Videreutdanning, Trondheim

Barn og unges psykiske helse

Jente som løper

Studiet handler om å forstå og forbedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon. Du kan ta ett eller flere emner og velge blant tre fordypningsområder.

Studiet kan inngå i erfaringsbasert masterprogram i barn og unges psykiske helse.


Målgruppe

Fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i ulike tjenester og arbeidssituasjoner, for eksempel:

  • behandlere, miljøpersonell i spesialisttjenester, kommuner og institusjoner som primært arbeider med forebygging, endringsarbeid og behandling av barn, unge og familier.

Undervisningsform

Deltidsstudium med samlinger i Trondheim. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Mange kurs innebærer praktisering av metodikk og veiledning som du enten må organisere selv, eller som organiseres av RKBU Midt-Norge.

Kursavgift

Prisen varierer fra emne til emne, se emnets nettside. Liste over emnene som tilbys finner du nederst på siden. 

Hvordan søke opptak

Du søker opptak på emnets nettside. Liste over emnene som tilbys finner du nederst på siden. 

Opptakskrav

1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester. Annen praksis kan godkjennes ut fra en individuell vurdering.

Emnene som inngår i modul 1 og modul 2 krever at du er i minst 50% relevant jobb under studiene.

Enkelte emner kan ha tilleggskrav for opptak.


Studiets oppbygging

Studiet består av en rekke enkeltemner som du kan velge blant. Studiet åpner for at du kan ta et eller flere enkeltemner eller en mastergrad. Noen emner må tas i bestemt rekkefølge.

Ønsker å ta en mastergrad? Se krav til oppbygging av erfaringsbasert mastergrad i barn og unges psykiske helse.

Wed, 24 May 2017 11:31:41 +0200

Kontakt

Studieveileder:
studieveileder@rkbu.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Varshita Venkatesh
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Meld deg på nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og å studere som voksen.