Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Gjøvik
  Ålesund
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MAKALLMSP, Sat Apr 13 18:39:02 CEST 2024 | M2

Planlagt oppstart i august 2025.


Er du utdannet sykepleier og ønsker å bidra til å styrke kvaliteten på helse- og omsorgstjenesten i kommunene? Vil du øke egen sykepleiefaglige spiss- og breddekompetanse og få en spesialistgodkjenning i klinisk avansert sykepleie?

Da er master i avansert klinisk allmennsykepleie noe for deg!

På grunn av økt levealder i befolkningen, har pasientene flere og mer komplekse sykdomsbilder enn tidligere. Det er derfor behov for en større breddekompetanse blant norske sykepleiere.

Denne utdannelsen gir deg den kompetansen du trenger for å ivareta og sikre at denne pasientgruppen får den hjelpen de trenger.

Du lærer:

 • om de vanligste akutte og kroniske sykdommene og helseproblemene som pasienter i de kommunale helse- og omsorgstjenestene har.
 • om hvordan du går frem for å sikre nødvendig og god helsehjelp til denne pasientgruppen, i samarbeid med andre faggrupper.
 • hvordan du veileder pasienter, brukere og pårørende, og støtter de i å ta informerte og gode valg for å fremme mestring og livskvalitet.
 • hvordan tjenestene koordineres, om ledelse av tverrfaglige team og om hvordan du kommuniserer og samhandler godt på tvers av grupper, sektorer, tjenester og instanser.
 • hvordan du kan bidra med å utvikle og forbedre sykepleierfaget og tjenestene som tilbys.

Les mer om hva du lærer

Som sykepleier med spesialisering i klinisk avansert sykepleie, er du kvalifisert til stillinger med utvidet ansvar for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Kompetansen er spesielt relevant for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, hvor du som spesialistsykepleier vil spille en viktig rolle i kvalitetssikringen og utviklingen av helsetilbudet.

Mastergraden kvalifiserer også til stillinger som fagutviklingssykepleier samt ulike rådgiver- og lederstillinger. Andre jobbmuligheter er forsknings-, stipendiat- eller vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Les mer om jobbmulighetene

Studiet tilbys i Gjøvik og i Ålesund. Fra august 2024 også i Trondheim

Les om hvordan det er å være student i Gjøvik og Ålesund her:

Les mer om studiemiljøet

Master i avansert klinisk allmennsykepleie er et fulltidsstudium over to år som avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng. Praksis er en viktig del av utdanningen.

Første studieår består av obligatoriske sykepleiefaglige emner som sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling i kommunehelsetjenesten samt pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Det er seks uker praksis i vårsemesteret. Du får også innføring i forskningsmetoder, som danner grunnlaget for eget forskningsarbeid i masteroppgaven.

I andre studieår tar du to obligatoriske sykepleiefaglige emner, ett valgbart emne og skriver masteroppgave. Det er 6 uker praksis i vårsemesteret.  

Du kan også velge å ta deler av utdanningen i utlandet.

Les mer om studiets oppbygning

Planlagt oppstart i august 2025.

Du søker opptak via NTNUs Søknadsweb.

For å kvalifisere til opptak må du ha:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie
 • Gjennomsnittskarakter på C eller bedre i bachelorgraden din
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

Opptak av søkere er regulert av Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Les mer om opptak og opptakskrav

Planlagt oppstart i august 2025.

Kontakt og veiledning