Videreutdanning, Trondheim

Fedme og helse

Denne kursserien videreføres ikke fra og med studieåret 2019/2020.

Fedme er en global epidemi og er en risikofaktor for flere sykdommer. Konsekvensene kan bli enorme, både for enkeltindivider og for samfunnet. NTNU tilbyr fire kurs hvor du får tverrfaglige kunnskaper om fedmeproblematikken; alt fra definisjon og patofysiologi til konsekvenser, kirurgi og konservativ behandling av både voksne og barn. Kursene kan tas enkeltvis.


Målgruppe

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.  

Undervisningsform

To eller tre samlinger per kurs, med totalt fire til seks dagers varighet. Samlingene finner sted i Trondheim.

Kursavgift

3000,- per kurs à 7,5 studiepoeng.

Hvordan søke opptak

  1. Gå til kursoversikten
  2. Bruk søkelenke på nettsiden til kurset du ønsker å søke opptak til

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

For opptak til kursene Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne (MDV6017) og Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi (MDV6018) er det i tillegg krav om å ha gjennomført kurset Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser (MDV6015), slik at man har grunnleggende kunnskap om fedme.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Anbefalt forkunnskap

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i ernæringsfag, idrettsfag, farmasi, medisin eller klinisk psykologi, fysioterapi eller sykepleie.


Studiets innhold

Kursserien består av fire kurs og er tilrettelagt for deg som er i jobb ved at undervisningen er samlingsbasert. I undervisningen bruker vi datagrunnlaget fra HUNT for å diskutere hvordan den økende utbredelsen av fedme i befolkning kan bekjempes. Kursene vil også  gi en oversikt over dagens muligheter for forebygging og behandling, og innsikt i forskningsfronten både nasjonalt og internasjonal. 

Høst 
Emnekode Kurs Studiepoeng
MDV6015 Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 7,5
MDV6016 Forebygging av fedme 7,5
Vår
Emnekode Kurs Studiepoeng
MDV6017 Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne 7,5
MDV6018 Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi 7,5

Les mer om kursene og se når de tilbys

Kursserien har felles undervisning med NTNUs masterprogram i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse. 

Læringsmål

Dersom du fullfører hele kursserien vil du:

  • ha tilegnet deg en grunnleggende forståelse av epidemiologi, etiologi, patofysiologi, vurdering og konsekvenser av fedme sett i sammenheng med helse, økonomi og samfunnet for øvrig
  • ha tilegnet deg god kunnskap om hvilken rolle atferdsterapi, kosthold, trening, farmakologi og kirurgi spiller i fedmehåndtering, deres kort- og langtidsvirkninger og begrensninger
  • ha god kunnskap om metoder og tilnærminger brukt i helsefremmende tiltak og forebygging av fedme

Læringsmålene for de enkelte kursene finner du på nettsidene til de enkelte kursene.

Karrieremuligheter

Kompetanse om fedme og helse er etterspurt og vil være relevant for et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten innen fedmeforebygging og -behandling. 

Fagmiljø

NTNUs forskningsgruppe for fedme er et integrert forskningsmiljø mellom NTNU og St. Olavs hospital. Vi bruker data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) for å vise utviklingen av fedme prevalens i Norge de siste årene. Vi arbeider med å utvikle nye metoder for forebygging og behandling av fedme samt forståelsen av fedmeutvikling og hvorfor det er så vanskelig å oppå varig vektreduksjon.

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Se nettside for det enkelte kurs.

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.