Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltemner

Enkeltemner:

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
New Reynell Developmental Language Scales - Innføringskurs 30.04.2024 14.05.2024
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 15.05.2024 01.08.2024
Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år 01.06.2024 01.08.2024
Sped- og småbarns psykiske helse 01.06.2024 01.08.2024
Selvmordsforebygging 01.06.2024 01.08.2024
Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn 01.06.2024 01.08.2024
Prehospitalt psykisk helsearbeid 15.04.2024 22.08.2024
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.05.2024 01.09.2024
Innføring i audiopedagogikk 01.06.2024 02.09.2024
Første trimester ultralyd for jordmødre 01.06.2024 02.09.2024
Miljøterapeutisk arbeid – teoretiske grunnlag og perspektiver 01.06.2024 02.09.2024
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.06.2024 02.09.2024
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 01.06.2024 03.09.2024
Autismespektertilstander, teori 01.06.2024 04.09.2024
Psykisk helse og voldsproblematikk 01.06.2024 09.09.2024
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.05.2024 09.09.2024
Psykisk helse i skolen 01.06.2024 12.09.2024
Programmering for helsepersonell 15.05.2024 12.09.2024
Ultralyd av aorta og perifere arterier 21.05.2024 16.09.2024
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.05.2024 16.09.2024
Pedagogisk arbeid med barn, unge og voksne som bruker punktskrift 01.06.2024 17.09.2024
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.05.2024 19.09.2024
Veilederutdanning for praksisveiledere, bioingeniør 15.06.2024 24.09.2024
Læringsteknologi ved synsvansker 01.06.2024 24.09.2024
Organisering og rammebetingelser i miljøterapeutisk arbeid 01.06.2024 21.10.2024
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år 01.06.2024 23.10.2024
Marte Meo-metoden 01.06.2024 31.10.2024
Mobilitetsopplæring for barn, unge og voksne med synsvansker 01.12.2024 21.01.2025
Innføring i synspedagogikk 01.06.2025 05.09.2025

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere, en mann og en kvinne. Foto.

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Dame i hvit t-skjorte som ser rett mot kamera. Foto.

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.