Palliativ omsorg

Palliativ omsorg

Studier EVU-faktaboks

Det er et stort behov for tverrprofesjonell kompetanse for å imøtekomme samfunnets behov for et godt helsetjenestetilbud for mennesker i livets sluttfase. Studiet har, i tråd med hospicefilosofien, fokus på helhetlig lindring i den avsluttende fasen av livet for pasienter og deres pårørende. 

Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for personer med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger.

Samarbeid mellom ulike profesjoner og fagtradisjoner i møte med aktuelle problemstillinger står sentralt. For deg som er sykepleier, kan studiet inngå som en del av Master i klinisk sykepleie og for andre profesjoner kan studiet inngå som en del av en tverrfaglig master.

 

Som student på videreutdanningen i palliativ omsorg ved NTNU får du en unik kompetanse som er etterspurt både i spesialist- og kommune­helsetjenesten. 

Studiet kvalifiserer deg for oppgaver innen palliativ omsorg i kommunehelsetjenesten og i spesialiserte enheter for alvorlig syke og ­døende – på sykehus, sykehjem og hjemme­basert omsorg.

Les mer om hva du lærer

Studiet gir 60 studiepoeng, og er tilrettelagt som et samlingsbasert deltidsstudium over 2 år. Samlingene går gjerne over 2-3 dager, og det er ca. 4-5 samlinger per semester.

Les mer om studiets oppbygning

Samlingsbasert deltidsstudium over 2 år. Samlingene går gjerne over 2-3 dager, og det er ca. 4-5 samlinger per semester.

Studiestart 2023: Første samling er 28. og 29. august 2023. 

Les mer om undervisning

Opptakskrav til studiet er fullført bachelorutdanning innen helsefag, og minimum to års yrkeserfaring i omsorg for alvorlig syke og døende mennesker. Du kan søke direkte opptak til 2. år dersom du har relevant videreutdanning innen palliativ omsorg på 30 stp. fra før. Du søker opptak til studiet direkte til NTNU via Søknadsweb, som åpner ca. 1. februar.

For opptaket i 2023 var det kun mulig å søke opptak til 2. året for de som hadde relevant videreutdanning på 30 stp. fra før. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Les mer om kostnader

Studenttorget ved NTNU i Gjøvik gir deg veiledning, rådgiving og service. Du finner oss i G-bygget på campus: Teknologiveien 22, Gjøvik. Kontakt: studier@gjovik.ntnu.no

Kontakt og veiledning