Jordmorfag

Jordmorfag

Master i jordmorfag

(Illustrasjonsfoto fra istock)

studyprogramme-autofacts-portlet

MJORDMOR, Tue Oct 03 13:34:00 CEST 2023 | ME

Er du interessert i kvinnehelse og oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid? Da er master i jordmorfag noe for deg!

Dette studiet er under endring. Neste opptak blir høsten 2024.

Du lærer å gi kyndig oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid, og om hvordan du ivaretar nyfødte barn. Du lærer også hvordan du fremmer kvinners reproduktive og seksuelle helse i ulike faser av livet.

Du vil gjennom studiet opparbeide deg ferdigheter som gjør deg i stand til å bidra i utviklingen av en forskningsbasert jordmortjeneste. Med en mastergrad kan du også kvalifisere til en forskerkarriere innenfor fagområdet.

Les mer om hva du lærer

Etter endt utdanning og med autorisasjon kan du jobbe som jordmor. Du kvalifiserer også til arbeid med klinisk fagledelse og oppgaver innenfor utdanning av jordmødre og annet helsepersonell, samt til ledende stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Forskning og undervisning er også aktuelle arbeidsområder.

Les mer om jobbmulighetene

Studiet tilbys i Trondheim.

Les mer om hvordan det er å være student i Trondheim

Les mer om studiemiljøet

Dette studiet er under endring. Neste opptak blir høsten 2024.

Master i jordmorfag er et fulltidsstudium over to år. Studiet har en jevn fordeling mellom praktiske og teoretiske emner og avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Teoriundervisningen foregår ved Campus Øya i Trondheim. Praksisemnene gjennomføres i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det er krav om obligatorisk oppmøte til all ferdighetstrening, simulering, seminarer og praksisstudier, samt undervisning med direkte tilknytning til praksisstudiene.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15 april. Du søker opptak via NTNUs Søknadsweb.

For å kvalifisere til opptak må du ha:

  • bachelorgrad i sykepleie
  • autorisasjon som sykepleier i Norge
  • minst 2 års yrkespraksis som sykepleier, tilsvarende 100 % stilling
  • gjennomsnittskarakter på C eller bedre i bachelorgraden din

Opptak av søkere er regulert av Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta kontakt dersom du har spørsmål om studiet.

Kontakt og veiledning