Psykisk helse

Erfaringsbasert masterprogram, deltid, Trondheim

Psykisk helse


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Psykisk helse - forsiden

Målgruppe

Ansatte i helse- og sosialtjenester hvor psykisk helse er sentralt. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp personer med pedagogisk kompetanse som barnehagelærere / førskolelærere og lærere, og søkere med bachelorgrad i psykologi.


Om master i psykisk helse

Master i psykisk helse er et deltidsstudium over 4 år for deg som jobber med og/ eller er interessert i psykisk helse hos barn, unge eller voksne.


Opptakskrav

For opptak kreves fullført bachelor i relevant helse- og sosialfag og relevant yrkespraksis tilsvarende to år i 100% stilling etter fullført grad.

Søknadsfrist 15 april

Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb


Jobbmuligheter

Det trengs en systematisk og kunnskapsbasert tilnærming til psykisk helse. En master i psykisk helse ved NTNU gir deg kompetanse til å bidra til dette i for eksempel stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelsesoppgaver.


Studiets oppbygning

Master i psykisk helse er et deltidsstudium over 4 år hvor du kan velge mellom de tre studieretningene:


Videre studier

Etter fullført master i psykisk helse er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Læringsutbytte

Når du har fullført master i psykisk helse, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost eller telefon hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål: studier@iph.ntnu.no

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MPHLS
  • Studieprogram: Psykisk helse - masterstudium
  • Studiepoeng: 120
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for psykisk helse
  • Studiested: Trondheim

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.