Jordmorfag

Erfaringsbasert masterprogram (2 år) - Trondheim

Jordmorfag

Nyffødt barn med mor og far
(Illustrasjonsfoto fra istock)

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Nærmere informasjon om tid og sted for studiestart blir gitt senere.

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under studiets oppbygning.

Om du ikke finner ditt emne, så vil det være klart til studiestart. Pensum vil bli informert om etter studiestart.

Hvis du har behov for tilrettelegging av din studiehverdag er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig etter at du har fått opptak.

Se gjerne også vår video om tilrettelegging.

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. De har ulike faglige og sosiale aktiviteter i løpet av studieåret, deriblant en fadderuke for nye studenter.

Jordmorfag - forside


Om jordmorfag

Master i jordmorfag passer for deg som er interessert i kvinnehelse, oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid og som liker å jobbe selvstendig.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 25 studenter.


Jobbmuligheter

Etter fullført master får du autorisasjon til å jobbe som jordmor. I tillegg kvalifiserer masterprogrammet for oppgaver innenfor klinisk fagledelse, undervisning og forskning.


Videre studier

Etter fullført master i jordmorfag er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.) eller en videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre.


Studiets oppbygning

Master i jordmorfag er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på fulltid over fire semestre (to år). Studieprogrammet består av en teoridel og en praksisdel, hver på 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder i hvis du har spørsmål om master i jordmorfag.


Studiemiljø

Hvordan er det å være masterstudent i Trondheim?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i jordmorfag har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i jordmorfag, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Immatrikulering 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff.  Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.