Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltemner

Enkeltemner:

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
Strålingsbiofysikk 15.06.2023 15.08.2023
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 22.06.2023 21.08.2023
Prehospitalt psykisk helsearbeid 15.04.2023 22.08.2023
Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år 01.05.2023 28.08.2023
Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis 09.06.2023 28.08.2023
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 15.06.2023 04.09.2023
Miljøterapeutisk arbeid – teoretisk grunnlag og perspektiver 01.05.2023 04.09.2023
Autismespekterforstyrrelser, teori 01.05.2023 04.09.2023
Ultralyd av hofte/lyske 01.05.2023 04.09.2023
Innføring i synssvekkelser og synspedagogisk praksis 01.06.2023 05.09.2023
Musikkbasert miljøbehandling 15.06.2023 05.09.2023
Sped- og småbarns psykiske helse 01.05.2023 06.09.2023
Ungdomskultur og rusforebygging - modul 1 01.05.2023 06.09.2023
Forvaltnings- og helserett, 15 stp. 01.06.2023 07.09.2023
Rådgiving og veiledning for PPT 01.06.2023 10.09.2023
Psykisk helse og voldsproblematikk 01.05.2023 11.09.2023
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.05.2023 11.09.2023
Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn 01.05.2023 13.09.2023
Programmering for helsepersonell 15.05.2023 14.09.2023
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Aquatics Researchers
01.09.2023 15.09.2023
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.05.2023 18.09.2023
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift 01.06.2023 19.09.2023
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.05.2023 21.09.2023
Veiledning i praksisstudier (sosionom/barnevernspedagog) 10.09.2023 25.09.2023
Læringsteknologi ved synsnedsettelser 01.06.2023 26.09.2023
Analyse av helsedata - introduksjonskurs 15.06.2023 27.09.2023
Selvmordsforebygging 01.09.2023 04.10.2023
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 01.06.2023 16.10.2023
Universell utforming for svaksynte 21.08.2023 16.10.2023
Organisering og rammebetingelser i miljøterapeutisk arbeid 01.09.2023 23.10.2023
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år 01.05.2023 25.10.2023
Dybdekurs i spesialisthelsetjenesten for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter 15.09.2023 31.10.2023
Marte Meo-metoden 01.05.2023 01.11.2023
Nevrosykepleie 1 – Akuttnevrologi og nevrokirurgi 18.09.2023 07.11.2023
Akuttmedisin for legevaktpersonell 01.10.2023 09.11.2023
Hørselsvansker - utvikling og rehabilitering av talespråk 01.12.2023 23.01.2024
Hørselsvansker - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2023 30.01.2024
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2024 15.09.2024
Basal ultralyd 01.05.2025 01.08.2025

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere, en mann og en kvinne. Foto.

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Dame i hvit t-skjorte som ser rett mot kamera. Foto.

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.