Barn og unges psykiske helse

Kursserie, Trondheim

Barn og unges psykiske helse

Jente i barnehagealder som bruker kosebamsen til pute. Illustrasjonsfoto.
Foto: yayimages.com

Barn og unges psykiske helse - ingress

Videreutdanningsemner som handler om å forstå og forbedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon.

Emnene kan tas enkeltvis for spesifikk kompetanseheving, eller flere samlet for en mer helhetlig videreutdanning. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke emner som tilbys når, og anbefalte kombinasjoner av emner.


Søke opptak

Søk opptak

Du søker opptak til ett og ett emne via listen nedenfor. Dersom du ønsker opptak til flere emner må du sende én søknad for hvert emne. 

  • Søknadsfrist høst-emner: 1. mai
  • Søknadsfrist vår-emner:   1. desember 

Opptakskrav

  • Fullført bachelor i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, psykologi eller andre tilsvarende utdanninger innen helse- og sosialfag. Eller bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning og lærerutdanning. (180 studiepoeng). 
     
  • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling, etter fullført bachelor.

EVU-Kurs Multi

Barn og unges psykiske helse - Studiets innhold

Ønsker du å ta en mastergrad

Dersom du ønsker å ta en mastergrad innenfor Barn og unges psykiske helse og barnevern bør du søke om opptak til erfaringsbasert mastergrad i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern. Noen av enkeltemnene kan etter søknad inngå i mastergraden. 

Kontakt

Kontakt

Ansvarlig fagmiljø:
RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern

Studieveiledning: 
studier@iph.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Stine Stenhaug
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev