Videreutdanning, Gjøvik

Palliativ omsorg

Velkommen til studiestart 2017

Hvor og når møter jeg opp?

Studiestart er mandag 21. august. Oppmøte ved hovedinngangen til bygg G kl 9.15. Programmet vil holde på til ca kl 15.15. 

Ny student - hva du må gjøre

Nyttig informasjon om hva du som ny student må gjøre før og ved studiestart, og i hvilken rekkefølge:

 

Om palliativ omsorg

Studiet i Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for sykepleiere og andre med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette er et fagområde i sterk utvikling både med hensyn til utdanning, fagutvikling, forskning og helsetjenesteutvikling. Omsorg for alvorlig syke og døende er et viktig satsingsområde i helsevesenet, og alvorlig syke og døende er en gruppe pasienter med pårørende hvor det forventes et utvidet tilbud i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det er et stort behov for kompetanse innen fagfeltet for å imøtekomme samfunnets behov for et godt helsetjenestetilbud for mennesker i livets sluttfase. Studiet har i tråd med hospicefilosofien fokus på helhetlig lindring i den avsluttende fasen av livet.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Utdanning på bachelornivå, samt minimum 2 års yrkeserfaring i omsorg for alvorlig syke og døende mennesker. Du søker opptak til studiet direkte til NTNU via lokal Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid i spesialiserte enheter for alvorlig syke og ­døende, både i sykehus, sykehjem og hjemme­basert omsorg.


Studiets oppbygging

Studiet i Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for sykepleiere og andre med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Samarbeid mellom ulike profesjoner og fagtradisjoner i møte med aktuelle problemstillinger står sentralt. Studiet kan inngå som en del av Master i klinisk sykepleie ved NTNU i Gjøvik


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: VPALLIATIV
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid, 2 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april 2017

Informasjonen gjelder for inneværende studieår