Helse og omsorg

Videreutdanning og deltidsstudier:
Helse og omsorg


Enkeltkurs - helse og omsorg

 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Ultralyd av overekstremiteter 11.01.2021 Trondheim
Traumatisering hos barn og unge - forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading, selvmord og voldelig ekstremisme 14.01.2021 Trondheim
Universell utforming for servicenæringen 15.01.2021 Nett
Ungdom, rus og avhengighet 18.01.2021 Trondheim
Kunnskapsbasert habilitering 18.01.2021 Nett
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 20.01.2021 Nett
Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse 21.01.2021 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 25.01.2021 Trondheim
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 25.01.2021 Trondheim
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 26.01.2021 Trondheim
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 01.02.2021 Trondheim
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.02.2021 Trondheim
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Trondheim 01.02.2021 Trondheim
Masteroppgave i helseinformatikk 01.02.2021 Trondheim/Nett
Innføring i norsk tegnspråk 4 01.02.2021 Trondheim
Helseinformatikk introduksjonskurs 08.02.2021 Trondheim/Nett
Akutt og postoperativ smerte 08.02.2021 Trondheim
Databaseteknikk 11.02.2021 Trondheim/Nett
Biologi og sykdomslære for informatikere 11.02.2021 Trondheim/Nett
Palliasjon 11.02.2021 Trondheim
Dramaterapi 15.02.2021
Brukersentrert systemutvikling 15.02.2021 Trondheim/Nett
Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis 15.02.2021 Oslo
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 17.02.2021 Trondheim
Velferdsteknologi 18.02.2021 Trondheim/Nett
Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne 01.03.2021 Trondheim
Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650 03.03.2021
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund 11.03.2021 Ålesund
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 15.03.2021 Trondheim.
Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi 17.03.2021 Trondheim
Rus og psykisk helsearbeid 21.04.2021 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 26.04.2021 Gjøvik
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 15.08.2021 Trondheim
Ultralyd av underekstremiteter 16.08.2021 Trondheim
Ultralyd av hofte og lyske 03.01.2022 Trondheim

Lyst til å begynne med en gang?

Blogg: Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

To sykepleiere, en mann og en kvinne. Foto.

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Blogg: Mer makt til pasientene

Dame i hvit t-skjorte som ser rett mot kamera. Foto.

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev