Videreutdanning, Trondheim

Barn og unges psykiske helse


Videreutdanningsemner som handler om å forstå og forbedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon.

Emnene kan tas enkeltvis for spesifikk kompetanseheving, eller flere samlet for en mer helhetlig videreutdanning. Se listen nederst på siden for hvilke emner som tilbys og for å se en oversikt over anbefalt emnesammensetning.


Målgruppe

Fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i ulike tjenester og arbeidssituasjoner, for eksempel:

behandlere, miljøpersonell i spesialisttjenester, kommuner og institusjoner som primært arbeider med forebygging, endringsarbeid og behandling av barn, unge og familier.

Undervisningsform

Deltidsstudium med samlinger fortrinnsvis i Trondheim. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Kursavgift

Prisen varierer fra emne til emne. Klikk på emnet du ønsker å ta i listen nederst på siden. 

Hvordan søke opptak

Du søker opptak til hvert enkelt emne. Klikk på emnet du ønsker å ta i listen nederst på siden. Søknadsfristen er normalt 1. mai for emner som har oppstart høstsemesteret og 1. desember for emner som har oppstart vårsemesteret.

Opptakskrav

1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi og medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor i 100% stilling eller tilsvarende. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester. Annen praksis kan godkjennes ut fra en individuell vurdering. Det anbefales at du er i minst 50% relevant jobb under studiene.

Noen emner kan ha tilleggskrav for opptak


Alle enkeltemner innen barn og unges psykiske helse

Anbefalt sammensetning av videreutdanningsemner

Vi tilbyr emner innenfor fire fordypningsretninger. I tabellene under finner du anbefalt emnesammensetning for deg som ønsker en mer helhetlig videreutdanning innenfor et fagområde.

Det anbefales sterkt at du tar MDV6201 - Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling 0-23 år i et systemperspektiv og MDV6202 - Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0 - 23 år eller MDV6215 - Barn og unges psykiske helse før du starter med fordypningsemnene som er listet opp under. 

Sped- og småbarns psykiske helse

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6260 Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse 15

Fagmetodeemner som kan tas etter MDV6260 er under utvikling. 

Ungdom, rus og avhengighet

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6244 Ungdom, rus og avhengighet           15
MDV6256 Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd           15

Et alternativ til å ta MDV6256 er:

MDV6249 Innføring i kognitiv atferdsterapi 7,5
MDV6254 Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 7,5

Du må ha fullført og bestått MDV6244 før du tar MDV6256. 

Traumatisering hos barn og unge

Nevroutviklingsforstyrrelser (autisme)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6255 Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 15
MDV6257 Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, metodeemne 15

Du må ha fullført og bestått MDV6255 før du tar MDV6257. 

Ønsker du å ta en mastergrad

Dersom du ønsker å ta en mastergrad innenfor Barn og unges psykiske helse og barnevern bør du søke om opptak til erfaringsbasert mastergrad i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern. Noen av enkeltemnene kan etter søknad inngå i mastergraden. 

Kontakt

Studieveileder:
studieveileder@rkbu.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Stine Stenhaug
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.