Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltemner

Enkeltemner:

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
Ultralyd av overekstremiteten 14.11.2022 30.01.2023
Helseinformatikk introduksjonskurs 15.11.2022 30.01.2023
Farmakologi for ambulansepersonell 10.12.2022 30.01.2023
Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri 12.12.2022 30.01.2023
TeamSTEPPS® instruktørkurs 10.01.2023 31.01.2023
Kunnskapsbasert habilitering 13.01.2023 02.02.2023
Databaseteknikk for helsepersonell 15.11.2022 02.02.2023
Biologi og sykdomslære for informatikere 12.01.2023 02.02.2023
Brukersentrert systemutvikling 15.11.2022 06.02.2023
Fedmebehandling 1 - Livsstilsbehandling 01.12.2022 06.02.2023
Avansert audiologisk vurdering 12.01.2023 06.02.2023
Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging 15.12.2022 06.02.2023
Akutt og postoperativ smerte 15.12.2022 07.02.2023
Avansert audiologisk rehabilitering 12.01.2023 08.02.2023
Velferdsteknologi 15.11.2022 09.02.2023
Palliasjon 15.12.2022 09.02.2023
Spiseforstyrret atferd og vektproblematikk 12.01.2023 10.02.2023
Mestring av hverdagslivet 12.01.2023 13.02.2023
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 10.01.2023 15.02.2023
Analyse av helsedata - introduksjonskurs 01.02.2023 01.03.2023
New Reynell Developmental Language Scales - Innføringskurs (10. mars 2023) 20.02.2023 10.03.2023
Doppler ultralyd i obstetrikk 01.11.2022 13.03.2023
Fedmebehandling 2 - Kirurgi og atferdsterapi 01.12.2022 15.03.2023
Deltakelse og inkludering 01.03.2023 27.03.2023
Rus og psykisk helsearbeid 01.02.2023 18.04.2023
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift 01.06.2023 19.09.2023
Læringsteknologi ved synsnedsettelser 01.06.2023 26.09.2023
Hørselsvansker - utvikling og rehabilitering av talespråk 01.12.2023 23.01.2024
Hørselsvansker - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2023 30.01.2024
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2024 15.09.2024

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere, en mann og en kvinne. Foto.

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Dame i hvit t-skjorte som ser rett mot kamera. Foto.

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.