Palliativ omsorg

Videreutdanning, Gjøvik

Palliativ omsorg

Palliativ omsorg

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Palliativ omsorg

Om palliativ omsorg

Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase – er en tverr­faglig videre­utdanning for deg med en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning.

Det er et stort behov for tverrprofesjonell kompetanse innen fagfeltet for å imøtekomme samfunnets behov for et godt helsetjenestetilbud for mennesker i livets sluttfase. Studiet har, i tråd med hospicefilosofien, fokus på helhetlig lindring i den avsluttende fasen av livet for pasienter og deres pårørende.


Søk opptak

Opptakskrav til studiet er fullført bachelorutdanning innen helsefag, og minimum to års yrkeserfaring i omsorg for alvorlig syke og døende mennesker. Du kan søke direkte opptak til 2. år dersom du har relevant videreutdanning innen palliativ omsorg på 30 stp. fra før. Du søker opptak til studiet direkte til NTNU via Søknadsweb, som åpner ca. 1. februar.

For opptak i 2023, er det kun mulig å søke opptak til 2. år for deg som har relevant videreutdanning på 30 stp. fra før. Det er i 2023 ikke mulig å søke opptak til 1. året.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for oppgaver innen palliativ omsorg i kommunehelsetjenesten og i spesialiserte enheter for alvorlig syke og ­døende – på sykehus, sykehjem og hjemme­basert omsorg.


Studiets oppbygging

Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for personer med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Samarbeid mellom ulike profesjoner og fagtradisjoner i møte med aktuelle problemstillinger står sentralt. For deg som er sykepleier, kan studiet inngå som en del av Master i klinisk sykepleie og for andre profesjoner kan studiet inngå som en del av en tverrfaglig master.


Videre studier

Du kan bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Læringsutbytte

Når du har fullført videreutdanningen i palliativ omsorg, forventes det at du har oppnådd videreutdanningens læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen fagfeltet.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: VPALLIATIV
  • Studieprogram: Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase
  • Studiepoeng: 60
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for helsevitenskap Gjøvik
  • Studiested: Gjøvik