Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltkurs - helse og omsorg

 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Forskningsbiobanking - Helsedata og persontilpasset medisin 30.09.2020 Trondheim
Universell utforming for servicenæringen 01.10.2020 Nett
Veiledning i praksisstudier (innen sosialt arbeid/sosionom/barnevern) 05.10.2020 Trondheim
Selvmordsforebygging 07.10.2020 Trondheim
Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeid 07.10.2020 Trondheim
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 12.10.2020 Trondheim
TeamSTEPPS® instruktørkurs 13.10.2020 Gjøvik
Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650 14.10.2020
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
15.10.2020 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 22.10.2020 Gjøvik
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år 29.10.2020 Trondheim
Universell utforming for svaksynte 02.11.2020 Øvre Vollgate 7, Oslo
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 04.01.2021 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 04.01.2021 Trondheim
Ultralyd av overekstremiteter 11.01.2021 Trondheim
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.02.2021 Trondheim
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Trondheim 01.02.2021 Trondheim
Dramaterapi 15.02.2021
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 17.02.2021 Trondheim
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 15.03.2021 Trondheim.
Introduksjon til Maskinlæring og Semantisk Web for bygg anlegg 07.04.2021
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 15.08.2021 Trondheim
Ultralyd av underekstremiteter 16.08.2021 Trondheim
Ultralyd av hofte og lyske 03.01.2022 Trondheim

Lyst til å begynne med en gang?

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Kathinka Meirik

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev