Videreutdanning og deltidsstudier:

Helse og omsorg


Tilbudene under er bygd opp av to eller flere enkeltkurs. I mange tilfeller kan du søke opptak til ett og ett kurs.

 
Videreutdanning Undervisningsform
Aktivitetsvitenskap Samlinger i Trondheim
Akuttsykepleie Heltid i Trondheim
Aldring, eldres helse og sykdom Samlinger i Trondheim
Anestesisjukepleie - Ålesund Heltid i Ålesund
Anestesisykepleie - Gjøvik Heltid i Gjøvik
Anestesisykepleie - Trondheim Heltid i Trondheim
Audiologi - enkeltemner Samlinger i Trondheim
Avansert klinisk sykepleie Deltid i Trondheim
Barn og unges psykiske helse Samlinger i Trondheim
Barnevernledelse Samlinger i Trondheim
Barnesykepleie Heltid i Trondheim
Bevegelsesvitenskap Samlinger i Trondheim
Demensomsorg Samlinger i Ålesund
Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Samlinger i Gjøvik
Etikk i praksis for helse- og sosialtjenesten Samlinger i Ålesund
Fedme og helse Samlinger i Trondheim
Flerkulturell forståelse Samlinger i Ålesund
Helsesøsterutdanning - Trondheim Heltid i Trondheim
Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil - Ålesund Samlinger i Ålesund.
Hverdagsaktiviteters bidrag til psykisk helse Samlinger i Trondheim
Intensivsjukepleie - Ålesund Heltid i Ålesund
Intensivsykepleie - Gjøvik Heltid i Gjøvik
Intensivsykepleie - Trondheim Heltid i Trondheim
Jordmorutdanning Heltid i Trondheim
Kardiologisk sykepleie Samlinger i Trondheim
Kreftsykepleie - Trondheim Samlinger i Trondheim
Kreftsykepleie - Ålesund Samlinger i Ålesund
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Samlinger i Ålesund
Magnetisk resonans Samlinger i Trondheim
MBSR-MBCT Teacher Training Samlinger i Oslo
Nasjonal paramedic-utdanning Samlinger i Gjøvik, Lillehammer og Oslo
Nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell  Samlinger i Trondheim
Operasjonssjukepleie - Ålesund Heltid i Ålesund
Operasjonssykepleie - Gjøvik Heltid i Gjøvik
Operasjonssykepleie - Trondheim Heltid i Trondheim
Oppmerksomt nærvær Samlinger ved Gjøvik (Sjusjøen)
Palliativ omsorg Samlinger i Gjøvik (en dag per uke)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Samlinger i Trondheim
Pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Samlinger i Trondheim
Prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere Samlinger i Gjøvik
Psykisk helse: Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv Samlinger i Trondheim
Psykisk helsearbeid Samlinger i Trondheim
Psykososialt arbeid med barn og unge Samlinger i Trondheim
Rus og psykisk helse Samlinger i Trondheim
Skriving av vitenskapelig artikkel Samlinger i Trondheim
Smerte og palliasjon Samlinger i Trondheim
Tolking og beskrivesle av skjelettrøntgenbilder Samlinger i Gjøvik og Oslo
Tverrfaglig veiledning Samlinger i Gjøvik eller Lillehammer (en dag per uke)
Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering Samlinger i Ålesund
Tverrprofesjonell veiledning Samlinger i Ålesund
Ultralyd av hjerte og kar Samlinger i Trondheim
Ultralyddiagnostikk for jordmødre Samlinger i Trondheim
Videreutdanning for kontoransatte innen barn og unges psykiske helse - del 2 Samlinger i Trondheim

 

 
Bachelorprogram Undervisningsform
Sykepleie Samlinger i Gjøvik
 
Masterprogram Undervisningsform
Aktivitet og bevegelse Samlinger i Trondheim
Avansert klinisk sykepleie Samlinger i Ålesund
Barnevern Samlinger i Trondheim
Gerontologi Samlinger i Gjøvik
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Samlinger i Gjøvik og Lillehammer
Helseinformatikk Samlinger i Trondheim
Klinisk sykepleie Samlinger i Gjøvik
Logopedi Samlinger i Trondheim
Medisinsk MR-avbildning Nettbasert med samlinger i Trondheim
Pedagogisk- psykologisk rådgivning Samlinger i Trondheim
Psykisk helse Samlinger i Trondheim
Spesialpedagogikk Nettbasert med samlinger i Trondheim

 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

To sykepleiere

Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

Krav til klinisk kompetanse hos sykepleiere i kommunehelsetjenesten har økt de siste årene. Møt to som har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Kardiologiske sykepleiere

Startet hjerteskole for pasienter

På St. Olavs hospital i Trondheim har sykepleiere startet en hjerteflimmerskole for pasienter etter å ha tatt videreutdanning i kardiologi. Les om videreutdanningen i kardiologisk sykepleie

Bilde av kursdeltager

Lærer å like stillheten

På instruktørkurs i mindfulness lærer deltagerne få bedre kontakt med seg selv og måten de oppfatter omgivelsene på. Bli med på samling i instruktørkurs i mindfulness

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev