Psykisk helse

Erfaringsbasert masterprogram, deltid, Trondheim

Psykisk helse


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på immatrikuleringen.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Du inviteres til orienteringsmøte for master i psykisk helsearbeid mandag 17. august. På orienteringsmøtet vil du møte lærere, studieveileder og dine medstudenter, og du får praktisk informasjon om studieprogrammet ditt. Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet.

På grunn av smerteverntiltak må vi dele kulle i to. Studenter på studieretningen barn og unges psykiske helse skal møte klokken 10:00, mens studenter på studieretningene miljøterapeutisk arbeid og psykisk helsearbeid skal møte klokke 12:30. Begge orienteringsmøtene foregår i rom MTS11 i Medisinsk teknisk forskningssenter/Norsk hjernesenter på Campus Øya.

Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd på e-post studier@iph.ntnu.no. Du risikerer ellers å miste studieplassen din.

Første undervisningsdag er mandag 31. august klokken 08:30. Du skal møte opp i rom LS21 i Laboratoriesenteret.

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. De har ulike faglige og sosiale aktiviteter i løpet av studieåret, deriblant en fadderuke for nye studenter.

Mer informasjon om fadderuka kommer senere.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Om du ikke finner timplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensumlistene finnes du på Blackboard, som du får tilgang til etter at du er registrert som student på studieprogrammet.

Har du behov tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Les mer om tilrettelegging

Psykisk helse - forsiden

Målgruppe

Ansatte i helse- og sosialsektoren som arbeider hvor psykisk helse er sentralt. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp barnehagelærere/førskolelærere og lærere.


Om master i psykisk helse

Master i psykisk helse er et samlingsbasert masterprogram for deg som jobber med psykisk helse hos barn, unge eller voksne. Studiet er lagt opp slik at du skal kunne jobbe ved siden av.

Du kan ta enkeltemner i barn og unges psykiske helse uten å være tatt opp til masterprogrammet. Det er også mulig å ta videreutdanning i psykisk helsearbeid på 60 studiepoeng, eller enkeltemner innen psykisk helsearbeid og miljøterapeutisk arbeid


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb


Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til krevende jobber både i offentlig og privat sektor, som for eksempel avansert klinisk arbeid samt stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelsesoppgaver.


Studiets oppbygning

Studiet består av en fellesdel som er lik for de tre studieretningene og emner som er forskjellig for studieretningene, samt masteroppgaven.

Når du søker opptak velger du mellom tre studieretninger. Du kan velge mellom:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost eller telefon hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål:


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Læringsutbytte

Etter endt master i psykisk helse forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MPHLS
  • Studieprogram: Psykisk helse - masterstudium
  • Studiepoeng: 120
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for psykisk helse
  • Studiested: Øya, Trondheim

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.