Videreutdanning og deltidsstudier:

Helse og omsorg


 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

Læringsteknologi for synshemmede 24.09.2019 Trondheim og Oslo
Smerte og smertebehandling 30.09.2019 Trondheim
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
01.10.2019 Trondheim
Veiledning i praksisstudier (innen sosialt arbeid/sosionom/barnevern) 07.10.2019 Trondheim
Rus og psykisk helsearbeid 09.10.2019 Trondheim
Marte Meo-praktiker 23.10.2019 Trondheim
Miljøterapeutisk arbeid - organisering, strukturer og kontekster 23.10.2019 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 13.11.2019 Gjøvik
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 02.12.2019 Trondheim
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, metodeemne 07.01.2020 Trondheim
Ungdom, rus og avhengighet 13.01.2020 Trondheim
Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse 15.01.2020 Trondheim
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 10.02.2020 Trondheim
Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri 13.02.2020 Trondheim
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd 27.02.2020 Trondheim
Trening og coaching av hjertepasienter 01.03.2020 Trondheim
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 16.03.2020 Trondheim.
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 01.09.2020 Oslo
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.10.2020 Gardermoen og Oslo
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.10.2020 Gjøvik
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 04.01.2021 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 04.01.2021 Trondheim
To sykepleiere

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Kathinka Meirik

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev