Medisinsk bildeteknologi

Ole Ekker / NTNU

Medisinsk bildeteknologi

Master i medisinsk bildeteknologi

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradDeltid, 4 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MMEDBT, Wed Mar 29 17:51:53 CEST 2023 | M2

Kunne du tenke deg å jobbe med fagutvikling og forskning innen magnetisk resonans (MR) eller ultralyd? 

Master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU passer for deg som ønsker grundig forståelse for teorien og teknologien bak dannelsen av medisinske bilder. Du spesialiserer deg innen MR eller ultralyd, og lærer metodisk arbeid for utvikling, kvalitetssikring eller forskning.

Masterprogrammet er tilpasset deg som har en bachelorgrad i helsefag, som for eksempel radiografi, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi eller sykepleie. For å utføre opptak av diagnostiske bilder må du ha en utdanning som kvalifiserer for dette, som bachelor i radiografi eller videreutdanning i praktisk ultralyd.

Studiet går på deltid over fire år. I tillegg til samlinger, er det mye nettbasert undervisning. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med jobb.

Master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU passer for deg som ønsker grundig forståelse for teorien og teknologien bak dannelsen av medisinske bilder. Du spesialiserer deg innen MR eller ultralyd, og lærer metodisk arbeid for utvikling, kvalitetssikring eller forskning.

Les mer om hva du lærer

Med en master i medisinsk bildeteknologi fra NTNU får du kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i skjæringspunktet mellom realfag og helsefag. Gjennom mastergraden lærer du å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt, og du vil bli kvalifisert for forsknings- og utviklingsarbeid i medisinsk bildeteknologi, i privat og offentlig sektor. Du etablerer altså et kunnskaps- og erfaringsgrunnlag som gjør deg godt egnet til for eksempel å ta en aktiv rolle i deler av det faglige utviklingsarbeidet ved en bildediagnostisk avdeling. Studiet kvalifiserer også for undervisning i den videregående skolen og på universitets- og høgskolenivå.

Les mer om jobbmulighetene

Master i medisinsk bildeteknologi er i stor grad et nettbasert studieprogram. Digitale verktøy er derfor en viktig faktor for å etablere et godt studiemiljø.

Masterprogrammet legger opp til et sett med digitale løsninger for samarbeid og kommunikasjon mellom grupper av studenter, og mellom studenter og undervisere. Studenter og ansatte har tilgang til etablerte og gode digitale verktøy for kommunikasjon med lyd og bilde, med gode tekniske støttefunksjoner ved NTNU.

I tillegg til det nettbaserte arbeidet, er det også samlinger på campus i Trondheim. Under samlingene er det undervisning på dagtid, og det legges opp til en del sosiale aktiviteter på kveldstid. Det er blant annet vanlig at vi går ut og spiser middag sammen, og at studentene selv tar ansvar for felles aktiviteter på kveldene.

På denne måten blir vi godt kjent med hverandre på samling, noe som gir et godt grunnlag for fortsatt samarbeid via nett.

Trondheim

Byen som preges av studenter

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Les mer om studiemiljøet

Master i medisinsk bildeteknologi er en fordypning i det teoretiske grunnlaget for bildedannelse, og i vitenskapelig arbeid med vekt på anvendelse av medisinsk bildedata i forskning. Studieprogrammet har to separate studieretninger:

 • Magnetisk resonans (MR)
 • Ultralyd

Innenfor studieretningen i ultralyd, tilbyr vi spesialisering i henholdsvis hjerte og kar. Du velger spesialisering etter at du har fått opptak til masterprogrammet. Vi tar forbehold om at det ikke vil bli undervisning i begge spesialiseringer dersom det er få studenter.

Master i medisinsk bildeteknologi består av tre hoveddeler:

 • Fellesemner (til sammen 30 studiepoeng)
 • Studieretningsspesifikke emner (til sammen 60 studiepoeng)
 • Masteroppgave (30 studiepoeng)

Eksperter i team (EiT)

Eksperter i team (EiT) er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU. EiT undervises intensivt over tre uker i januar.

Undervisningsspråk

De fleste av emnene undervises på norsk eller andre skandinaviske språk, men noen emner kan ha undervisning på engelsk. Masteroppgaven kan du skrive på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.

Les mer om studiets oppbygning

Det er ikke opptak til Master i medisinsk bildeteknologi i 2022. Neste opptak blir i 2024

Opptakskrav

Master i medisinsk bildeteknologi er for deg som har fullført en videreutdanning i MR eller ultralyd.

For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak.

Under finner du praktisk informasjon om hvordan du søker

Les mer om opptak og opptakskrav her

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder på e-post: isb-post@medisin.ntnu.no hvis du har spørsmål om master i medisinsk bildeteknologi.

Kontakt og veiledning