Medisinsk bildeteknologi

Masterprogram, 4-årig (deltid) - Trondheim

Medisinsk bildeteknologi


NB! Master i medisinsk bildeteknologi har opptak hvert andre år. Neste opptak blir høsten 2022. Vi tar altså ikke opp studenter i 2021.

MR-scanner som opereres av en kvinne
Foto: Ole Ekker / NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Medisinsk bildeteknologi - forside

Om medisinsk bildeteknologi

Kunne du tenke deg å jobbe med fagutvikling og forskning innen magnetisk resonans (MR) eller ultralyd? 

Master i medisinsk bildeteknologi har fokus på fysikken bak fremstillingen av medisinske bilder. Dette gir deg en grundig teoretisk skolering, både i fag og metode. Hvis du er mer interessert i praktisk anvendelse av disse modalitetene, tilbyr NTNU videreutdanninger innen ultralyd og MR.

Studiet går på deltid over fire år. I tillegg til samlinger, er det mye nettbasert undervisning. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med jobb.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 15 studenter til studieretning MR og 5 studenter til studieretning ultralyd.


Jobbmuligheter

Gjennom mastergraden lærer du å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt, og vil være kvalifisert for forsknings- og utviklingsarbeid i medisinsk bildeteknologi, i privat og offentlig sektor. 


Videre studier

Etter fullført master i medisinsk bildeteknologi er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i medisinsk bildeteknologi består av to separate studieretninger i magnetisk resonans (MR) og ultralyd. Innenfor ultralyd kan du spesialisere deg i hjerte eller kar. Noen av emnene er felles for begge studieretninger, mens andre emner er studieretningsspesifikke. Mastergraden avsluttes med masteroppgaven. Masteroppgaven skal baseres på bildediagnostiske data. Hvis du er radiograf eller har videreutdanning i praktisk ultralyd, kan du selv stå for innsamling av data.


Studiemiljø

Hvordan er det å være masterstudent i medisinsk bildeteknologi ved NTNU?


Utenlandsopphold 

Som masterstudent i medisinsk bildeteknologi, studieretning MR eller ultralyd, har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i medisinsk bildeteknologi, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder i hvis du har spørsmål om master i medisinsk bildeteknologi.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Studiestart 2021

Studiestart 2021

Lurer du på når og hvor du skal møte første studiedag? 

Her vil det komme mer informasjon om studiestart etter 15. juni. 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona