Medisinsk bildeteknologi

Medisinsk bildeteknologi

Master i medisinsk bildeteknologi

Ole Ekker / NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MMEDBT, Fri Apr 19 23:31:05 CEST 2024 | M2

Master i medisinsk bildeteknologi vil fra og med opptaket høsten 2024, tilbys som en «påbygningsmaster», som går på deltid over 2 år. Masteren bygger på videreutdanning i MR eller videreutdanning i ultralyd. Du må ha gjennomført en av disse videreutdanningene på 60 studiepoeng for å kvalifisere til opptak. Studiet er nett- og samlingsbasert, som gjør det mulig å kombinere med jobb. Etter at du har gjennomført masterprogrammet vil du ha en mastergrad på til sammen 120 studiepoeng. 

Master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU passer for deg som ønsker å jobbe med fagutvikling og forskning innen magnetisk resonans (MR) eller ultralyd.

I masterprogrammet vil du lære metodisk arbeid for utvikling, kvalitetssikring eller forskning. Studiet går på deltid over to år. I tillegg til samlinger, er det mye nettbasert undervisning. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med jobb.

Master i medisinsk bildeteknologi passer for deg som ønsker å lære metodisk arbeid for utvikling, kvalitetssikring eller forskning innen fremstilling av diagnostiske bilder.  Første studieår gir en grundig innføring i ulike bildediagnostiske modaliteter, metoder for analyser av bildediagnostiske bilder, grunnleggende statistiske kunnskaper og ferdigheter, og samarbeidskompetanse.

Andre studieår jobber du med masteroppgaven, og i siste del av studiet skriver du masteroppgave. Da skal du gjennomføre et prosjekt hvor du bruker kunnskapen og kompetansen som du har tilegnet deg gjennom dette første året på master, og bruke modaliteten du har videreutdanning i. Gjennom arbeidet med masteroppgaven får du brukt din kunnskap om forskningsetiske retningslinjer for studier med pasienter, erfaring i utvikling av bildediagnostiske undersøkelsesprotokoller, metoder for bildebehandling og statistisk behandling av data. Det legges til rette for at masterstudenter kan knytte seg til pågående forskningsprosjekt når de skal velge tema for sin masteroppgave.

Les mer om hva du lærer

Med en master i medisinsk bildeteknologi fra NTNU får du kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i skjæringspunktet mellom realfag og helsefag. Gjennom mastergraden lærer du å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt, og du vil bli kvalifisert for forsknings- og utviklingsarbeid i medisinsk bildeteknologi, i privat og offentlig sektor. Du etablerer altså et kunnskaps- og erfaringsgrunnlag som gjør deg godt egnet til for eksempel å ta en aktiv rolle i deler av det faglige utviklingsarbeidet ved en bildediagnostisk avdeling. Studiet kvalifiserer også for undervisning i den videregående skolen og på universitets- og høgskolenivå.

Les mer om jobbmulighetene

Master i medisinsk bildeteknologi er i stor grad et nettbasert studieprogram. Digitale verktøy er derfor en viktig faktor for å etablere et godt studiemiljø.

Masterprogrammet legger opp til et sett med digitale løsninger for samarbeid og kommunikasjon mellom grupper av studenter, og mellom studenter og undervisere. Studenter og ansatte har tilgang til etablerte og gode digitale verktøy for kommunikasjon med lyd og bilde, med gode tekniske støttefunksjoner ved NTNU.

I tillegg til det nettbaserte arbeidet, er det også samlinger på campus i Trondheim. Under samlingene er det undervisning på dagtid, og det legges opp til en del sosiale aktiviteter på kveldstid. Det er blant annet vanlig at vi går ut og spiser middag sammen, og at studentene selv tar ansvar for felles aktiviteter på kveldene.

På denne måten blir vi godt kjent med hverandre på samling, noe som gir et godt grunnlag for fortsatt samarbeid via nett.

Trondheim

Byen som preges av studenter

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Les mer om studiemiljøet

Master i medisinsk bildeteknologi har to studieretninger: Magnetisk resonans (MR) og Ultralyd.

Første studieår følger du emner. Disse er felles med andre studenter på samme masterprogram, på andre masterprogram innen helsefag, og andre masterprogram ved NTNU. Andre studieår jobber du med masteroppgaven.

 • Fellesemner; fire emner på 7,5 studiepoeng hver, og til sammen 30 studiepoeng
  • Introduksjon til medisinsk bildeteknologi
  • Epidemiologiske og statistiske metoder 1
  • Bildebehandling og automatisert klassifisering
  • Eksperter i team (EiT)
 • Masteroppgave på 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

De fleste av emnene undervises på norsk eller andre skandinaviske språk, men noen emner kan ha undervisning på engelsk. Masteroppgaven kan du skrive på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.

Utenlandsopphold

Vi har ingen direkte avtaler for utenlandsopphold på dette studieprogrammet, men vi legger til rette for utreise og hjelper deg med i prosessen. ISB har mange kontakter innen utdanning og forskning i ultralyd og MR rundt om i verden, og kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med relevante fagmiljø. Ta kontakt med studieprogramleder så tidlig som mulig hvis du synes dette høres interessant ut.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15 april 2024. Du søker opptak via NTNUs Søknadsweb.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen helsefag, eksempelvis radiografi, fysioterapi eller sykepleie.
 • Gjennomsnittskarakter C eller bedre i bachelorgraden
 • Autorisasjon som helsepersonell
 • Fullført videreutdanning i MR eller ultralyd fra NTNU på minimum 60 studiepoeng:
  • MTVMRDEL, MTVRHEL, FTVIDULTRA, VULTRAMUSK, eller emnesamlingen RAT6001, RAT6002, RAT6003 og RAT6004

Under finner du praktisk informasjon om hvordan du søker

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder på e-post: studier@isb.ntnu.no hvis du har spørsmål om master i medisinsk bildeteknologi.

Kontakt og veiledning