurs andre steder

Nettbaserte kurs (ingen obligatoriske samlinger)