Medisinsk bildeteknologi

Medisinsk bildeteknologi

Master i medisinsk bildeteknologi

Ole Ekker / NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MMEDBT, Fri Sep 22 03:04:48 CEST 2023 | M2

Master i medisinsk bildeteknologi vil fra og med opptaket høsten 2024, tilbys som en «påbygningsmaster», som går på deltid over 2 år. Masteren bygger på videreutdanning i MR eller videreutdanning i ultralyd. Du må ha gjennomført en av disse videreutdanningene på 60 studiepoeng for å kvalifisere til opptak. Studiet er nett- og samlingsbasert, som gjør det mulig å kombinere med jobb. Informasjonen på nettsidene vil bli oppdatert i desember 2023.

Kunne du tenke deg å jobbe med fagutvikling og forskning innen magnetisk resonans (MR) eller ultralyd? 

Master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU passer for deg som ønsker grundig forståelse for teorien og teknologien bak dannelsen av medisinske bilder. Du spesialiserer deg innen MR eller ultralyd, og lærer metodisk arbeid for utvikling, kvalitetssikring eller forskning.

Masterprogrammet er tilpasset deg som har en bachelorgrad i helsefag, som for eksempel radiografi, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi eller sykepleie. For å utføre opptak av diagnostiske bilder må du ha en utdanning som kvalifiserer for dette, som bachelor i radiografi eller videreutdanning i praktisk ultralyd.

Studiet går på deltid over to år. I tillegg til samlinger, er det mye nettbasert undervisning. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med jobb.

Master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU passer for deg som ønsker en grundig forståelse for teorien og teknologien bak dannelsen av medisinske bilder. Du spesialiserer deg innen MR eller ultralyd, og lærer metodisk arbeid for utvikling, kvalitetssikring eller forskning.

Masterprogrammet er tilpasset deg som har en bachelorgrad i helsefag eller tilsvarende, og som har tatt videreutdanning i MR eller ultralyd. For å utføre opptak av diagnostiske bilder må du ha en utdanning som kvalifiserer for dette, som bachelor i radiografi eller videreutdanning i praktisk ultralyd.

Studiet går på deltid over to år med mye nettbasert undervisning. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med jobb.

Masterprogrammet har fokus på fysikken bak fremstillingen av medisinske ultralyd- eller MR-bilder, så det er en fordel om du har interesse for realfag og teknologi. Gjennom dette studiet bygger du opp generell kompetanse i forskning og utviklingsarbeid innen bildeteknologi. Du får i tillegg spisskompetanse innen den bildediagnostiske modaliteten som du velger å fordype deg i.

I siste del av studiet skriver du masteroppgave. Da skal du gjennomføre et prosjekt hvor du bruker kunnskapen og kompetansen som du har tilegnet deg gjennom den teoretiske delen av studiet.

Masteroppgaven skal baseres på bildediagnostiske data. Hvis du er radiograf, eller har en videreutdanning i praktisk ultralyd, kan du selv stå for innsamling av data. Hvis du har annen utdanningsbakgrunn, kan du bruke allerede innsamlet data.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven får du brukt din kunnskap om forskningsetiske retningslinjer for studier med pasienter, erfaring i utvikling av bildediagnostiske undersøkelsesprotokoller, metoder for bildebehandling og statistisk behandling av data.

Les mer om hva du lærer

Med en master i medisinsk bildeteknologi fra NTNU får du kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i skjæringspunktet mellom realfag og helsefag. Gjennom mastergraden lærer du å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt, og du vil bli kvalifisert for forsknings- og utviklingsarbeid i medisinsk bildeteknologi, i privat og offentlig sektor. Du etablerer altså et kunnskaps- og erfaringsgrunnlag som gjør deg godt egnet til for eksempel å ta en aktiv rolle i deler av det faglige utviklingsarbeidet ved en bildediagnostisk avdeling. Studiet kvalifiserer også for undervisning i den videregående skolen og på universitets- og høgskolenivå.

Les mer om jobbmulighetene

Master i medisinsk bildeteknologi er i stor grad et nettbasert studieprogram. Digitale verktøy er derfor en viktig faktor for å etablere et godt studiemiljø.

Masterprogrammet legger opp til et sett med digitale løsninger for samarbeid og kommunikasjon mellom grupper av studenter, og mellom studenter og undervisere. Studenter og ansatte har tilgang til etablerte og gode digitale verktøy for kommunikasjon med lyd og bilde, med gode tekniske støttefunksjoner ved NTNU.

I tillegg til det nettbaserte arbeidet, er det også samlinger på campus i Trondheim. Under samlingene er det undervisning på dagtid, og det legges opp til en del sosiale aktiviteter på kveldstid. Det er blant annet vanlig at vi går ut og spiser middag sammen, og at studentene selv tar ansvar for felles aktiviteter på kveldene.

På denne måten blir vi godt kjent med hverandre på samling, noe som gir et godt grunnlag for fortsatt samarbeid via nett.

Trondheim

Byen som preges av studenter

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Les mer om studiemiljøet

Master i medisinsk bildeteknologi er en fordypning i det teoretiske grunnlaget for bildedannelse, og i vitenskapelig arbeid med vekt på anvendelse av medisinsk bildedata i forskning. Studieprogrammet har to separate studieretninger: Magnetisk resonans (MR) og Ultralyd.

Master i medisinsk bildeteknologi består av tre hoveddeler:

  • Fellesemner (til sammen 30 studiepoeng)
  • Studieretningsspesifikke emner (til sammen 60 studiepoeng)
  • Masteroppgave (30 studiepoeng)

Eksperter i team (EiT)

Eksperter i team (EiT) er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU. EiT undervises intensivt over tre uker i januar.

Undervisningsspråk

De fleste av emnene undervises på norsk eller andre skandinaviske språk, men noen emner kan ha undervisning på engelsk. Masteroppgaven kan du skrive på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.

Les mer om studiets oppbygning

Det er ikke opptak til Master i medisinsk bildeteknologi i 2022. Neste opptak blir i 2024

Opptakskrav

Master i medisinsk bildeteknologi er for deg som har fullført en videreutdanning i MR eller ultralyd.

For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak.

Under finner du praktisk informasjon om hvordan du søker

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder på e-post: isb-post@medisin.ntnu.no hvis du har spørsmål om master i medisinsk bildeteknologi.

Kontakt og veiledning