Psykisk helsearbeid

Videreutdanning, Trondheim

Psykisk helsearbeid


Psykisk helsearbeid pvi - bilder

 • To menn og tre kvinner i samtale rundt et bord. Foto.
  Foto: NTNU

Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i psykisk helsearbeid tilbys siste gang studieåret 2023/2024 og erstattes fra og med studieåret 2024/2025 av Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse -, rus- og avhengighetsarbeid (VPHLS).


Om studiet

Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU er en tverrfaglig videreutdanning på 60 studiepoeng som tilbys på heltid over ett år. Studieprogrammet har fokus på psykisk helse og ulike tiltak for mennesker med psykiske lidelser, samt konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, dens familie og nettverk. Brukerens kompetanse og selvbestemmelse er sentralt i utdanningen hvor brukerens erfaringer, utfordringer og ressurser, hverdagsliv, kommunikasjon og relasjoner vektlegges.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid med mennesker som har psykiske lidelser innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten. Studiet skal gjøre studentene i stand til å tilegne seg vitenskapelig og metodisk kompetanse, og til å forholde seg kritisk og analytisk til eksisterende kunnskap på feltet samt egen praksis.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er forankret i Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid av 01.12.05.


Studiets oppbygging

Studieplan

Obligatoriske emner studieåret 2023/2024:

 • MDV6401 Perspektiver og organisering av fag og tjenester i psykisk helsearbeid (7,5 sp)
 • MDV6402 Kommunikasjon og samhandling i psykisk helsearbeid (7,5 sp)
 • MDV6407 Tilnærmingsmåter i anvendt psykisk helsearbeid (7,5 sp)
 • MDV6408 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse (15 sp)
 • MDV6411 Fordypningsoppgave i psykisk helsearbeid (7,5 sp)
 • MH3005 Introduksjon til forskning (7,5 sp)

Valgemner studieåret 2023/2024:

 • MDV6216 - Psykisk helse og voldsproblematikk (7,5 sp)
 • MDV6410 – Selvmordsforebygging (7,5 sp)
 • MDV6424 – Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn (7,5 sp) ​​​​
 • MDV6423 - Marte Meo-metoden (7,5 sp)

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Tverrfaglige diskusjoner og studentaktive læringsaktiviteter er sentralt i studiet. Ansvar for egen læring både i og utenfor organisert undervisning, samhandling med andre i læringsprosessen, samt evne til egenrefleksjoner og kritisk tenkning vektlegges. Undervisningsaktiviteter gjennomføres som hovedregel fysisk. Noe digital undervisning kan forekomme.

Studiet inneholder sju emner, hvorav ett valgfritt emne. 

Praksis

Studiet har en praksisperiode som varer i åtte sammenhengende uker. Praksisperioden i studieåret 2023/2024 foregår våren 2024, fra og med uke 7 til og med uke 15 (uke 13 er påskefri).

NTNU skaffer praksisplasser og disse er i hovedsak i Trondheim og omkringliggende kommuner.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med studieveileder Marion Iren Larsen.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: SPVPH1
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 60
 • Ansvarlig: Institutt for psykisk helse
 • Studiested: Trondheim

Krav om politiattest (Fellesartikkel)

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Info om praksisemne ved psykisk helsearbeid

Info om praksisemne ved psykisk helsearbeid

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev