Videreutdanning, Trondheim

Barn og unges psykiske helse

Jente som løper

Videreutdanningsemner som handler om å forstå og forbedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon.

Emnene kan tas enkeltvis for spesifikk kompetanseheving, eller flere samlet for en mer helhetlig videreutdanning. Se listen nederst på siden for hvilke emner som tilbys. 


Målgruppe

Fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i ulike tjenester og arbeidssituasjoner, for eksempel:

behandlere, miljøpersonell i spesialisttjenester, kommuner og institusjoner som primært arbeider med forebygging, endringsarbeid og behandling av barn, unge og familier.

Undervisningsform

Deltidsstudium med samlinger fortrinnsvis i Trondheim. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Mange emner innebærer praktisering av metodikk og veiledning som du enten må organisere selv, eller som organiseres av RKBU Midt-Norge.

Kursavgift

Prisen varierer fra emne til emne, trykk på emnet i listen nedenfor. 

Hvordan søke opptak

Du søker opptak til hvert enkelt emne, trykk på emnet i listen nedenfor. 

Opptakskrav

1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi og medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor i 100% stilling eller tilsvarende. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester. Annen praksis kan godkjennes ut fra en individuell vurdering.

Det anbefales at du er i minst 50% relevant jobb under studiene.

Noen emner kan ha tilleggskrav for opptak - se emnets nettside.


Ønsker du å ta en mastergrad

Dersom du ønsker å ta en mastergrad innenfor Barn og unges psykiske helse og barnevern bør du søke om opptak til erfaringsbasert mastergrad i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern. Noen av enkeltemnene kan etter søknad inngå i mastergraden. 

Kontakt

Studieveileder:
studieveileder@rkbu.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Stine Stenhaug
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.