Erfaringsbasert masterprogram, deltid, Trondheim

Psykisk helse


Målgruppe

Ansatte i helse- og sosialsektoren som arbeider hvor psykisk helse er sentralt. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp barnehagelærere/førskolelærere og lærere.


Om master i psykisk helse

Master i psykisk helse er et samlingsbasert masterprogram for deg som jobber med psykisk helse hos barn, unge eller voksne. Studiet er lagt opp slik at du skal kunne jobbe ved siden av.

Du kan ta enkeltemner i barn og unges psykiske helse uten å være tatt opp til masterprogrammet. Det er også mulig å ta videreutdanning i psykisk helsearbeid på 60 studiepoeng, eller enkeltemner innen psykisk helsearbedi og miljøterapeutisk arbeid


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til krevende jobber både i offentlig og privat sektor, som for eksempel avansert klinisk arbeid samt stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelseoppgaver.


Studiets oppbygning

Studiet består av en fellesdel som er lik for de tre studieretningene og emner som er forskjellig for studieretningene, samt masteroppgaven.

Når du søker opptak velger du mellom tre studieretninger. Du kan velge mellom:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost eller telefon hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål:


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Læringsutbytte

Etter endt master i psykisk helse forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Fakta

Gradsnavn: Master i psykisk helse
Studieprogramkode: MPHLS
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Samlingsbasert på deltid

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim

Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på