×

Barn og unges psykiske helse

Videreutdanning, Trondheim

Barn og unges psykiske helse

Jente i barnehagealder som bruker kosebamsen til pute. Illustrasjonsfoto.
Foto: yayimages.com

Barn og unges psykiske helse - ingress

Videreutdanningsemner som handler om å forstå og forbedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon.

Emnene kan tas enkeltvis for spesifikk kompetanseheving, eller flere samlet for en mer helhetlig videreutdanning. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke emner som tilbys når, og anbefalte kombinasjoner av emner.


Søke opptak

Søk opptak

Du søker opptak til ett og ett emne via listen nedenfor. Dersom du ønsker opptak til flere emner må du sende én søknad for hvert emne. 

  • Søknadsfrist høst-emner: 1. mai
  • Søknadsfrist vår-emner:   1. desember

Opptakskrav

  • Fullført bachelor i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, psykologi eller andre tilsvarende utdanninger innen helse- og sosialfag. Eller bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning og lærerutdanning. (180 studiepoeng). 
     
  • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.

Fordypninger

Anbefalt sammensetning av videreutdanningsemner

Vi tilbyr emner innenfor fire fordypningsretninger. I tabellene under finner du anbefalt emnesammensetning for deg som ønsker en mer helhetlig videreutdanning innenfor et fagområde.

Det anbefales sterkt at du tar MDV6201 - Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling 0-23 år i et systemperspektiv og MDV6202 - Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0 - 23 år før du starter med fordypningsemnene som er listet opp under. 

Fordypninger

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6260 Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse 15

Metodeemner som kan tas etter MDV6260 er under utvikling. 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6244 Ungdom, rus og avhengighet           15
MDV6256 Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd           15

Et alternativ til å ta MDV6256 er:

MDV6249 Innføring i kognitiv atferdsterapi 7,5
MDV6254 Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 7,5

Du må ha fullført og bestått MDV6244 før du tar MDV6256. 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6255 Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 15
MDV6257 Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, metodeemne 15

Du må ha fullført og bestått MDV6255 før du tar MDV6257. 

Barn og unges psykiske helse - Studiets innhold

Ønsker du å ta en mastergrad

Dersom du ønsker å ta en mastergrad innenfor Barn og unges psykiske helse og barnevern bør du søke om opptak til erfaringsbasert mastergrad i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern. Noen av enkeltemnene kan etter søknad inngå i mastergraden. 

Kontakt

Kontakt

Studieveileder:
studieveileder@rkbu.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Stine Stenhaug
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.