Psykisk helse

Erfaringsbasert masterprogram, deltid, Trondheim

Psykisk helse


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Psykisk helse - forsiden

Målgruppe

Ansatte i helse- og sosialsektoren som arbeider hvor psykisk helse er sentralt. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp barnehagelærere/førskolelærere og lærere.


Om master i psykisk helse

Master i psykisk helse er et samlingsbasert masterprogram for deg som jobber med psykisk helse hos barn, unge eller voksne. Studiet er lagt opp slik at du skal kunne jobbe ved siden av.

Du kan ta enkeltemner i barn og unges psykiske helse uten å være tatt opp til masterprogrammet. Det er også mulig å ta videreutdanning i psykisk helsearbeid på 60 studiepoeng, eller enkeltemner innen psykisk helsearbeid og miljøterapeutisk arbeid


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb


Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til krevende jobber både i offentlig og privat sektor, som for eksempel avansert klinisk arbeid samt stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelsesoppgaver.


Studiets oppbygning

Studiet består av en fellesdel som er lik for de tre studieretningene og emner som er forskjellig for studieretningene, samt masteroppgaven.

Når du søker opptak velger du mellom tre studieretninger. Du kan velge mellom:


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Læringsutbytte

Etter endt master i psykisk helse forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost eller telefon hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål:

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MPHLS
  • Studieprogram: Psykisk helse - masterstudium
  • Studiepoeng: 120
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for psykisk helse
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.