Videreutdanning, Gjøvik

Palliativ omsorg

Om palliativ omsorg

Studiet i Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for sykepleiere og andre med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette er et fagområde i sterk utvikling både med hensyn til utdanning, fagutvikling, forskning og helsetjenesteutvikling. Omsorg for alvorlig syke og døende er et viktig satsingsområde i helsevesenet, og alvorlig syke og døende er en gruppe pasienter med pårørende hvor det forventes et utvidet tilbud i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det er et stort behov for kompetanse innen fagfeltet for å imøtekomme samfunnets behov for et godt helsetjenestetilbud for mennesker i livets sluttfase. Studiet har i tråd med hospicefilosofien fokus på helhetlig lindring i den avsluttende fasen av livet.


Opptakskrav

Utdanning på bachelornivå, samt minimum 2 års yrkeserfaring i omsorg for alvorlig syke og døende mennesker.

Høsten 2018 er det kun mulig å søke opptak til 2. året, forutsatt at du har 30 studiepoeng innen palliativ omsorg fra tidligere. Du søker opptak til studiet direkte til NTNU via lokal Søknadsweb, som åpner ca. 1. februar.

Søknadsfrist 15. april 2018


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid i spesialiserte enheter for alvorlig syke og ­døende, både i sykehus, sykehjem og hjemme­basert omsorg.


Studiets oppbygging

Studiet i Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for sykepleiere og andre med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Samarbeid mellom ulike profesjoner og fagtradisjoner i møte med aktuelle problemstillinger står sentralt. Studiet kan inngå som en del av Master i klinisk sykepleie ved NTNU i Gjøvik


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: VPALLIATIV
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid, 2 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april 2019

Informasjonen gjelder for inneværende studieår