Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Psykisk helse

To personer sitter rundt et bord

Om master i psykisk helse

Master i psykisk helse er et samlingsbasert masterprogram for deg som jobber med psykisk helse hos barn, unge eller voksne. Studiet er lagt opp slik at du skal kunne jobbe ved siden av.

Du kan ta enkeltemner i barn og unges psykiske helse uten å være tatt opp til masterprogrammet. Det er også mulig å ta videreutdanning i psykisk helsearbeid på 60 studiepoeng.

Målgruppe

Ansatte i helse- og sosialsektoren som arbeider i kontekster hvor psykisk helse er sentralt. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp barnehagelærere/førskolelærere og lærere.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag, må du søke innen 1. mars. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb

Opptakskrav for masterstudiet er:

  • Fullført bachelor i helse- og sosialfagene. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp barnehagelærere/førskolelærere og lærere. 
  • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til krevende jobber både i offentlig og privat sektor, som for eksempel avansert klinisk arbeid samt stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelseoppgaver.


Studiets oppbygning

Når du søker opptak velger du mellom to studieretninger. Du kan velge mellom:

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb. Studieretningen psykisk helsearbeid kan også tas som heltidsstudium (dette valget tar du etter at du har takket ja til plassen). Samlingene finner hovedsaklig sted i Trondheim.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost eller telefon hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål:

Sun, 16 Sep 2018 16:02:39 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i psykisk helse
Studieprogramkode: MPHLS
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Samlingsbasert deltid/heltid

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim

Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.