Nasjonal paramedic-utdanning

Videreutdanning

Nasjonal paramedic-utdanning


Nasjonal paramedic-utdanning

Nasjonal paramedic-utdanning

Om nasjonal paramedic-utdanning

Nasjonal paramedic-utdanning er et videreutdanningstilbud for faglært ambulansepersonell, og består av en årsenhet på 60 studiepoeng. Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Realkompetanse vil si at søkeren må være 25 år eller eldre, og ha minimum 5 års yrkespraksis, autorisert fagarbeider i ambulansefaget, minimum 1 års erfaring fra ambulanseyrket i full stilling. Annet autorisert helsepersonell med relevant bachelorutdanning og med minimum 1 års erfaring i full stilling fra ambulanseyrket kan også søke.


Jobbmuligheter

For den enkelte ambulansearbeider skal studiet gi økt kompetanse i fremtidig yrkesutøvelse og øket evne til eget ansvar for faglig utvikling og oppdatering. Etter endt Paramedic-utdanning skal den enkelte ambulansearbeider ha videreutviklet sin handlings- og vurderingskompetanse i tilknytning til yrkesutøvelsen.


Studiets oppbygging

Nasjonal Paramedic-utdanning gjennomføres på deltid. Undervisningssamlingene foregår på NTNU i Gjøvik, Høgskolen i Innlandet og Oslo universitetssykehus, Ullevål.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: ÅRPARAMED
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid 2 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Studiet tilbys ikke i 2021. 

Pris: kr 56400. Se pris og angrerett

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.