Palliativ omsorg

Videreutdanning, Gjøvik

Palliativ omsorg

Palliativ omsorg

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Videreutdanning

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Palliativ omsorg

Om palliativ omsorg

Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for deg med en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning. Det er et stort behov for kompetanse innen fagfeltet for å imøtekomme samfunnets behov for et godt helsetjenestetilbud for mennesker i livets sluttfase. Studiet har i tråd med hospicefilosofien fokus på helhetlig lindring i den avsluttende fasen av livet.


Søk opptak

Utdanning på bachelornivå, samt minimum to års yrkeserfaring i omsorg for alvorlig syke og døende mennesker. Du søker opptak til studiet direkte til NTNU via Søknadsweb, som åpner ca. 1. februar


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for arbeid i spesialiserte enheter for alvorlig syke og ­døende, både i sykehus, sykehjem og hjemme­basert omsorg.


Studiets oppbygging

Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for personer med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Samarbeid mellom ulike profesjoner og fagtradisjoner i møte med aktuelle problemstillinger står sentralt. For deg som er sykepleier, kan studiet inngå som en del av Master i klinisk sykepleie.


Videre studier

Du kan bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. 


Læringsutbytte

Når du har fullført videreutdanningen i palliativ omsorg, forventes det at du har oppnådd videreutdanningens læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: VPALLIATIV
  • Studieprogram: Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase
  • Studiepoeng: 60
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for helsevitenskap Gjøvik
  • Studiested: Gjøvik