Videreutdanning og deltidsstudier:

Helse og omsorg


 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

Helseinformatikk introduksjonskurs 28.01.2019 Trondheim
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 29.01.2019 Trondheim
Databaseteknikk 31.01.2019 Trondheim
Biologi og sykdomslære for informatikere 31.01.2019 Trondheim
Masteroppgave i helseinformatikk 01.02.2019 Trondheim
Klinisk farmasi og farmakoterapi 04.02.2019 Trondheim
Brukersentrert systemutvikling 04.02.2019 Trondheim
Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging 04.02.2019 Trondheim
Ultralyd av dialysefistler 07.02.2019 Trondheim
Medisin og samfunn 07.02.2019 Trondheim
Akutt og postoperativ smerte 11.02.2019 Trondheim
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 13.02.2019 Trondheim
Kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon 25.02.2019 Trondheim
Helseforsking - frå idé til prosjektprotokoll/artikkel 01.03.2019 Ålesund og Levanger
Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne 04.03.2019 Trondheim
Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi 07.03.2019 Trondheim
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 18.03.2019 Trondheim.
Akuttmedisin for legevaktpersonell 24.04.2019 Gjøvik
Barn og unges psykiske helse 29.08.2019 Trondheim
Innføring i kognitiv atferdsterapi 30.08.2019 Trondheim
Innføring i audiopedagogikk 02.09.2019 Trondheim
Innføring i syn og synspedagogisk arbeid 03.09.2019
Digital strategi og ledelse 10.10.2019 Ikke fastsatt
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.10.2020 Gardermoen og Oslo
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.10.2020 Gjøvik
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 04.01.2021 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 04.01.2021 Trondheim

Kathinka Meirik

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.

To sykepleiere

Ekstra kunnskap gir økt trygghet

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Bilde av kursdeltager

Lærer å like stillheten

På instruktørkurs i mindfulness lærer deltagerne få bedre kontakt med seg selv og måten de oppfatter omgivelsene på. Bli med på samling i instruktørkurs i mindfulness

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev