Medisinsk bildeteknologi

Masterprogram, 4-årig (deltid) - Trondheim

Medisinsk bildeteknologi

MR-scanner som opereres av en kvinne
Foto: Ole Ekker / NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Medisinsk bildeteknologi - forside

Om medisinsk bildeteknologi

Kunne du tenke deg å jobbe med fagutvikling og forskning innen magnetisk resonans (MR) eller ultralyd? 

Master i medisinsk bildeteknologi har fokus på fysikken bak fremstillingen av medisinske bilder. Studiet går på deltid over fire år. I tillegg til samlinger, er det mye nettbasert undervisning. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med jobb.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 15 studenter til studieretning MR og 5 studenter til studieretning ultralyd.


Jobbmuligheter

Gjennom mastergraden lærer du å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt, og vil være kvalifisert for forsknings- og utviklingsarbeid i medisinsk bildeteknologi, i privat og offentlig sektor. 


Videre studier

Etter fullført master i medisinsk bildeteknologi er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i medisinsk bildeteknologi består av to separate studieretninger i magnetisk resonans (MR) og ultralyd. Innenfor ultralyd kan du spesialisere deg i hjerte eller kar. Noen av emnene er felles for begge studieretninger, mens andre emner er studieretningsspesifikke. Mastergraden avsluttes med masteroppgaven. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder i hvis du har spørsmål om master i medisinsk bildeteknologi.


Studiemiljø

Hvordan er det å være masterstudent i medisinsk bildeteknologi ved NTNU?


Utenlandsopphold 

Som masterstudent i medisinsk bildeteknologi, studieretning MR eller ultralyd, har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i medisinsk bildeteknologi, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Følg oss på instagramStudentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål. Følg oss på ntnustudent


Opptak til NTNU

Ofte stilte spørsmål og svar