Nasjonal paramedic

Nasjonal paramedic

Videreutdanning for ambulansepersonell

Studier EVU-faktaboks

Nasjonal paramedic-utdanning er et videreutdanningstilbud for faglært ambulansepersonell. Studiet er nett- og samlingsbasert og kan tas på deltid over 2 år. Samlingene foregår på NTNU i Gjøvik og helseforetak i Helse Sør-Øst. Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Faglært ambulansepersonell. 

Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Les mer om hva du lærer

1. semester:

  • Kommunikasjon og etikk emne 1 PARA1011 (høst) 7,5 sp
  • Anatomi og fysiologi emne 2 PARA1013 (høst) 10 sp
  • Helserett emne 3 PARA1012 (høst) 7,5 sp

2. semester:

  • Kommunikasjon og etikk emne 1 PARA1011 (vår) 7,5 sp 
  • Helserett emne 3 PARA1012 (vår) 7,5 sp
  • Farmakologi emne 4 PARA1004 (vår) 5 sp

3. semester:

  • Akuttmedisin emne 5 PARA1005 (høst)  1, 5 sp
  • Akuttmedisin 2 emne 6 PARA1006 (høst) 10 sp

4. semester:

  • Traumatologi emne 7 PARA1007 (vår) 10 sp
  • Operativt ambulansearbeid emne 8 PARA1008 (vår) 5 sp

Les mer om studiets oppbygning

Nasjonal Paramedic-utdanning gjennomføres på deltid. Undervisning vil foregå på NTNU i Gjøvik og i Helseforetak i Helse Sør-Øst. Hvert semester har 2–3 samlinger på 3 dager. Det benyttes også nettstøttet undervisning i mellomperiodene. Sykehushospitering og/eller simulering skal inngå i de tre siste emnene. Tilsammen inngår 3 uker hospitering. 

Les mer om undervisning

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Realkompetanse vil si at søkeren må være 25 år eller eldre, og ha minimum 5 års yrkespraksis, fagbrev som ambulansepersonell og minimum 2 års erfaring fra ambulanseyrket i full stilling. Annet helsepersonell med relevant bachelorutdanning og med minimum 2 års erfaring i full stilling fra ambulanseyrket kan også søke.

Du søker opptak til studiet direkte til NTNU via Søknadsweb, som åpner ca. 1. februar.

Les mer om opptak og opptakskrav

Dette er et betalingsstudium. Studieavgiften er fra og med studieåret 2024/2025 kr48.440,-, fordelt på kr 12.110,- per semester.

I tillegg til studieavgift må du betale semesteravgift, for tiden kr 600,- per semester.

Les mer om kostnader

Studenttorget ved NTNU i Gjøvik gir deg veiledning, rådgiving og service. Du finner oss i G-bygget på campus: Teknologiveien 22, Gjøvik. Kontakt: studier@gjovik.ntnu.no

Kontakt og veiledning