Nasjonal paramedic

Nasjonal paramedic

Videreutdanning for ambulansepersonell

Studier EVU-faktaboks

Nasjonal paramedic-utdanning er et videreutdanningstilbud for faglært ambulansepersonell. Studiet er nett- og samlingsbasert og kan tas på deltid over 2 år. Samlingene foregår på NTNU i Gjøvik og helseforetak i Helse Sør-Øst. Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Faglært ambulansepersonell. 

Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Les mer om hva du lærer

1. semester:

  • Kommunikasjon og etikk emne 1 PARA1011 (høst) 7,5 sp
  • Anatomi og fysiologi emne 2 PARA1013 (høst) 10 sp
  • Helserett emne 3 PARA1012 (høst) 7,5 sp

2. semester:

  • Kommunikasjon og etikk emne 1 PARA1011 (vår) 7,5 sp 
  • Helserett emne 3 PARA1012 (vår) 7,5 sp
  • Farmakologi emne 4 PARA1004 (vår) 5 sp

3. semester:

  • Akuttmedisin emne 5 PARA1005 (høst)  1, 5 sp
  • Akuttmedisin 2 emne 6 PARA1006 (høst) 10 sp

4. semester:

  • Traumatologi emne 7 PARA1007 (vår) 10 sp
  • Operativt ambulansearbeid emne 8 PARA1008 (vår) 5 sp

Les mer om studiets oppbygning

Nasjonal Paramedic-utdanning gjennomføres på deltid. Undervisning vil foregå på NTNU i Gjøvik og i Helseforetak i Helse Sør-Øst. Hvert semester har 3 samlinger på 3 dager. Det benyttes også nettstøttet undervisning i mellomperiodene. Sykehushospitering og/eller simulering skal inngå i de tre siste emnene. Tilsammen inngår 3 uker hospitering. 

Les mer om undervisning

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Realkompetanse vil si at søkeren må være 25 år eller eldre, og ha minimum 5 års yrkespraksis, fagbrev som ambulansepersonell og minimum 1 års erfaring fra ambulanseyrket i full stilling. Annet helsepersonell med relevant bachelorutdanning og med minimum 1 års erfaring i full stilling fra ambulanseyrket kan også søke.

Les mer om opptak og opptakskrav

Dette er et betalingsstudium. Pris er kr. 58 000,- fordelt på kr 14 500,- per semester.

Les mer om kostnader

Studenttorget ved NTNU i Gjøvik gir deg veiledning, rådgiving og service. Du finner oss i G-bygget på campus: Teknologiveien 22, Gjøvik. Kontakt: studier@gjovik.ntnu.no

Kontakt og veiledning