Videreutdanning

Nasjonal paramedic-utdanning

Om nasjonal paramedic-utdanning

Nasjonal paramedic-utdanning er et videreutdanningstilbud for faglært ambulansepersonell, og består av en årsenhet på 60 studiepoeng. Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Realkompetanse vil si at søkeren må være 25 år eller eldre, og ha minimum 5 års yrkespraksis, autorisert fagarbeider i ambulansefaget, minimum 1 års erfaring fra ambulanseyrket i full stilling.


Jobbmuligheter

For den enkelte ambulansearbeider skal studiet gi økt kompetanse i fremtidig yrkesutøvelse og øket evne til eget ansvar for faglig utvikling og oppdatering. Etter endt Paramedic-utdanning skal den enkelte ambulansearbeider ha videreutviklet sin handlings- og vurderingskompetanse i tilknytning til yrkesutøvelsen.


Studiets oppbygging

Nasjonal Paramedic-utdanning gjennomføres på deltid. Undervisningssamlingene foregår på NTNU Gjøvik, Høgskolen i Innlandet og Oslo universitetssykehus, Ullevål.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: ÅRPARAMED
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid 2 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: Studiet vil bli utlyst høsten 2017, og har planlagt oppstart i januar 2018. Mer informasjon om frist og søknadsprosedyre kommer.

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.