Jordmorfag

Erfaringsbasert masterprogram (2 år) - Trondheim

Jordmorfag


NB! Master i jordmorfag har opptak hvert andre år. Neste opptak blir høsten 2022. Vi tar altså ikke opp studenter i 2021.

Nyffødt barn med mor og far
(Illustrasjonsfoto fra istock)

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Jordmorfag - forside


Om jordmorfag

Master i jordmorfag passer for deg som er interessert i kvinnehelse, oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid og som liker å jobbe selvstendig.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 25 studenter.


Jobbmuligheter

Etter fullført master får du autorisasjon til å jobbe som jordmor. I tillegg kvalifiserer masterprogrammet for oppgaver innenfor klinisk fagledelse, undervisning og forskning.


Videre studier

Etter fullført master i jordmorfag er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.) eller en videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre.


Studiets oppbygning

Master i jordmorfag er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på fulltid over fire semestre (to år). Studieprogrammet består av en teoridel og en praksisdel, hver på 60 studiepoeng.


Studiemiljø

Hvordan er det å være masterstudent i Trondheim?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i jordmorfag har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i jordmorfag, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder i hvis du har spørsmål om master i jordmorfag.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Studiestart 2021

Studiestart 2021

Lurer du på når og hvor du skal møte første studiedag? 

Her vil det komme mer informasjon om studiestart etter 15. juni. 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?