Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Psykisk helse

To personer sitter rundt et bord

Velkommen til studiestart 2018

Mandag 20. august - Studiestart

Kl. 09.00 - 11.00: Obligatorisk orienteringsmøte

Obligatorisk orienteringsmøte for studenter på Master i psykisk helse, rom ØHU1 i Øya Helsehus.

Kontakt ann.k.bratlie@ntnu.no (psykisk helsearbeid) eller pia.k.osteraas@ntnu.no (barn og unges psykiske helse og barnevern) dersom du ikke har mulighet til å møte første skoledag. Studenter som ikke møter risikerer å miste studieplassen dersom de ikke har fått innvilget fravær på forhånd.

Kl.11.00 - 12.00: Omvisning

Linjeforeningen SOMA holder omvisning mellom orienteringsmøte og felles velkomstmøte.

Kl. 12.00 - 13.00: Felles velkomstmøte

Fakultet for medisin og helsevitenskap inviterer alle nye masterstudenter til et felles velkomstmøte. Dette finner sted i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret.

Etter velkomstmøtet byr vi på en enkel lunsj.

Kl. 15.15 - 17.00: Brannvernkurs

Alle masterstudenter må gjennomføre obligatorisk HMS-opplæring. Brannvernkurset finner sted i auditorium KBA i Kvinne-Barn senteret

Etter at du har fullført HMS-forelesningen og brannvernkurset, må du ta en nettbasert HMS-test. Denne må være bestått innen 1. oktober. Informasjon om testen vil bli gitt ved semesterstart. 

 

Tirsdag 21. august - Oppstart undervisning

MH3000 - Innføring i forskningsmetode starter med første forelesning kl. 12.15 i KA11 i Kunnskapssenteret tirsdag 21. august.

Se timeplan for MH3000 - Innføring i forskningsmetode for tidspunkt og rom for forelesning i emnet resten av semesteret. 

For tidspunkt og rom for gruppearbeid i MH3000 - Innføring i forskningsmetode, se timeplan for MDV6400 - Psykisk helse - en introduksjon.

Tirsdag 21. august - HMS-forelesning

Kl. 15.15 - 17.00

Alle masterstudenter må gjennomføre obligatorisk HMS-opplæring. HMS-forelesningen finner sted i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret.

Etter at du har fullført HMS-forelesningen og brannvernkurset, må du ta en nettbasert HMS-test. Denne må være bestått innen 1. oktober. Informasjon om testen vil bli gitt ved semesterstart. 

Heltid/deltid studieretning psykisk helsearbeid

Alle studenter på master i psykisk helse er tatt opp på deltid.

Hvis du ønsker å ta studiet på heltid på du gi beskjed om dette på epost til ann.k.bratlie@ntnu.no innen 13. august 2018 (gjelder kun studieretning psykisk helsearbeid).

Timeplan

Tidspunkt og rom for emner du skal ta søkes fram i timeplanen

Under studiets oppbygning ser du hvilke emner som er planlagt høsten 2018 for studieretningen du har fått opptak til. 

Hvordan finne fram på campus?

Bruk de elektroniske innendørskartene i MazeMap for å finne frem på campus.

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Ny student: Hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge. Se nettsiden til Fakultet for medisin og helsevitenskap for nye masterstudenter for mer informasjon om studiestart.

Semesteravgift

Alle studenter ved NTNU må betale semesteravgift hvert semester. Betalingsfrist for semesteravgiften er 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Tips: For deg som er ny student lønner det seg å betale semesteravgiften så tidlig som mulig, da det tar opptil en uke fra du har betalt til du kan få ID-kort/nøkkelkort/tilganger til lokalene på campus Øya. 

Adgangskort campus Øya

Adgangskortet for Campus Øya lages på St. Olavs kundesenter, som er lokalisert i 1. etasje i Forsyningssenteret. Ta med deg legitimasjon. Vær oppmerksom på at du må ha betalt semesteravgiften før du henter kortet, og det kan ta opptil en uke før betalt semesteravgift er registrert.

Det er satt av egne tidspunkt for henting av adgangskort for hvert enkelt studieprogram. Tidspunktene annonseres senere.

Du kan også få studentkort fra NTNU

 

Politiattest og taushetserklæring

Politiattest

Masterstudenter på studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern må levere politiattest for å begynne på studiet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne innen mandag 14. august. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Postboks 8905, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne i ekspedisjonen i Kunnskapssenteret (for farmasi) eller Øya helsehus (for psykisk helsearbeid) ved semesterstart

Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Om master i psykisk helse

Master i psykisk helse er et samlingsbasert masterprogram for deg som jobber med psykisk helse hos barn, unge eller voksne. Studiet er lagt opp slik at du skal kunne jobbe ved siden av.

Du kan ta enkeltemner i barn og unges psykiske helse uten å være tatt opp til masterprogrammet. Det er også mulig å ta videreutdanning i psykisk helsearbeid på 60 studiepoeng.

Målgruppe

Ansatte i helse- og sosialsektoren som arbeider i kontekster hvor psykisk helse er sentralt. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp barnehagelærere/førskolelærere og lærere.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag, må du søke innen 1. mars. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb

Opptakskrav for masterstudiet er:

  • Fullført bachelor i helse- og sosialfagene. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp barnehagelærere/førskolelærere og lærere. 
  • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til krevende jobber både i offentlig og privat sektor, som for eksempel avansert klinisk arbeid samt stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelseoppgaver.


Studiets oppbygning

Når du søker opptak velger du mellom to studieretninger. Du kan velge mellom:

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb. Studieretningen psykisk helsearbeid kan også tas som heltidsstudium (dette valget tar du etter at du har takket ja til plassen). Samlingene finner hovedsaklig sted i Trondheim.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost eller telefon hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål:

Tue, 19 Jun 2018 11:14:54 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i psykisk helse
Studieprogramkode: MPHLS
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Samlingsbasert deltid/heltid
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 1700 og 1701

Sted: Trondheim

Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.