Videreutdanning og deltidsstudier:

Helse og omsorg


Tilbudene under er bygd opp av to eller flere enkeltkurs. I mange tilfeller kan du søke opptak til ett og ett kurs.

 
Videreutdanning Undervisningsform
Akuttsykepleie Heltid i Trondheim
Anestesisjukepleie - Ålesund Heltid i Ålesund
Anestesisykepleie - Gjøvik Heltid i Gjøvik
Anestesisykepleie - Trondheim Heltid i Trondheim
Audiologi - enkeltemner Samlinger i Trondheim
Avansert klinisk sykepleie Deltid i Trondheim
Barn og unges psykiske helse Samlinger i Trondheim
Barnevernledelse Samlinger i Trondheim
Barnesykepleie Heltid i Trondheim
Demensomsorg Samlinger i Ålesund
Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Samlinger i Gjøvik
Etikk i praksis for helse- og sosialtjenesten Samlinger i Ålesund
Fedme og helse Samlinger i Trondheim
Flerkulturell forståelse Samlinger i Ålesund
Helsesøsterutdanning - Trondheim Heltid i Trondheim
Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil - Ålesund Samlinger i Ålesund.
Intensivsjukepleie - Ålesund Heltid i Ålesund
Intensivsykepleie - Gjøvik Heltid i Gjøvik
Intensivsykepleie - Trondheim Heltid i Trondheim
Jordmorutdanning Heltid i Trondheim
Kardiologisk sykepleie Samlinger i Trondheim
Kreftsykepleie - Trondheim Samlinger i Trondheim
Kreftsykepleie - Ålesund Samlinger i Ålesund
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Samlinger i Ålesund
Magnetisk resonans Samlinger i Trondheim
Mindfulness Samlinger i Oslo/Gjøvik
Nasjonal paramedic-utdanning Samlinger i Gjøvik, Lillehammer og Oslo
Nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell  Samlinger i Trondheim
Operasjonssjukepleie - Ålesund Heltid i Ålesund
Operasjonssykepleie - Gjøvik Heltid i Gjøvik
Operasjonssykepleie - Trondheim Heltid i Trondheim
Palliativ omsorg Samlinger i Gjøvik (en dag per uke)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Samlinger i Trondheim
Psykisk helsearbeid Samlinger i Trondheim
Psykososialt arbeid med barn og unge Samlinger i Trondheim
Smerte og palliasjon Samlinger i Trondheim
Tilrettelegging for helse, aktivitet og arbeid Samlinger i Trondheim
Tolking og beskrivesle av skjelettrøntgenbilder Samlinger i Gjøvik og Oslo
Tverrfaglig veiledning Samlinger i Gjøvik eller Lillehammer (en dag per uke)
Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering Samlinger i Ålesund
Tverrprofesjonell veiledning Samlinger i Ålesund
Ultralyd av hjerte og kar Samlinger i Trondheim
Ultralyddiagnostikk for jordmødre Samlinger i Trondheim

 

 
Bachelorprogram Undervisningsform
Sykepleie Samlinger i Gjøvik
 
Masterprogram Undervisningsform
Aktivitet og bevegelse Samlinger i Trondheim
Avansert klinisk sykepleie Samlinger i Ålesund
Barnevern Samlinger i Trondheim
Gerontologi Samlinger i Gjøvik
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Samlinger i Gjøvik og Lillehammer
Helseinformatikk Samlinger i Trondheim
Klinisk sykepleie Samlinger i Gjøvik
Logopedi Samlinger i Trondheim
Medisinsk MR-avbildning Nettbasert med samlinger i Trondheim
Pedagogisk- psykologisk rådgivning Samlinger i Trondheim
Psykisk helse Samlinger i Trondheim
Spesialpedagogikk Nettbasert med samlinger i Trondheim
 
Etterutdanningskurs Tid og sted
PPRP Assessment Course Nov. 12-16, Gjøvik
PPRP Intervention Course Nov. 19-23, Gjøvik

 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

Palliasjon 24.09.2018 Trondheim
Læringsteknologi for synshemmede 25.09.2018 Trondheim og Oslo
Akuttmedisin for legevaktpersonell 18.10.2018 Gjøvik
Smerte og smertebehandling 22.10.2018 Trondheim
Digital strategi og ledelse 25.10.2018 Ålesund
Medisinsk fysikk – kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikk 29.10.2018 Trondheim
Henvisning til spesialist for manuellterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell med henvisningsrett 19.11.2018 Trondheim
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
19.11.2018 Trondheim
Fasilitatorkurs simulering 20.11.2018 Gjøvik
Traumatisering hjå barn og unge – førebygging av omsorgssvikt, overgrep, sjølvskading og sjølvmord 09.01.2019 Trondheim
Ungdom, rus og avhengighet 10.01.2019 Trondheim
Arbeid og helse 10.01.2019 Trondheim
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 14.01.2019 Trondheim
Fysisk aktivitet 21.01.2019 Trondheim
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 22.01.2019 Trondheim
Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene 22.01.2019 Trondheim
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 29.01.2019 Trondheim
Barnevernledelse 12.02.2019 Trondheim
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 13.02.2019 Trondheim
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 18.03.2019 Trondheim.
Digitalisering av verdiskaping 10.04.2019 Ålesund
Innføring i audiopedagogikk 02.09.2019 Trondheim
Innføring i syn og synspedagogisk arbeid 03.09.2019
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.10.2019 Gardermoen og Oslo
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.10.2019 Gjøvik
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 04.01.2021 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 04.01.2021 Trondheim

Kathinka Meirik

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

To sykepleiere

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Bilde av kursdeltager

Lærer å like stillheten

På instruktørkurs i mindfulness lærer deltagerne få bedre kontakt med seg selv og måten de oppfatter omgivelsene på. Bli med på samling i instruktørkurs i mindfulness

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev